Obcházení zákona při vyřizování reklamací

FiftyFifty, společenský magazín.
Obcházení zákona při vyřizování reklamací na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Obcházení zákona při vyřizování reklamací

FiftyFifty
Share

Obcházení zákona při vyřizování reklamací

seriál :: Zajíc v pytli

Co dělat, když obchodník zamítne reklamaci jako neoprávněnou, a přesto vrátí zákazníkovi reklamovanou věc opravenou s odůvodněním, že opravu zajistil v zájmu „udržení dobrých vztahů se zákazníkem“? Je možné se proti takovému postupu bránit a nepřijít například o právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz? Naštěstí ano.

Obcházení zákona při vyřizování reklamacízoom

„V případě, že prodejce reklamaci zamítá, musí zamítnutí nejen písemně odůvodnit, ale reklamovaný výrobek také vrátit zákazníkovi ve stavu, v jakém jej převzal,“ uvádí vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený a dodává: „V poslední době je častým nešvarem neseriózních obchodníků právě formální zamítnutí reklamace a zároveň vrácení opravené věci, často s odvoláním na „zachování dobrého vztahu se zákazníkem“. Řetězení „dobrovolných“ oprav zboží však umožňuje obchodníkům vyhnout se zákonné povinnosti vyřídit reklamaci výměnou zboží nebo vrácením peněz. Obchodník takto obchází zákon, aby v reklamačním řízení nemusel zákazníkovi nyní nebo v budoucnu vracet peníze či měnit zboží za nové, bezvadné. Navíc „dobrovolnou“ opravou také likviduje jediný důkaz, který má zákazník k dispozici, aby mohl prokázat, že zboží při uplatnění reklamace skutečně mělo vadu, kterou obchodník sice neuznal, ale přesto za ni odpovídá.“

I když to vypadá, že spotřebitel může být rád, že je věc opravena a není rozhodné, zda šlo o záruční vadu, či nikoliv, jde o praxi, která zákazníka značně poškozuje. Vyskytne-li se na zakoupené věci vada po dobu záruky, je právem spotřebitele obrátit se na prodejce nebo jím určený servis a žádat vyřízení reklamace. Při jejím sepsání zákazník určuje způsob odstranění vady. Nejčastěji jde o nárok na opravu, v případě neodstranitelných, opakovaných nebo vícečetných závad pak na výměnu zboží, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy s požadavkem vrácení peněz. Je-li nárok spotřebitele v souladu s občanským zákoníkem a prodejce uzná vadu jako záruční, je požadavkem zákazníka vázán.

Zákazník naštěstí není proti nevyžádaným opravám bezmocný. Jednání, kterým je obcházen zákon, je podle § 39 občanského zákoníku neplatné. Lukáš Zelený k tomu uvádí: „K zamítnutí reklamace, pokud bylo současně zboží opraveno, by neměl přihlížet spotřebitel, ani soudy v případě vymáhání nároků z odpovědnosti prodejce za vady zboží.“ Přestože zákazník musí v takovém případě prokázat existenci vady při uplatnění reklamace, lze dovodit, že vada skutečně existovala, pokud ji obchodník sám odstraňoval. Pomoci by mohla i Česká obchodní inspekce, pokud by prokázané obcházení reklamačního řízení posoudila jako porušení § 13 či § 19 zákona o ochraně spotřebitele a postihovala by obchodníky ve správním řízení.

 


Zdroj tz dTest.czdalší články seriálu Zajíc v pytli© 2005 – 2022 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.