V Novém roce se spotřebitelům dluhy prodraží

FiftyFifty, společenský magazín.
V Novém roce se spotřebitelům dluhy prodraží na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > V Novém roce se spotřebitelům dluhy prodraží

FiftyFifty
Share

V Novém roce se spotřebitelům dluhy prodraží

seriál :: Zajíc v pytli

Nový občanský zákoník upravuje sankce za porušení povinností, které samozřejmě postihnou i spotřebitele. Průlomem je úročení úroků, které doposud nebylo u spotřebitelských smluv přípustné.

Nový občanský zákoník určuje, že splátky dluhu jdou nejdříve na náklady spojené s vymáháním dluhu, pak na úroky z prodlení, následně na úroky dohodnuté smlouvou, a teprve v poslední řadě na jistinu, tedy původní dluh. Pokud dlužník nebude hradit podle tohoto pořadí, začne se úročit i příslušenství dluhu, tedy i samotné úroky, čímž se splácení výrazně prodraží. „Tato novinka je skutečně revoluční, v obchodním styku úroky z úroků již existují, ale ve spotřebitelských smlouvách je to velká změna v neprospěch spotřebitele, upozorňuje Miloš Borovička z dTestu. „Rozhodně se nedá říci, že taková úprava bude pro občany pozitivní, nahraje hlavně lichvářům.“

Smluvní pokuty již nebude nutné sjednat písemně. Pokud podnikatel pokutu šikovně zmíní při nahrávaném telefonním rozhovoru nebo odkáže na podmínky, ve kterých je popsána, není třeba nic podepisovat a pokuta je závazná. Jistou naději sice v minulých týdnech přinesl Ústavní soud, který pokuty v obchodních podmínkách zakázal, ale nakolik bude tento nález respektován, je zatím otázkou.

„U smluvních pokut došlo ještě k jedné důležité změně – doposud platilo, že když obchodníci „přestřelili“ a stanovili ve smlouvě pokuty příliš vysoké, soud prohlásil celou pokutu za neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Dlužník pak zaplatil jen dlužnou částku a případné úroky z prodlení. Nyní může soud takovou pokutu pouze snížit, a dlužník tedy vždy alespoň část pokuty zaplatí,“
vysvětluje dále Miloš Borovička.

Podrobný článek o změnách v oblasti pokut, úroků či uznání dluhu najdete na www.dtest.cz/sankce


zdroj: tz dTest.czdalší články seriálu Zajíc v pytli© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz