Braňte se UPC, jen aktivně lze uspět!

FiftyFifty, společenský magazín.
Braňte se UPC, jen aktivně lze uspět! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Braňte se UPC, jen aktivně lze uspět!

FiftyFifty
Share

Braňte se UPC, jen aktivně lze uspět!

seriál :: Zajíc v pytli

Spotřebitelský časopis dTest v dubnu letošního roku informoval o praktikách společnosti UPC, která nevybíravým způsobem vymáhá smluvní pokuty za nevrácená i vrácená zařízení, nejčastěji modemy. dTest v rámci svého poradenství poskytl spotřebitelům zdarma vzorový dopis odporu proti platebnímu rozkazu.


Obvodní soud pro Prahu 2 argumentaci z odporu dTestu v jednom sledovaném případu přijal a žalobu společnosti Český inkasní kapitál, která pohledávky UPC odkoupila, v celém rozsahu zamítl. Poškozená klientka, která vzorový dopis v tomto řízení využila, tedy nakonec nemusela zaplatit vůbec nic.

Poškozená klientka, slečna Pavlína, před stěhováním odstoupila od smlouvy o poskytování internetu se společností UPC. E-mailem jí bylo potvrzeno ukončení smlouvy a společnost jí sdělila, že ji během týden kontaktuje servisní technik, který zařízení odpojí a převezme. Technik se v termínu neozval a Pavlína vlivem starostí se stěhováním na záležitost zapomněla. Jaké pak bylo její překvapení, když jí letos v dubnu přišel platební rozkaz na částku 5000 korun s úroky a náklady právního zastoupení. Pavlína se dozvěděla, že by měla dohromady zaplatit téměř 15 000 korun za to, že před rokem a půl nevrátila téměř bezcenný modem.

Pavlína se naštěstí včas obrátila na Občanské sdružení spotřebitelů TEST, vydavatele časopisu dTest, kde získala vzor odporu proti platebnímu rozkazu, který si upravila tak, aby odpovídal její situaci. Platební rozkaz byl zrušen a soud nařídil ústní projednání žaloby, ve kterém slečna Pavlína plně uspěla.

„Klienti nacházející se v obdobné situaci si musí uvědomit, že soud nezajímá, proč nebyl modem vrácen, ze smlouvy s UPC to skutečně byla povinnost zákazníka, na kterou zapomněl a za kterou odpovídá,“ radí bývalým zákazníkům Jan Votočka, právní poradce dTestu, a dodává: „Obrana se musí nést v právní rovině. Argumenty uvedené v odporu, který je ke stažení na stránkách www.dtest.cz/upc, jsou relevantní a příběh slečny Pavlíny dokazuje, že poškozený klient s nimi může uspět, pokud je vhodně použije.“

Soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 přijal argumenty dTestu a dospěl k závěru, že smluvní pokuta, kterou si UPC Česká republika s.r.o. zajišťuje vrácení modemu je nepřiměřená a pro rozpor s dobrými mravy neplatná. Nárok žalobce tedy nemohl být oprávněný a v případě, že by slečna Pavlína byla zastoupena advokátem, měla by i právo, aby jí byly žalobcem uhrazeny náklady řízení. „Během posledních tří měsíců se na naši poradenskou linku 299 149 009 obrátila se stejným problémem celá řada rozzlobených klientů a stovky z nich si již na našich stránkách stáhly vzor proti platebnímu rozkazu. Lze však odhadovat, že celkový počet poškozených půjde do tisíců,“ shrnuje Votočka závěrem.


Zdroj: tz  dTest.cz


Autor:

další články seriálu Zajíc v pytli© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz