Kuřákem od dětství?

FiftyFifty, společenský magazín.
Kuřákem od dětství? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Kuřákem od dětství?

FiftyFifty
Share

Kuřákem od dětství?

seriál :: Nekuř, uschne ti!

Pokud bychom vzali v potaz pasivní kouření, odpověď by zněla: „Ještě dříve, klidně i od narození.“ V případě aktivního kouření to naštěstí není až tak děsivé. Ale i zde jsou data alarmující. S aktivním kouřením totiž děti v České republice začínají průměrně v deseti letech.

Kouření jako dětská nemoc…

… nebo jako závislost již od dětství. Devadesát procent kuřáků totiž začne kouřit před dovršením osmnácti let věku. Denně přibyde do řad kuřáků sto dětí. A zatímco dříve mezi neplnoletými kuřáky převažovali chlapci nad dívkami, nyní již je dívek kuřaček více než chlapců.

Proč?

Kromě zvědavosti, touhy po „zakázaném ovoci“ či napodobování idolů vede ke kouření „následování příkladu“ v partě a také doma. Kouří-li oba rodiče dítěte, až čtyřikrát pravděpodobněji bude kouřit také jejich potomek.

Dětský organismus není odolnější

Kouření má přitom na dětský organismus stejně neblahé následky, jako je tomu v případě dospělého. Navíc dochází k poškození v ranějším věku, takže i důsledky kouření mají šanci projevit se v nižším věku. Nejmarkantněji jsou postiženy plíce s brzkým rozvojem chronického zánětu průdušek a rozedmy plic. Rakovina plic se dle statistik objevuje dvacet až třicet let od začátku kouření. Desetileté dítě se tak "prokouří" k plicnímu nádoru ve třiceti až čtyřiceti letech.

Mladí kuřáci a kuřačky ohrožují své děti

Kouření má negativní vliv také na plodnost a negativně ovlivňuje i vyvíjející se plod během těhotenství. Riziko samovolného potratu je u kuřaček dvojnásobné oproti nekuřačkám, stejně jako novorozenecká úmrtnost. Děti matek kuřaček mívají nižší porodní hmotnost, což bývá spojeno s horší poporodní adaptací a horším prospíváním dítěte. Aktivní i pasivní kouření zvyšuje také riziko náhlého úmrtí kojence, a to až 3,5krát. Dětem kuřáků také ve zvýšené míře hrozí nemoci dýchacích cest.

Zdroj: Odvykání kouření.czdalší články seriálu Nekuř, uschne ti!© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz