Kouření zažene stres jen zdánlivě

FiftyFifty, společenský magazín.
Kouření zažene stres jen zdánlivě na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Kouření zažene stres jen zdánlivě

FiftyFifty
Share

Kouření zažene stres jen zdánlivě

seriál :: Nekuř, uschne ti!

Inhalace tabákového dýmu i kouření jako proces se dává do vztahu ke stresu v různých rovinách. Často se uvádí, že kouření je spojeno s uklidněním a relaxací, zejména pokud pojímáte cigaretu jako důvod přestávky v práci. Na druhou stranu může kouření stres způsobovat, a také ho způsobuje.

Kuřák v začarovaném kruhu
Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují stres v rámci kouření, je nikotin. Tato chemická látka dokáže svým působením na nervové buňky nabudit a zároveň zklidnit mysl. Jakmile je však nikotinu v mozku nedostatek, objeví se podrážděnost, únava či deprese, což si často vyžádá další cigaretu „na uklidnění“. Vzniká tak začarovaný kruh cigareta – uklidnění – stres – další cigareta.

Skutečně kouření uklidňuje?

Aby bylo kouření co nejúčinnější, dochází při vdechování tabákového kouře k prohloubení dýchání. To s sebou nese větší přívod kyslíku do tkání včetně mozkové tkáně, což pomůže pročistit mysl a zlikvidovat stres. Potud v pořádku, ale více kyslíku by přineslo i vdechování samotného čerstvého vzduchu bez tabákového kouře. Relaxace při kouření je spojena spíše s rituály, které kouření doprovázejí, než se samotnou inhalací hořícího tabáku.

Jak to vidí buňky

Jak nikotin, tak další složky cigaretového kouře i tabákového kouře jako takového způsobují nejen zhoršení prokrvení (stažení cév, poškozování cév), ale i zhoršení využití kyslíku ve tkáních. Z buněčného a tkáňového hlediska tak kouření neuklidňuje, ale naopak stresuje kuřákův organismus i organismus každého, kdo se k tabákovému kouři nachomýtne. Stres vede ke kouření?

Na věc se však můžeme podívat i z úplně jiného úhlu pohledu. K první cigaretě nás může přivést stresující zevní prostředí, jako je tíživá životní situace či sociální problémy. Tato skutečnost byla doložena mimo jiné v moravské studii ELSPAC zaměřené na těhotné ženy. Podle ní působilo na kuřačky více stresujících faktorů než na nekuřačky. V každém případě však stres kouřením nezmizí, jen je na chvíli potlačen a následně často vyvolán ještě silnější než na počátku.

Zdroj: Odvykání kouření.cz další články seriálu Nekuř, uschne ti!© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz