Kdo dosáhne na výhodnou státní půjčku na bydlení?

FiftyFifty, společenský magazín.
Kdo dosáhne na výhodnou státní půjčku na bydlení? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Kdo dosáhne na výhodnou státní půjčku na bydlení?

FiftyFifty
Share

Kdo dosáhne na výhodnou státní půjčku na bydlení?

Pořízení vlastního bydlení je pro mladé rodiny složité, nově však budou moci čerpat výhodný státní úvěr. Za jakých podmínek? Proč je stále řešením úvěr ze stavebního spoření nebo čerpání hypotéky?

Růst cen nemovitostí v Česku je v posledních letech jeden z nejvyšších z členských zemí Evropské unie. Zejména pro mladé lidi je koupě bytu nebo domu z finančních důvodů problematická. Vládou schválená podpora bydlení pomůže danou situaci řešit. Státní úvěr je možné poskytnout manželům, kde alespoň jeden z nich je mladší 36 let nebo žadatelům, kteří trvale pečují o dítě mladšímu 15 let. Peníze se budou čerpat ze Státního fondu rozvoje bydlení.  „Žádost o státní úvěr na bydlení, včetně všech potřebných příloh, bude možné podávat od 15. srpna, přičemž výše maximální částky úvěru bude záviset na účelu úvěru, stát bude vyčleňovat z fondu 1 mld. ročně, v tomto roce jen 650 mil. Kč, takže očekáváme rychlé vyčerpání" doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.


Pouze státní úvěr nebude stačit

Výše státního úvěru bude činit nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí, nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení obydlí výstavbou nebo koupí rodinného domu, nejvýše však 80 % skutečných nákladů, nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení bytu koupí, nejvýše však 80 % ceny. Úroková sazba se bude stanovovat ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro ČR platné k datu podpisu smlouvy, nejméně však ve výši 1 % ročně. „Vzhledem k finančnímu limitu nepůjde tedy státním úvěrem financovat celou kupní cenu bytu či domu. Státní úvěr bude tedy potřeba kombinovat např. s vlastními úsporami nebo úvěrem ze stavebního spoření nebo hypotečním úvěrem, situaci je vhodné konzultovat dle individuální situace s kvalitním poradcem," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.


Dlužníci na úvěr nedosáhnou

Státní úvěr na bydlení nelze poskytnout, pokud žadatel neprokáže schopnost úvěr splácet, není-li dostatečně zajištěn a má-li žadatel ke dni podání žádosti o úvěr nedoplatek na některé dani, sociálním pojištění či zdravotním pojištění. Dlužníci tedy nemají možnost tento státní úvěr čerpat. Úvěr se bude splácet měsíčními splátkami a bude moci být kdykoliv předčasně splacen. Splatnost úvěru nesmí u modernizace obydlí překročit 10 let od uzavření smlouvy, u pořízení obydlí potom 20 let. „Během splácení státního úvěru nebude moci příjemce převést vlastnické právo k obydlí na jinou osobu, současně však bude možné z důvodu narození dítěte až na dva roky přerušit splácení úvěru a narození dítěte během splácení sníží jistinu úvěru o částku 30 000 Kč," vysvětluje Emil Brož.


Proč si pořídit vlastní byt či dům?

Některé mladé rodiny se nechtějí kvůli bydlení zadlužovat a raději žijí v podnájmu. Z dlouhodobého hlediska je však pořízení vlastního bydlení velmi zodpovědným krokem a při dobrém finančním plánování se nemusí ani příliš snížit životní úroveň rodiny během splácení hypotéky. Splátky hypotéky mohou být jen nepatrně vyšší než nájemné. Život v nájmu je výhodný zejména pro lidi, kteří se častěji stěhují za prací nebo se nechtějí vázat. Podle Emila Brože patří zadlužení kvůli bydlení mezi dobré dluhy, pokud cena pořízené nemovitosti odpovídá rodinným finančním možnostem a je vybrán dobrý způsob financování nákupu bytu či domu.

Zdroj: tz, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz