Pomozte přestat kouřit adolescentům

FiftyFifty, společenský magazín.
Pomozte přestat kouřit adolescentům na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Pomozte přestat kouřit adolescentům

FiftyFifty
Share

Pomozte přestat kouřit adolescentům

seriál :: Nekuř, uschne ti!

Kouření je bezesporu jednou z nejrozšířenějších drogových závislostí u nás. Co se týče počtu mrtvých, které má na svědomí, řadí se po bok alkoholu a teprve daleko za nimi následují počty úmrtí spojené s užíváním jiných drog.

Kouření už naštěstí není zcela normální. Ale co dělat, když můj potomek začne kouřit? Co dělat, když mu z kapsy vypadne zapalovač, když páchne kouřem?

Rodič v této situaci nemá nijak snadnou volbu. V adolescenčním věku je v podstatě výchovné působení rodiče už u konce a mnohem větší je vliv „party“, společenství vrstevníků, vzorů. Nutit svou ratolest přestat kouřit je velmi neúčinné, a i když se mnohdy může podařit dítě „dokopat“ k abstinenci, pokud nemá vlastní, vnitřní rozhodnutí a motivaci, tato abstinence nebývá dlouhodobá.

Kouření má své důvody a své klady, které je třeba vnímat, abychom mohli porozumět tomu, proč si teenager k cigaretám našel cestu. Existuje kupodivu celá řada důvodů, proč kouřit. Přinášíme alespoň ilustrativní výčet:

Absence přechodových rituálů:
kdy se dítě stává dospělým?
Vzory: kouření ve filmech, kouření „celebrit“.
Neurotikova hračka: s čím si hrát, co držet v ruce, co dávat do úst?
Družba: cigareta jako prostředek k pauze, rozhovoru, seznámení.
Konformita: v partě, která kouří, není dost dobře možné nekouřit.
Rauš: cigareta způsobuje intoxikaci, rauš, mění chemismus mozku a povzbuzuje.
Sebejistota: pózováním a hrou s cigaretou je možno doplnit chybějící sebevědomí.

Jak často se kouří

Celkově v ČR kouří necelá třetina obyvatel. Mezi českými teenagery (13–15 let) dle údajů z roku 2006 denně kouří asi 16 procent. Více kouří dívky, celkově bylo kuřaček 23,5 procenta, chlapců necelých 20 procent. Díky zákazu reklamy na tabák, zdražení cigaret a snížení jejich dostupnosti (posun hranice pro prodej z 16 na 18 let) se začíná projevovat pokles počtu kuřáků-teenagerů. V roce 2002 pro srovnání kouřilo 30,6 procenta dívek a 28,6 procenta chlapců. Drtivá většina kuřáků začíná kouřit v dětském věku nebo v adolescenci.

Ani vodní dýmka není zdravá

Když mluvíme o kouření, v podstatě se tím v ČR myslí kouření cigaret. Obvykle jde o cigarety kupované, ačkoli k vidění jsou i cigarety ručně balené, jejichž výhodou je láce a možnost předvádět zručnost při jejich balení. Ostatní formy kouření jsou i přes nárůst popularity spíše okrajové: doutníky a dýmky se obvykle konzumují až ve zralé dospělosti a obvykle s lepší mírou. Vodní dýmky (tzv. šíši či vodnice) zůstávají i přes svůj rozmach od 90. let doménou čajoven. Je dobré vědět, že vykouření jedné vodní dýmky je zhruba totéž jako vykouřit desítky cigaret. Vodní dýmka není v žádném případě „zdravá“!

Poradny
Jednoznačně nejlepší cestou k nalezení řešení pro sebe a svou kouřící ratolest je vyhledat odborníka. V ČR existují desítky poraden pro odvykání kouření, funguje tu několik telefonních linek a internetových poraden. V každém případě je lepší svou strategii probrat s odborníkem, což samo o sobě mnohonásobně zvyšuje šanci na úspěch.

Edukace

Ve věku dospívání rodiče počínají sklízet plody své výchovy. Mají už jen minimální možnost ovlivnit chování či zrání svého dítka, které dospívá. Co se kouření týče, kolik toho dítě od vás slyšelo o cigaretách? Zvláště malé děti jsou vnímavé. Jde spíše o sdílení určitého postoje, pocitu vůči kuřákům. Kouří-li jeden, nebo dokonce oba rodiče, je pravděpodobné, že dítě se učí cigarety vnímat pozitivně nebo přinejlepším neutrálně. Kde se nekouří vůbec, je mnohem nižší pravděpodobnost, že dítě po tabáku sáhne. Slyšelo od vás vaše dítě něco o cigaretách, o kouření, o tabáku? Kolikrát? Kolik mu bylo a co to vlastně slyšelo?

Preparáty, náhrady

Existují prostředky, které mohou odvykání kouření usnadnit. Patří mezi ně léky na lékařský předpis. Volně dostupné jsou pak nikotinové náhražky, které umožňují přestát drásavou touhu po nikotinu (craving).

Tabák, který nehoří

Dobře osvědčenou, i když u nás málo známou metodou, je přechod na bezdýmé tabáky. Tabák ani nikotin sám o sobě totiž není nijak příliš škodlivý. Bezdýmé tabáky jsou zpracovány k přímé konzumaci „za syrova“ a jde o tabák žvýkací, šňupací a tzv. moist snuff (práškový zvlhčený žvýkací tabák). Doporučování bezdýmých tabáků vychází ze zásad „harm reduction“.

To je moderní přístup k drogám a závislostem, který by se dal zjednodušeně popsat takto: „Víme, že lidé se bez drog obejít nechtějí (nedokážou) a že zákazy nic neřeší, tak jak to udělat, abychom minimalizovali škody?“ Popis výhod přechodu na bezdýmé tabáky přesahuje rámec tohoto textu, postačí zmínit, že zdravotní dopady užívání bezdýmých tabáků jsou minimální a že tyto tabáky poskytují obrovskou šanci k zanechání nebo významnému omezení kouření.

Prokletí bílého muže

Tabák prý prokleli indiáni, když zjistili, že bílí bohové jim přišli ukrást jejich zem i životy. Kouření je smrtící epidemií 20. století a legální obchod se smrtící drogou. Snad ale není tak zle – kouření začíná zvolna ustupovat.

Jako vždy v životě i k tabáku je třeba přistupovat s rozumem a určitou dobrou mírou, jejíž hledání je však obtížné. Jistěže je velkým problémem, pokud někdo denně kouří krabičku cigaret. Kde je (zdravá) míra? Naproti tomu nikoho neurazí obraz bělovlasého dědečka, který na zápraží dýmá z dýmky. Zvláště pokud začal kouřit až k stáru, k nemocem se už nejspíš neprokouří. Totéž však rozhodně neplatí u adolescentů! Takže hodně štěstí a pevné nervy, pokud jste se rozhodli potomka přivést na „lepší cestu“.


Zdroj: Stop kouření.cz další články seriálu Nekuř, uschne ti!© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz