Jak poznat náhražky mléčných výrobků

FiftyFifty, společenský magazín.
Jak poznat náhražky mléčných výrobků na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Jak poznat náhražky mléčných výrobků

FiftyFifty
Share

Jak poznat náhražky mléčných výrobků

seriál :: Zajíc v pytli

Protože se stále častěji setkáváme s alternativami k mléčným výrobkům, přinášíme vám několik tipů, jak je rozpoznat od poctivých produktů zhotovených z mléka.

Pokud výrobce při zpracování mléka nahradí některou základní složku mléka jinou nemléčnou složkou, musí o tom spotřebitele náležitě informovat na deklaracích výrobku. Daný produkt nesmí již označit vyhrazeným termínem pro mléčné výrobky.

„Použité způsoby označování nás nesmějí uvádět v omyl. Hlavně pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, identitu, vlastnosti, složení množství, trvanlivost, původ nebo vznik, způsob výroby či získávání,“ objasňuje Ing. Jiří Kopáček, CSc. z Českomoravského svazu mlékárenského v rámci projektu Bílé plus.

Podle platné legislativy by měly být analogové výrobky prodávány odděleně od mléčných výrobků nebo alespoň regály s nimi náležitě označeny. Chyb se ale často dopouští obchodníci při podpoře prodeje, např. v letákových akcích.
„Jihočeské „AB“ není máslo, ale směsný roztíratelný tuk. „Javor“ není tavený sýr, protože obsahuje rostlinný tuk. Použitý název „Másličko“ u směsného roztíratelného tuku je lživý a klamavý,“ uvádí vše na pravou míru odborník.
Taktéž například produkty Vintíř, Rodinka, Hit nejsou tavenými sýry, protože výrobky obsahují nemléčnou složku - rostlinný tuk. „Jsou to tedy analogové produkty, které se mohou označit pouze jako „tavený výrobek“, „potravinářský tavený výrobek“, „tavené plátky“ či „tavený krém“. V zásadě se tedy nesmí použít vyhrazený mléčný termín „sýr“ nebo „sýrový“.“

Další příklady analogových produktů
ZLATÁ HANÁ
Směsný roztíratelný tuk
Nezavádějící název
Správné značení
DVORECKÝ EIDAM
tepelně zpracovaný výrobek se sýrem na smažení (s rostlinným tukem)
Chybný (a dominantní) název „Eidam“ má zmást spotřebitele, že se jedná o sýr
LIDOVÝ SMAŽÁK
Předsmažený potravinový výrobek
Název se slangovým označením „Smažák“ má evokovat „sýr“
Deklarace uvedené na produktu jsou ale správné
 

Kdo nemáte rádi žádné alternativy, jak vůbec poznáte kvalitní mléčné výrobky?

Zakoupíte-li české mléčné výrobky, máte jistotu, že jste koupili kvalitní produkty.
Všechny výrobky živočišného původu musí být opatřeny oválnou veterinární značkou zdravotní nezávadnosti.
Český výrobek je v tomto případě označen kódem země CZ a číslem výrobního závodu.
Identifikační označení výrobků živočišného původu označuje  skutečnost, že výrobek byl vyroben v podniku, který splňuje hygienické požadavky pro výrobu potravin živočišného původu.
České mlékárny jsou pod přísným dozorem Státní veterinární správy.
Kupujte vždy výrobky s nevyčerpanou dobou minimální trvanlivosti, resp. dobou spotřeby.
Mléčné výrobky nakupujte raději v „kamenných obchodech“, a to vždy v chlazeném úseku (výjimkou je pouze trvanlivé, sušené a kondenzované mléko). V případě nákupu na farmářských, popř. jiných trzích, opět kupujte mléčné výrobky výlučně chlazené.
Teplota pro úchovu a prodej mléčných výrobků musí být 4 – 8 °C.

Pokud kupujete zahraniční výrobky, postupujte následovně. „Vybírejte zboží od renomovaných výrobců. Ve všech případech nákupu dovozových výrobků je třeba vždy sledovat, aby na jejich obalech bylo odpovídající označení v českém jazyce. I zde musí být vždy uvedena veterinární značka zdravotní nezávadnosti, ze které je možné podle kódu země vyčíst původ zboží,“ uzavírá Ing. Jiří Kopáček, CSc. z Českomoravského svazu mlékárenského.


Více na www.bileplus.cz.


Autor: Šárka Pelcová

 další články seriálu Zajíc v pytli© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz