Hvězdný posel z Itálie

FiftyFifty, společenský magazín.
Hvězdný posel z Itálie na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Hvězdný posel z Itálie

FiftyFifty
Share

Hvězdný posel z Itálie

seriál :: Kdo to vlastně byl

"Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil." Tento výrok je připisován člověku, o němž jsme se učili ve škole, že pronesl památnou větičku: "A přece se točí!"…

Život jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob se začal psát dne 15. února 1564 v italské Pise. Galileo Galilei pocházel z bohatého patricijského rodu, jenž měl své kořeny ve Florencii. Otcovým přáním bylo, aby se jeho prvorozené dítě stalo lékařem. Osud tomuto plánu nepřál a syn se proslavil jako matematik, fyzik, filozof i astronom, který prožil velmi dramatický životní příběh. Celému světu navíc umožnil nové nazírání na sebe sama…

V rodném městě studoval univerzitu, z níž byl vyloučen. Sedmnáctiletého mladíka odrazovala výuka ve znamení jediného vzoru - tj. Aristotela. Paradoxně zanedlouho dostal možnost na této instituci vyučovat matematiku, která společně s fyzikou patřila k jeho největším zájmům. Řadil se k brilantním řečníkům, čímž si získal oblibu posluchačů, ale také pozornost kolegů. Ti si velmi rychle všimli jeho troufalých názorů.

Všechny pravdy je snadné pochopit poté, co jsou objeveny. Potíž je v tom, je objevit. (GG)

Galilei nalezl zálibu v kvantitativních experimentech a konstruování vlastních pozoruhodných přístrojů. Zabýval se problematikou rychle se rozvíjejícího stavitelství či dělostřelby. Dlouhodobě se věnoval podstatě pohybu. Vrcholem jeho bádání byl přesný popis volného pádu - jeho rychlosti a zrychlení, což stálo v naprostém kontrastu k původní představě principů aristotelovské fyziky.

Vědec, jenž se od mládí vyznačoval nedůvěrou k světským i církevním autoritám, své objevy veřejně dokládal přímo v Pise. Ze šikmé věže shazoval koule ze železa a ze dřeva, aby se přítomní lidé mohli na vlastní oči přesvědčit, že předměty padají stejně rychle.

Ve vědeckých otázkách nemá autorita tisícovky stejnou hodnotu jako pokorné bádání jednotlivce. (GG)

Roku 1592 přesídlil na univerzitu v Padově, kde působil jako učitel geometrie, mechaniky a astronomie, a to až do roku 1610. Do zmiňovaného osmnáctiletého působení spadá nejúspěšnější období tohoto muže. Přesně zformuloval zákon setrvačnosti i princip nezávislosti a skládání pohybů. Jeho objevy znamenaly revoluci v tradičním evropském vědeckém chápání a nastolily moderní vnímání světa.

Víno je "světlo spojené kapalinou". (GG)


Po smrti otce Vincenzia se musel starat o své mladší sourozence. Služebná Marina Gamba mu dala tři děti - Virginii (zdědila otcovo nadání a byla jeho nejdražším potomkem), LiviiVincenzia.

Kdybys mohl spatřit Zemi osvětlenou z místa tmavého jako noc, vypadala by nádherněji než Měsíc. (GG)

Roku 1604 se přiklonil na stranu Koperníka, který razil "kacířskou tezi" heliocentrismu. Patřil k prvním lidem, kteří pozorovali oblohu dalekohledem. Sám ho sestrojil a zdokonaloval na základě popisů pocházejících z Holandska. Vynález se ukázal velmi prospěšný také pro mořeplavce a obchodníky, kteří na něm mohli patřičně vydělávat. Při zkoumání oblohy nalezl roku 1610 čtyři Jupiterovy měsíce, které pokřtil dle vévody Cosima Medicejského. Následovalo pozvání do Florencie, kde byl Galilei prohlášen dvorním matematikem. Z té doby také pocházel krátký spis "Hvězdný posel" ("Sidereus Nuncius").

Bible nám říká, jak se dostat do nebe, nikoli jak se nebe pohybuje. (GG)


Postupně získal řadu důkazů, jež podporovaly Koperníkovu představu, a tudíž chtěl pro celou tuto odvážnou ideu získat všeobecné uznání. Rozjel se i za papežem do Říma. Mohl sice argumentovat objevením mnoha nových hvězd, rotací Slunce, krátery na Měsíci i fázemi Venuše, ale jeho snažení se ani trochu nezamlouvalo inkvizici. Jako člověk byl sice Galilei vroucím katolíkem, avšak jeho vědecká teorie heliocentrismu stála podle mnohých katolických hodnostářů v přímém rozporu s Biblí.

V únoru roku 1616 odpřísáhl, že se zříká Koperníkova tvrzení a nadále nebude učit ani psát své původní myšlenky. O pár let později se objevila kniha "Dialog", která si vysloužila odpor řady zpátečníků a Galilei skončil ve spárech inkvizičního řízení. Traduje se, že roku 1633 měl údajně pronést větu "A přece se točí!", ale jde dozajista o omyl. Kdyby tato pověstná slova, v originále znějící "Eppur si muove!", skutečně vyřkl, byl by okamžitě mučen a popraven na hranici stejně jako Giordano Bruno. Skutečným výsledkem tribunálu bylo vynucené pokání a doživotní vězení.

Necítím se vázán věřit, že tentýž Bůh, který nás obdařil smysly, rozumem a inteligencí, by chtěl, abychom jich nevyužili. (GG)

Zbytek života trávil v Arcetri u Florencie pod přísným inkvizičním dozorem. I přes vážné zdravotní komplikace (revmatismus, částečná slepota…) sepsal svá poznání do klíčové knihy "Matematické rozpravy a pokusy" ("Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno a due nuove scienze"). Dílo se podařilo propašovat z Itálie do Holandska, kde bylo roku 1638 vydáno.

Galileo Galilei zemřel ve své vile nedaleko Florencie dne 8. ledna 1642. Odešel člověk, kterému je připisován krásný výrok: "Nikoho nic nemůžeš naučit, můžeš mu pouze pomoci, aby to sám nalezl."…


Zdroj: Galerie géniů, Albatros, Praha 1999, vydání 1.


další články seriálu Kdo to vlastně byl© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz