Slibují levnější tarif. Vážně je to výhodné?

FiftyFifty, společenský magazín.
Slibují levnější tarif. Vážně je to výhodné? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Slibují levnější tarif. Vážně je to výhodné?

FiftyFifty
Share

Slibují levnější tarif. Vážně je to výhodné?

seriál :: Zajíc v pytli

Společnost Korektel s.r.o. slibuje svým zákazníkům vyjednání slevy 30 až 60 % z měsíční útraty za telekomunikační služby. Obstarání slevy však spočívá pouze ve zhlédnutí vyúčtování a smlouvy a jednom telefonátu s operátorem zákazníka. Za to si obchodník účtuje odměnu.

Když nepřijde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře, říkají si obchodníci a stále častěji se vydávají za zákazníky do jejich domovů. Dříve lidé v domácnosti uvítali objednané služby maséra či kadeřníka. Poté přišla éra návštěv předem ohlášených podomních prodejců, finančních poradců a pojišťovacích agentů. V posledních letech nejvíce obchází domácnosti nezvaní obchodníci s energiemi a zástupci operátorů. Do přímého prodeje vstupují i nové služby, například takzvaná optimalizace tarifů v oblasti telekomunikací. Kdo by nechtěl platit méně za internet, ušetřit za volání a SMS? Jenže, jak se říká, každá sleva něco stojí.

Spotřebitelé si umí slevy vyjednat sami.
Mnohdy stačí zvednout telefon nebo zajít na pobočku a výhodnější podmínky jsou na světě.

Jsou služby „profesionální optimalizace“ opravdu výhodné? V čem vlastně spočívají? Společnost Korektel láká na webových stránkách potenciální zákazníky na úsporu 30 až 60 % z běžné měsíční útraty. Provize společnosti se vypočítává čtyř nebo šestinásobkem vyjednané měsíční slevy za rok, (tzn. 1/3 nebo ½ vyjednané roční úspory + DPH 21 %). Stojí to však za to? „Zástupce Korektelu provede jednoduchý audit - na místě zhlédne smlouvu a předložené vyúčtování. Při tom rozhodne o výši slevy - kupodivu poté, co s ním už má spotřebitel podepsanou smlouvu a v ní vyplněnou výši odměny. A někdy v budoucnu se má uskutečnit hovor s operátorem spotřebitele za účelem snížení výdajů na poskytované telekomunikační služby. Náklady tohoto hovoru hradí zákazník,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Ve smlouvě uvedené společnosti je zvýrazněna informace, že obchodníkovi odměna nenáleží, nezdaří-li se optimalizace telekomunikačních služeb zákazníka u jeho operátora. Byla-li však sleva vyjednána či nikoliv, to už zákazníkovi obchodník nesdělí. Obchodní podmínky naopak zákazníkovi ukládají povinnost o neposkytnuté slevě informovat obchodníka, tj. toho, kdo ji měl zařídit. Pokud tuto překvapivou povinnost zákazník nesplní, má obchodník nárok na provizi i přesto, že neuspěl nebo se o to ani nemusel pokusit.

Uzavřená smlouva navíc vylučuje právo spotřebitele od smlouvy odstoupit ve 14denní lhůtě. Toto právo se však vztahuje i na smlouvy o poskytování služeb. Zákonnou výjimkou je situace, kdy si spotřebitel výslovně přeje splnění služby již během lhůty pro odstoupení, to však neznamená, že spotřebitel právo ztratí již podpisem smlouvy. Dle směrnice o právech spotřebitelů je nutné tuto výjimku vykládat tak, že spotřebitel může od smlouvy odstoupit do doby úplného poskytnutí služby.  

Vyjednání výhodnějších podmínek je svojí podstatou změna účastnické smlouvy.
Aby k této změně mohlo vůbec dojít během telefonního hovoru, je zapotřebí provést autorizaci volajícího. K ověření totožnosti zákazníka se vyžaduje sdělení hesla, jak shodně potvrzují společnost T-Mobile a Vodafone. I když spotřebitel neposkytne ono heslo, uděluje obchodníkovi plnou moc a předává své důležité osobní údaje. Například rodné číslo uvedené na účastnické smlouvě s operátorem. „Komukoliv, kdo tyto údaje zná, stačí tvrdit, že heslo zapomněl a cesta k libovolným změnám ve vašem tarifu je mu otevřená. Je tedy na místě zvýšená opatrnost v případě zcela neznámého obchodního zástupce, kterému svěřujete klíč k vašemu tarifu,“ varuje Lukáš Zelený.   
 


Zdroj: tz dTest.czdalší články seriálu Zajíc v pytli© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz