Obcházení zákona při vyřizování reklamací

FiftyFifty, společenský magazín.
Obcházení zákona při vyřizování reklamací na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Obcházení zákona při vyřizování reklamací

FiftyFifty
Share

Obcházení zákona při vyřizování reklamací

seriál :: Zajíc v pytli

Co dělat, když obchodník zamítne reklamaci jako neoprávněnou, a přesto vrátí zákazníkovi reklamovanou věc opravenou s odůvodněním, že opravu zajistil v zájmu „udržení dobrých vztahů se zákazníkem“? Je možné se proti takovému postupu bránit a nepřijít například o právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz? Naštěstí ano.

„V případě, že prodejce reklamaci zamítá, musí zamítnutí nejen písemně odůvodnit, ale reklamovaný výrobek také vrátit zákazníkovi ve stavu, v jakém jej převzal,“ uvádí vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený a dodává: „V poslední době je častým nešvarem neseriózních obchodníků právě formální zamítnutí reklamace a zároveň vrácení opravené věci, často s odvoláním na „zachování dobrého vztahu se zákazníkem“. Řetězení „dobrovolných“ oprav zboží však umožňuje obchodníkům vyhnout se zákonné povinnosti vyřídit reklamaci výměnou zboží nebo vrácením peněz. Obchodník takto obchází zákon, aby v reklamačním řízení nemusel zákazníkovi nyní nebo v budoucnu vracet peníze či měnit zboží za nové, bezvadné. Navíc „dobrovolnou“ opravou také likviduje jediný důkaz, který má zákazník k dispozici, aby mohl prokázat, že zboží při uplatnění reklamace skutečně mělo vadu, kterou obchodník sice neuznal, ale přesto za ni odpovídá.“

I když to vypadá, že spotřebitel může být rád, že je věc opravena a není rozhodné, zda šlo o záruční vadu, či nikoliv, jde o praxi, která zákazníka značně poškozuje. Vyskytne-li se na zakoupené věci vada po dobu záruky, je právem spotřebitele obrátit se na prodejce nebo jím určený servis a žádat vyřízení reklamace. Při jejím sepsání zákazník určuje způsob odstranění vady. Nejčastěji jde o nárok na opravu, v případě neodstranitelných, opakovaných nebo vícečetných závad pak na výměnu zboží, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy s požadavkem vrácení peněz. Je-li nárok spotřebitele v souladu s občanským zákoníkem a prodejce uzná vadu jako záruční, je požadavkem zákazníka vázán.

Zákazník naštěstí není proti nevyžádaným opravám bezmocný. Jednání, kterým je obcházen zákon, je podle § 39 občanského zákoníku neplatné. Lukáš Zelený k tomu uvádí: „K zamítnutí reklamace, pokud bylo současně zboží opraveno, by neměl přihlížet spotřebitel, ani soudy v případě vymáhání nároků z odpovědnosti prodejce za vady zboží.“ Přestože zákazník musí v takovém případě prokázat existenci vady při uplatnění reklamace, lze dovodit, že vada skutečně existovala, pokud ji obchodník sám odstraňoval. Pomoci by mohla i Česká obchodní inspekce, pokud by prokázané obcházení reklamačního řízení posoudila jako porušení § 13 či § 19 zákona o ochraně spotřebitele a postihovala by obchodníky ve správním řízení.

 


Zdroj tz dTest.czdalší články seriálu Zajíc v pytli© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz