Kdo je to Mohamed?

FiftyFifty, společenský magazín.
Kdo je to Mohamed? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Kdo je to Mohamed?

FiftyFifty
Share

Kdo je to Mohamed?

seriál :: Kdo to vlastně byl

Mohamed, arabsky Muhammad - ¨vysoce velebený¨, se narodil v roce 570 ve městě Mekka (spolu s Medínou – dnes svaté město muslimů) v jižní Arábii. V té době to byla zaostalá část světa, vzdálená od středisek obchodu, vzdělanosti a umění.

V šesti letech malý Mohamed osiřel. Žil v chudobě a byl nejspíš negramotný. V pětadvaceti se oženil s bohatou vdovou. Nicméně s přibývajícími léty bylo stále patrnější, že jde o výjimečného člověka.

Arabové byli v té době pohané a věřili v mnoho bohů, ale v Mekce žila taky hrstka židů a křesťanů. Od nich se s největší pravděpodobností Mohamed dozvěděl o existenci jednoho všemocného Boha, který vládne celému vesmíru. Když bylo Mohamedovi čtyřicet, nabyl jasného vědomí, že k němu onen Bůh, v arabštině Alláh, promlouvá skrze archanděla Gabriela. Byl přesvědčený, že si ho vybral, aby právě on šířil pravou a jedinou víru - Islám. Tři roky Mohamed kázal jen mezi svými přáteli a blízkými. Potom, kolem roku 613, začal kázat také na veřejnosti. S tím, jak přibývalo jeho stoupenců, zvyšovala se také nevraživost a strach z řad městských autorit. Považovali ho za nebezpečné zlo. Mohamed byl nucen, ze strachu o svou bezpečnost, uprchnout do Medíny. S překvapením zde našel davy svých příznivců. Byla mu nabídnuta nemalá politická pomoc. Tento útěk nazývaný ¨hidžra¨, byl mezníkem v prorokově životě. Brzy si získal obrovský vliv; stal se téměř neomezeným vládcem nad městem. Během několika dalších let kazatelova popularita značně rostla a mezi městy Mekka a Medína se rozpoutaly kruté boje. Tato první ¨svatá válka¨ (džihád) skončila v roce 630 a Mohamed se triumfálně vrátil do svého rodného města jako úspěšný dobyvatel a vojevůdce.

Příslušníci beduínských kmenů z Arábie měli pověst výborných bojovníků, ale bylo jich málo a sužovala je nejednota. Nemohli se rovnat s početnými armádami na severu. Mohamed se ale ukázal jako jeden z nejschopnějších lidí, kteří kdy chodili po Zemi. Díky víře v jednoho Boha se mu podařilo sjednotit a motivovat malá arabská vojska a vytáhnout na jedno z nejúžasnějších dobyvačných tažení v dějinách. Početně se nemohli Arabové s protivníky ze severu měřit, ale na bitevním poli to bylo jinak. Vyburcovaní Arabové si brzo podmanili Mezopotámii, Sýrii a Palestinu, vyhrávali nad perskými vojsky všechny důležité bitvy, přehnali se přes severní Afriku, podmanili si Egypt a další země až k Atlantickému oceánu.
Ale ani tam se Mohamedova vojska nezastavila. Překročila Gibraltarský průliv a obsadila Španělsko. Nějakou dobu se muselo zdát, že muslimská armáda dobyde celou zbývající Evropu. Avšak, když muslimové postoupili až do střední části Francie, Frankové je konečně porazili (což později oslavovaly, zkresleně a s nacionalismem francouzům daným, nejstarší francouzské eposy, v čele z nejznámějším: Píseň o Rollandovi) v bitvě u Tours. Nicméně za necelých sto let bojů, vytvořili příslušníci beduínských kmenů, motivováni slovy proroka Mohameda – největší říši, jakou kdy svět zažil, táhnoucí se od hranic Indie až po Atlantský oceán. Dobytí všech zemí nebylo trvalé, nicméně muslimskou víru si území už ponechala.

V současné době má islám desítky miliónů stoupenců v Africe a střední Asii, přibývají dokonce v Pákistánu, severní Indii a Indonésii a v menšinách samozřejmě po celém světě. Mohamed se tak stal jediným zakladatelem islámské teologie, stanovil hlavní etické a morální zásady. Kromě toho sehrál klíčovou roli v získávání stoupenců nové víry a v zavádění islámské náboženské praxe. Je autorem muslimského svatého písma – koránu, sbírky Mohamedových tvrzení, která, jak věřil, byla vnuknutím Božím. Korán tedy představuje, téměř přesně, jeho učení a názory. Mohamedův vliv na Islám byl a je větší, než jaký měli na křesťanství Ježíš Kristus a svatý Pavel dohromady. Z čistě náboženského hlediska se tedy zdá, že je nejspíš Mohamed v lidských dějinách vlivnější než Ježíš. Může být taky označen jako nejvlivnější politický vůdce všech dob.Zdroj: 100 nejvlivnějších osobností dějin – Michael H. Hart
V roce 2003 vydalo nakladatelství Euromedia Group k.s., přeložil Pavel Dufek

Antropologické přednášky Otakara A. Fundy, prof. ThDr. et ThDr


další články seriálu Kdo to vlastně byl© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz