COLORS set the MOOD :)

FiftyFifty, společenský magazín.
COLORS set the MOOD :) na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > COLORS set the MOOD :)

FiftyFifty
Share

COLORS set the MOOD :)

seriál :: Language corner

For many people the office has become a “home away from home.” And because so much time is spent there, it has become increasingly important for an office, like home, to be a place where we can feel comfortable and relaxed.

Numerous studies have shown that such an atmosphere encourages employees to perform more efficiently and productively. It is surprising to note how important a simple detail like the color scheme of an office can be.

According to psychologists, colors can have a major influence on our behavior. For instance, subtle shades of pink and rose usually have an emotionally calming effect. “Cool” or pale colors are ideal for office walls because they encourage feelings of confidence and well-being.

Brightly-colored accent pieces such as lamps, wall hangings or pencil holders, on the other hand, keep us from becoming too relaxed. Vibrant reds and yellows encourage physical activity and mental stimulation. These “warm” colors catch our attention and triggersurge of energy.

Research shows that small, drab gray offices with metal furniture tend to arouse negative human responses. People become bored, tired, and irritable in such an impersonal atmosphere. Large attractive rooms furnished with comfortable chairs and personal belongings, on the other hand, encourage feelings of pleasure, ambition, and a desire to be an effective member of the work force.

Particular attention should be paid to the color of the carpeting which, in addition to providing visual softness, offers the added bonus of helping to lower the noise level.

Creating a comfortable workspace is an important part of any business. When people are happy at work, they do a much better job. And rewards of a thoughtfully decorated office can be more than just cosmetic.

 

Accent = důraz, důrazný
Added = přidaný, pomocný, navíc
Ambition = ctižádost, úsilí, ambice
Arouse = vyvolat, vzrušit, (vy)burcovat, povzbudit, probudit, podnítit
Become bored = nudit se, stat se nudným
Become tired = unavit se, být unavený, stat se unaveným
Behavior = chování
Belonging = příslušenství, věc, majetek
Brightly-colored = jasně barevný, živé barvy
Calming = uklidňující
Carpeting = koberce, podlahová krytina
Catch attention = zaujmout
Color scheme = barevné schéma
Comfortable = pohodlně
Confidence = (sebe)důvěra, jistota, odvaha, smělost, drzost
Desire = touha, vůle, tužba
Drab = jednotvárný
Efficiently = efektivně
Encourage = povzbudit, dodat sebedůvěru, odvahu, podnítit, podporovat, doporučovat, vyzývat
For instance = třeba, například
Furniture = nábytek
Furnished = vybavený nábytkem
Impersonal = neosobní
In addition = navíc, kromě, nadto, vedle, k tomu
Increasingly = zvýšeně, stále více, víc a víc, stoupající, vzrůstající měrou

Influence = vliv
Irritable = podrážděný, nedůtklivý, popudivý, vznětlivý, citlivý
Lower = snížit
Metal = kovový
Noise = hluk
Numerous = mnohý, četný
On the other hand = naproti tomu, na druhé straně, zato
Pale = mdlý, bledý
Particular = zvláštní, jednotlivý, speciální, podrobný, určitý, specifický, přesný
Pencil holder = držák na tužky
Piece = kus, kousek
Pleasure = radost, zábava, potěšení
Provide = poskytovat, zajistit
Response = odezva, odpověď, reakce
Reward = prospěch, odměna, hodnota
Shade = odstín, stín
Simple = pouhý, jednoduchý
Softness = měkkost, jemnost
Subtle = jemný, propracovaný, důvtipný, delikátní
Surge = vlna
Surprising = překvapující
Tend to = inklinovat, směřovat
Thoughtfully = promyšleně

Trigger = spustit, vyvolat
Vibrant = sytý, zářivý
Visual = vizuální, optický, obrazový
Wall hanging = visící předmět na zdi
Well-being = pohoda, zdar, dobro
Work force = pracovní síla
Workspace = pracovní prostordalší články seriálu Language corner© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz