Co znamená nová směrnice pro české spotřebitele?

FiftyFifty, společenský magazín.
Co znamená nová směrnice pro české spotřebitele? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Co znamená nová směrnice pro české spotřebitele?

FiftyFifty
Share

Co znamená nová směrnice pro české spotřebitele?

seriál :: Zajíc v pytli

Po téměř tříletém boji schválil Evropský parlament 23. června novou směrnici upravující práva spotřebitelů v oblasti nákupu přes internet a mimo prostory obvyklé k podnikání. Jejím cílem je především sblížit národní standardy a odstranit tak překážky, které spotřebitelům brání ve využívání volného trhu. A jak se plánovaná změna dotkne českých spotřebitelů?

„Pozitivem je nepochybně zkrácení lhůty pro vrácení peněz při odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet, a to ze třiceti na čtrnáct dnů,“ říká Martina Vernerová, právní poradkyně Občanského sdružení spotřebitelů TEST. V oblasti elektronického obchodu navíc na prodejce čekají mnohem přísnější informační povinnosti: ať již co se týče celkové ceny a prostředků plateb, či včasného sdělení, do jakých zemí zboží zasílá. Stejně tak spotřebitelům pomůže výslovná zmínka v zákoně o tom, že za poškození zboží při přepravě odpovídá prodejce, přestože tato zásada platí již nyní.

Směrnice by též měla vést k odstranění nedůvodných „lokálních omezení“ některých služeb typu iTunes či YouTube, které nyní brání českým spotřebitelům je plně využívat.

Dalším důležitým důsledkem směrnice by měla být větší ochrana spotřebitelů před tzv. webovými pastmi. Jedná se o stránky, které na první pohled vyžadují pouze registraci za účelem zpřístupnění bezplatného obsahu, ve smluvních podmínkách, se kterými zaškrtnutím příslušného políčka souhlasíte, ale službu zpoplatňují. Postižených spotřebitelů jsou v České republice tisíce, a přestože občanské sdružení spotřebitelů TEST i dozorové orgány zastávají názor o neplatnosti takovéto „smlouvy“, mnozí spotřebitelé pod nátlakem pohrůžek raději zaplatí. „Podle nové směrnice bude povinnost informovat o zpoplatněném obsahu mnohem přísnější. Neznamená to ale podle našeho názoru, že by takové smlouvy uzavřené do účinnosti směrnice byly platné,“ upřesňuje Vernerová.

Směrnice navíc zakáže nadstandardní zpoplatnění tzv. zákaznických linek.

Unie si od nové úpravy slibuje především větší zpřístupnění evropského trhu spotřebitelům. Za současného stavu za minulý rok nakoupilo v průměru jen 9 % evropských spotřebitelů v zahraničním internetovém obchodě oproti 36 %, kteří využili služeb obchodníků usazených v jejich zemi.

Státy mají na implementování nové úpravy do národních zákonů dva roky.


Zdroj: tz dTest.cz další články seriálu Zajíc v pytli© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz