Majitel famózního vědeckého mozku

FiftyFifty, společenský magazín.
Majitel famózního vědeckého mozku na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Majitel famózního vědeckého mozku

FiftyFifty
Share

Majitel famózního vědeckého mozku

seriál :: Kdo to vlastně byl

"Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít, je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě," prohlásil Albert Einstein - proslulý vědec posedlý svým oborem, držitel Nobelovy ceny za fyziku, zapřísáhlý pacifista i nedisciplinovaný student…


Albert Einstein se narodil dne 14. března 1879 v Ulmu v německém Württembersku do židovské rodiny obchodníka Hermanna a jeho manželky Pauline, rozené Kochové. Dětská léta prožíval v Mnichově, kde měli rodiče malou továrnu na elektrické přístroje. V pěti letech poprvé uviděl kompas, který mu ukázal otec a Albert tento moment označil za zlomový v jeho životě. Věda mu byla odjakživa mnohem bližší než hra na housle, do níž ho maminka vytrvale nutila…

Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího. (AE)

Albert zahájil svou školní docházku v katolické obecní škole a posléze pokračoval na mnichovském gymnáziu. Překvapivě nebyl ani zdaleka považován za geniálního talentovaného studenta. Ve škole nikterak zvlášť nevynikal, brzdila ho pravděpodobně dyslexie a porucha osobnosti (podle novějších teorií zřejmě příbuzná autismu). Albert byl vždy výrazným individualistou a navíc nesnášel styl německého drilu a disciplinované výuky. Už v patnácti letech skončil se školou a bez maturity odcestoval za rodiči do Itálie.

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení. (AE)

Dvakrát skládal přijímací zkoušky na polytechnickou vysokou školu v Curychu. Na švýcarskou universitu byl přijat teprve roku 1896. Četbě populárně naučných knih dával přednost před výkladem - na přednášky nezřídka nedorazil… Roku 1900 promoval a tehdy se rovněž seznámil se srbskou studentkou Milevou Maric.

Manželství, to muselo vymyslet nějaké prase bez fantazie! (AE)

Ještě před svatbou spolu měli dceru Liserl, jejíž další osud po narození zůstal zahalen tajemstvím. Manželství matematičky a fyzika intelektuálně obohacovalo oba partnery. Vzešli z něho dva synové - Hans AlbertEduard, svazek přesto nevydržel. Albert se rozvedl s Milevou roku 1919 a vzal si za ženu svou sestřenici Elsu, s níž však již neměl žádné potomky.

Nikde neleží pravda na povrchu. (AE)

Začátky Alberta Einsteina na vědecké půdě nikterak nenaznačovaly jeho triumf, který se poprvé dostavil roku 1905. Tehdy se mu podařilo obhájit doktorát složený ze skvělých teoretických článků. Záhy přijal prestižní místo na curyšské universitě a jako profesor působil později také v Praze - nutno podotknout, že zde o jeho přednášky nejevili studenti velký zájem.

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce - který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš. (AE)

Především se však věnoval vlastnímu výzkumu a Prahu opouštěl s poznatkem, že gravitační působení hmotných těles deformuje čas a prostor. Měl už sice přesnou fyzikální představu o nové teorii, avšak chybělo mu matematické vyjádření. Obrátil se proto na svého přítele, matematika Marcela Grossmanna. Roku 1915 byly rovnice hotové a Einstein podle nich provedl přesný výpočet dráhy planety Merkur. Teorie byla prakticky ověřena.

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. (AE)

Psal se 25. listopad 1915 a Albert Einstein vystoupil s první velkou přednáškou o obecné teorii relativity před Pruskou akademií věd v Berlíně. Hned v průběhu následujícího roku začal publikovat mnoho článků na toto objevné téma. Tvář a teorii geniálního vědce znal záhy celý svět. Roku 1921 byl odměněn Nobelovou cenou za fyziku. Na jeho počest po něm byla nazvána například fotochemická jednotka, chemický prvek a nebo planetka…

Fantazie je důležitější než vědění. (AE)

Během svého života přispěl vědě mnoha význačnými objevy - za všechny připomeňme alespoň: speciální teorie relativity (1905), myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu (1905), výklad Brownova pohybu (1905) a obecná teorie relativity (1915), která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítcích. Podílel se rovněž na statistické fyzice a kvantové statistice či na diskusi o interpretaci kvantové mechaniky atd.

Víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí. (AE)

Kvůli svému židovskému původu měl problémy již během první světové války, avšak po nástupu Adolfa Hitlera k moci roku 1933 byl obviňován ještě intenzivněji a jeho teoriím se dostávalo tvrdé kritiky. Také jeho osoba měla být zdiskreditována, a tak pacifista Einstein odešel do USA, kde posléze působil na univerzitě v New Yersey.

Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším, co vůbec máme. (AE)

Albert Einstein se stal synonymem geniality. Jeho životní příběh byl dopsán ve Spojených státech amerických. Nejznámější vědecká osobnost minulého století zemřela dne 18. dubna 1955 v Princetonu. Jeho mozek byl podroben zkoumání - analýzy z roku 1999 odhalily, že ona část zodpovědná především za matematické myšlení u něho byla výrazně větší než je obvyklé. Einstein dokázal svůj pozoruhodný mozek jaksepatří využít…Citace: cs.wikipedia.org
další články seriálu Kdo to vlastně byl© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz