Nejčastější podvodné věty podomních prodejců. Jak se jim bránit?

FiftyFifty, společenský magazín.
Nejčastější podvodné věty podomních prodejců. Jak se jim bránit? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nejčastější podvodné věty podomních prodejců. Jak se jim bránit?

FiftyFifty
Share

Nejčastější podvodné věty podomních prodejců. Jak se jim bránit?

seriál :: Zajíc v pytli

Podomním prodejcům se stále ve velké míře daří nekalými taktikami přesvědčit zákazníky ke změně dodavatele energií. Ti ale namísto úspor mohou přijít až o tisíce korun, pokud je podvodníci napálí.

Neseriózní prodejci obcházejí domácnosti s nabídkou zdánlivě výhodných smluvních podmínek, přitom jejich hlavním záměrem je získat díky předloženým fakturám snadný přístup k soukromým údajům. Jak se bránit lživým taktikám podomních prodejců?

Domácnosti jsou stálým cílem obchodníků, jejichž praktiky mohou důvěřivého člověka dostat do problému. Podle průzkumu energetické společnosti E.ON se s nekalým jednáním ze strany obchodního zástupce setkalo 72 % Čechů. Mezi nejčastější triky patří nabídka nové smlouvy na plyn či elektřinu nebo třeba hra na jiného dodavatele. „Podomní prodej je stále jedním z nejčastějších problémů, které řešíme v našich bezplatných spotřebitelských poradnách. Také proto byl v mnoha obcích a městech zakázán obecním nařízením,“ říká o problému podomního prodeje Tomáš Palla, vedoucí osobní poradny Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace.
 

Přišli jsme zapsat hodnoty na elektroměru

Za pracovníky distribuční společnosti se podomní prodejci vydávají poměrně často a návštěvu odůvodňují kontrolou elektroměrů. „Odečet měřidel je vždy dopředu oznámen a provádějí ho pouze zástupci místní distribuční společnosti, kteří se prokážou příslušným průkazem,“ podotkl k problému Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON. Podomního prodejce může zákazník poznat i podle toho, že si ke kontrole měřidla vyžádá fakturu za elektřinu nebo smlouvu na dodávky energie a opisuje z ní údaje.

Jak se bránit: Ve chvíli, kdy váháte, zda-li do svého domova někoho vpustíte, ověřte si jeho totožnost, a to nejlépe hned na příslušné telefonní lince. Veškeré informace musí být shodné s těmi, které poskytuje váš dodavatel. Odečty provádějí zástupci místních distributorů (v případě elektřiny ČEZ, E.ON, PRE a v případě plynu RWE, Pražská plynárenská a E.ON), kteří o svém příchodu vždy dopředu informují.
 

Máme pro vás výhodnější nabídku

Jedním z triků, který se stále opakuje, je využití nepozornosti zákazníka. Stává se, že prodejci nabídnou zvýhodněný produkt, ale už se nezmíní o tom, že jde o smlouvu s novým dodavatelem. V tomto případě si člověk vůbec nemusí všimnout, že přímo během rozhovoru s prodejcem došlo k podepsání dvou různých smluv. Namísto kopie pak drží v rukou nový dokument o dodávce energií.
Problémy se objevují také ve chvíli, kdy chce člověk od smlouvy odstoupit. V tomto případě je vhodné obeznámit se s aktuálním zněním energetického zákona, který v ustanovení § 11 obsahuje: „V případě smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie (…), kterou uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy podle zvláštního zákona 1) ode dne jejího uzavření.“ Také podle občanského zákoníku může spotřebitel od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, v případě že jde o službu.

Jak se bránit:
Dealeři využívají chvíle nepozornosti. Předtím, než podepíšete vystavené dokumenty, si je v klidu pročtěte. Seriózní prodejce na vás nebude tlačit a poskytne vám prostor pro nastudování obchodních podmínek a ceníků. Pokud jste již smlouvu podepsali, můžete od ní dle energetického zákona odstoupit do 14 dnů.
 

Váš dodavatel zkrachoval, ale nezoufejte, máme řešení!

Tvrzení o ukončení činnosti dodavatele je dalším z  častých triků, které mají pouze vyvolat stres a nepozornost. Pokud skutečně dojde například ke krachu obchodníka, česká legislativa zajišťuje odběratelům náhradní dodávky energie a dostatečnou ochranu. „V případě krachu dodavatele by zákazníci dostali napřed zprávu. Následně by dodávky převzal příslušný distributor elektřiny, takzvaný dodavatel poslední instance, definovaný energetickým zákonem. Zákazníkům je vždy poskytnut dostatek času, aby si mohli pečlivě zvážit výběr nového obchodníka,“ vysvětluje Vladimír Vácha.

Jak se bránit: Zkrachování dodavatele energií a následné řešení této situace není v kompetenci podomního prodejce. Na jeho nabídku proto nemusíte reagovat. Vždy si tyto informace ale můžete ověřit z dalších dostupných zdrojů, například na zákaznické lince vašeho dodavatele, na jeho webu a podobně.
 

Víte, že vám brzy skončí smlouva?

Pokud vám podomní prodejce přijde oznámit blížící se konec vaší smlouvy nebo nutnost jejího prodloužení, pravděpodobně překračuje svoje pravomoci. Energetické společnosti nabízejí smlouvy na dobu neurčitou nebo určitou, přičemž v druhé z uvedených možností obvykle dochází k automatickému prodloužení. Smlouva představuje soubor důležitých informací, které zákazníkům přicházejí poštou. Informace, zda smlouvu máte na dobu určitou, či neurčitou, máte uvedeny ve smlouvě a jejích obchodních podmínkách.

Jak se bránit: Záměrem je v tomto případě vyvolat obavy zákazníka, které se pojí s ukončením smlouvy a případnými následky. Pokud bude prodejce argumentovat ukončením smlouvy, nemusíte být zaskočeni. Její platnost si můžete ověřit též přímo u svého současného dodavatele.
 

Přicházíme k vám z Energetického regulačního úřadu

Někteří dealeři se neostýchají vystupovat v roli, jež jim nepřísluší. V některých případech se tak vydávají za pracovníky Energetického regulačního úřadu (ERÚ), kteří přicházejí na kontrolu – třeba správně nastaveného tarifu nebo sazby.

Podomní prodejci se mohou vydávat rovněž za jiné dodavatele. S tímto má negativní zkušenosti například energetická společnost E.ON, která již nevyužívá klasických podomních prodejců, ale spolupracuje pouze s vlastními školenými obchodními zástupci. Na svých stránkách společnost uvádí konkrétní popis, jak mohou lidé zaručeně poznat obchodníka E.ON.

Jak se bránit: Pokud u vašich dveří zazvoní osoba, která se bude vydávat za zaměstnance ERÚ, neváhejte zavolat policii nebo kontaktovat ERÚ, například na telefonní lince 564 578 666.

Zdroj: tz, redakčně upravenodalší články seriálu Zajíc v pytli© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz