Stres v práci? Cigareta vás nespasí

FiftyFifty, společenský magazín.
Stres v práci? Cigareta vás nespasí na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Stres v práci? Cigareta vás nespasí

FiftyFifty
Share

Stres v práci? Cigareta vás nespasí

seriál :: Nekuř, uschne ti!

Většina z nás se snaží své zdraví chránit. Vyhýbáme se nebezpečným činnostem, učíme se znát řeč našeho těla a ti více uvědomělí si hlídají správný životní styl. Jako šokující se pak může zdát zjištění, že o zdraví nám může dennodenně usilovat i zaměstnání – zvláště je-li spojeno se stresem.

Z práce k lékaři

Se stresem na pracovišti mohou jít ruku v ruce nejen duševní, ale i fyzické problémy. Podle odborníků vyhledává stále větší počet pracovníků vysoce náročných profesí odbornou zdravotní pomoc. Především kvůli potížím, které pramení z jejich zaměstnání. Pracovní stres nejenže snižuje kvalitu života, ale může také vyústit ve vážné zdravotní komplikace.

Neslavné konce

Lékaři dnes již vědí, že psychický stres působí negativně opravdu na celý život člověka. Jak konkrétně?
  Nepříznivě ovlivňuje imunitní systém organismu, který je pak mnohem náchylnější na rozvoj řady chorob.
  Představuje riziko pro častější vyhledání dočasné úlevy v takových činnostech, jako jsou kouření či užívání alkoholu v dávkách více než malých.
  Spojení výše uvedených skutečností pak tvoří živnou půdu pro vznik a rozvoj onemocnění srdečně-cévního systému, rakoviny nebo cukrovky.

Rozumná strategie

Onemocnění plynoucí z velké psychické zátěže na pracovišti vedou k častější pracovní neschopnosti a snížené produktivitě zaměstnanců. Zaměstnavatel pak na stres svých podřízených doslova doplácí, neboť to pro něj v konečném důsledku znamená nemalé finanční ztráty. Proto se v poslední době ve velkých i menších firmách objevuje strategie „podpory zdraví na pracovišti“. Její náplní je hlavně:
 - motivovat zaměstnance k osvojení si zdravého životního stylu,
 - zavádění nekuřáckých programů,
 - podpora různých fyzických aktivit, například prostřednictvím slev do fitness zařízení,
  organizování osvětových akcí atp.

Zvládnete to?

Pokud i vámi kvůli vaší profesi zmítá stres, braňte se! Pomoci mohou relaxační techniky či jiné metody zvládání napětí, jako jsou pravidelné cvičení či výlety do přírody. Výbornou terapií je i jakýkoliv koníček, kterému se budete pravidelně a rádi věnovat.Zdroj: Odvykání kouření.cz další články seriálu Nekuř, uschne ti!© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz