Nekouřit je pro lidi s nízkým příjmem větší výzva

FiftyFifty, společenský magazín.
Nekouřit je pro lidi s nízkým příjmem větší výzva na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nekouřit je pro lidi s nízkým příjmem větší výzva

FiftyFifty
Share

Nekouřit je pro lidi s nízkým příjmem větší výzva

seriál :: Nekuř, uschne ti!

Finanční důvody mohou být silnou motivací k zanechání kouření. Rostoucí cena krabiček cigaret již nejednomu člověku tabákový dým znechutila. Průzkumy však ukazují, že nejvíce kouří ti, kteří moc peněz na rozhazování nemají. Jak ze začarovaného kruhu ven?

Řeč čísel

Souhrnná zpráva Státního zdravotního ústavu o kouření cigaret a pití alkoholu dokládá, že:
na počátku 21. století lze na vrub kouření v ČR připsat 17 700 úmrtí ročně;
kuřákovi jeho zlozvyk průměrně zkrátí délku života o 15 let;
více milovníků tabáku je mezi lidmi s nižším vzděláním (základní nebo vyučení bez maturity);
nejvíce kuřáků je v dělnických a řemeslnických profesích;
muži holdují cigaretám častěji než ženy a také spotřebují v průměru více cigaret;
u sociálně nejslabších rodin je patrný trend kouření dospívající mládeže, která kouří téměř v 50 % případů (tj. dvakrát častěji než v sociálně lépe postavených rodinách).

Daň za kouření

Podobné trendy lze vysledovat i v celosvětovém měřítku. Řada průzkumů ukázala, že mezi kouřením a příslušností k socioekonomické třídě existuje silná vazba. Úmrtnost na tabák je dvakrát až třikrát vyšší u znevýhodněných sociálních skupin než u dobře situovaných. Kouření bylo označeno za hlavní důvod rozdílné délky života prožité ve zdraví mezi lidmi s nízkým a vyšším příjmem.

Motivace nechybí

Dostupné průzkumy však rovněž ukazují, že podíl kuřáků, kteří si přejí „přestat kouřit“, je napříč všemi příjmovými skupinami podobný. Pro nezaměstnané nebo lidi s nízkými příjmy je však zanechání kouření nejobtížnější. Proč?
Roli hrají sociální a ekonomické faktory, jako je postavení ve společnosti a společenské uznání.
Významnou měrou se uplatňuje nezdravé stravování a málo aktivní způsob života.
Pravidelná konzumace alkoholu snižuje šance na úspěšné odvykání.
Velký dopad má také kouření rodinných příslušníků, spolupracovníků a blízkých přátel.
Ke slovu se dostávají i psychologické faktory a zvládání stresu.

Srovnejte své šance

Úspěšnost odvykání kouření úzce souvisí se životním stylem. Pokud do svého života pustíte zdravou stravu a pravidelný pohyb, omezíte alkohol a najdete si nové koníčky a zájmy, máte vysokou šanci zbavit se kouření natrvalo bez ohledu na výši svého příjmu. Významnou pomoc vám mohou poskytnout specializovaná centra na odvykání kouření, která najdete ve všech větších českých městech. Neváhejte odbornou pomoc lékaře vyhledat. Pokud se krabičky cigaret pro vás stanou minulostí, významně se zlepší i váš rodinný rozpočet, a to už stojí za úvahu!Zdroj: Odvykání kouření.cz další články seriálu Nekuř, uschne ti!© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz