Triumf a tragika Stefana Zweiga

FiftyFifty, společenský magazín.
Triumf a tragika Stefana Zweiga na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Triumf a tragika Stefana Zweiga

FiftyFifty
Share

Triumf a tragika Stefana Zweiga

seriál :: Kdo to vlastně byl

Následujícím mottem uvedl skvělý psychologický román "Netrpělivost srdce" spisovatel, který svůj život vystavěl na vznešených humanistických ideálech, které se ukázaly jako nenaplnitelné iluze. Stefan Zweig jejich krach nepřežil: "Je dvojí soucit...


Jeden, ten zbabělý a sentimentální, který je vlastně jen netrpělivostí srdce, aby se co nejrychleji zbavilo trapného dojetí cizím neštěstím, soucit, který vůbec není soucítěním, nýbrž jen instinktivním odvrácením cizího utrpení od vlastní duše. A ten druhý, který jediný má smysl - ten nesentimentální, avšak tvořivý soucit, který ví, co chce, a je odhodlán trpělivě a s účastenstvím vydržet až do konce svých sil a ještě za něj…"

Stefan Zweig se narodil ve Vídni dne 28. listopadu 1881 v rodině továrníka, který měl úspěšnou tkalcovnu v Liberci. Matka pocházela ze zámožné jihorakouské bankéřské rodiny. Židovství chápal jako naprosto přirozenou součást svého života. Vídeň miloval a byl jí po celý život silně ovlivněn, přestože nejšťastnější a nejplodnější období prožil v Salcburku. Monarchie se sice rozpadala, ale Vídeň stále ještě tančila valčík…

Mladý Zweig byl poznamenán náladou sklonku století - dekadencí a bohémou. Studoval gymnázium a už tehdy se plně věnoval dějinám literatury. V té době také začal psát básně a povídky, ale spisovatelem se mohl stát na příkaz rodiny až po promoci. Na vídeňské univerzitě se tedy zapsal na filozofii a literární vědu. Ihned poté odjel studovat do Berlína. Zde se setkal s uměleckou bohémou (pijáci, homosexuálové…), která se pak stala zdrojem pro jeho literární postavy, jež jsou stíhány nejrůznějšími vášněmi a mániemi. Po promoci začal cestovat. Během svého života navštívil nejrozmanitější kouty světa.

Přál si perfektně ovládat spisovatelskou techniku, a tak začal překládat básně Keatse, Morrise, Baudelaira a Verlaina. Cítil se být silně spřízněn s belgickým básníkem Emilem Verhaerenem, kterého znal osobně a napsal o něm úžasnou monografii. Přátelství ho později pojilo s Rollandem, Mannem, Barbussem, Bergem, Einsteinem, Gorkim…

Zajímal se o psychoanalýzu, která založila pohled na nitro jeho postav. Freuda ctil jako humanistického vědce.

Zweig se zajímal ve svých dílech o nevábné a odvrácené stránky lidské duše. Dával přednost vyhrocenosti, extrému, individuálnímu konfliktu, před panoramatickým pohledem na celou historickou skutečnost. Zamýšlel se nad postavením individua v dějinném kontextu.

Vždy cítil soucit s trpícími hrdiny. Tématizoval záhadnost lidské duše, která se odhaluje v jediném momentu. Vždy šlo o studium různých podob citů a vášní. Zweig je nikdy neodsuzoval, naopak se skláněl před jejich silou, kterou nakonec vždy překonala pouze smrt. Mnoho jeho postav spáchalo sebevraždu, poté co nenašly oporu ve víře a jednaly skrze svou vášnivost.

Z jeho nejslavnějších děl zmiňme:

"Rané věnce" - začínal s básněmi v duchu novoromantického symbolismu
"Tersites" - drama na antický námět (zvláštní tragické okolnosti provázely jeho hry)
"Jeremias" - dramatická báseň (projev pacifismu a jeho židovského zakořenění)
"Stavitelé světa" - cyklus tří sbírek esejů
"Marie Antoinetta" - románová biografie (podobizna průměrného charakteru)
"Triumf a tragika Erasma Rotterdamského" - románové biografie (Zweigova sebereflexe)

"Netrpělivost srdce" - psychologický román (problematizuje soucit)

"A tak, když po prvním jednání začala klesat opona, sklonil jsem v krátké chvíli, než se rozsvítilo, rychle hlavu a utekl prostřední uličkou - a utekl jsem myslím dost rychle, že mě nemohl vidět, že mě nepoznal. Ale od oné chvíle opět vím: žádná vina není zapomenuta, dokud o ní ví svědomí."

(závěr románu "Netrpělivost srdce", který byl dokončen rok před 2. světovou válkou - překlad Boženy Kosekové)

"První zážitek" - "Amok" - "Zmatení citů" - psychologické novely zobrazující proměny vášně (autor vytváří cyklus "řetěz" -> kde jedna novela končí, druhá začíná)
"Hvězdné hodiny lidstva" - svazek historických miniatur
"Včerejší svět" - memoárová kniha (nostalgický pohled na meziválečnou Evropu)

Zweig chápal válku jako návrat do barbarských časů. Byl přesvědčený pacifista hájící humanitní ideje i během 1. světové války. Avšak od počátku 2. celosvětového válečného konfliktu propadl pesimismu - nemohl pochopit, proč duch nevítězí nad zlem.

Roku 1942 vzniklo jeho poslední dílo - "Šachová novela" geniálně vystupující proti fašismu a nehumánnosti. A právě zde již byla jasně cítit bezperspektivnost…

Začátek roku 1942 trávil Zweig v exilu v Brazílii, kde se jeho představa o svobodném světě dokonale zhroutila. Se svojí druhou ženou Lotte spáchal dne 22. února 1942 sebevraždu. Stefan Zweig je pochován v Brazílii, na hřbitově u městečka Petropolis nedaleko Rio de Janeira…další články seriálu Kdo to vlastně byl© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz