Články FiftyFifty.cz, strana 2

FiftyFifty, společenský magazín.
Články FiftyFifty.cz, strana 2 na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Články FiftyFifty.cz, strana 2

FiftyFifty

Spisovatel hlubokých arménských kořenů

seriál :: Kdo to vlastně byl

"Jsem básník. Píšu anglicky poezii, obvykle ve formě povídek, románů, her, třebaže občas skutečně napíšu báseň, nebo se o to pokouším; a píšu poezii i v jiných formách, než jsou ty tři, které jsem uvedl." Těmito slovy charakterizoval sám sebe fascinující William Saroyan…

Zatracovaný, nepochopený, snad i prokletý…

seriál :: Kdo to vlastně byl

"Po hýření se cítívá člověk vždy osamělejší a opuštěnější." Toto pronesl kontroverzní Charles Baudelaire. V ničem nebyl tak důsledný jako ve vlastní sebedestrukci, která se stala neodmyslitelnou součástí jeho tvůrčího procesu. Inspiraci hledal v omamných prostředcích všeho druhu. Jeho nejslavnější dílo bylo souzeno dobovou cenzurou pro nemravnost. Věřil, že umělec je odpovědný pouze sám sobě…

Mafie: rodina, respekt a řád

Mafie, tak jak ji známe dnes, vznikla na přelomu osmnáctého a devatenáctého století na Sicílii. Byla to skupina bývalých trestanců, která místním rolníkům za úplatu poskytovala ochranu v této drsné zemi. Na rozdíl od oficiální vlády, která na jih země nebrala zřetel, se na tyto chlapíky dalo spolehnout. Vytvořili svá vlastní pravidla a zákony a používali všechny prostředky, aby na Sicílii udrželi zákon a pořádek, který tam doposud chyběl.

Paul Gauguin – strastiplný život geniálního malíře

seriál :: Kdo to vlastně byl

Když poprvé představil svůj nový malířský styl cloisonnismus, lidé se mu vysmáli. Díky umění přišel téměř o všechno. Pokusil se o sebevraždu a nakonec zemřel zcela nepochopený a chudý. Přesto je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších moderních malířů, který ovlivnil většinu uměleckých směrů 20. století.

Režisérské eso černobílé filmové éry

seriál :: Kdo to vlastně byl

Režisér Martin Frič vytvořil přes sto filmů. Svoje nevšední pracovní zaujetí a nasazení vyjádřil trefně jedinou větou: "Když jsem několik dnů nedělal film, měl jsem pocit prázdna."…

Thomas Mann ve spárech umění

seriál :: Kdo to vlastně byl

Držitel Nobelovy ceny za literaturu pocházel ze staré obchodnické rodiny. Na svět přišel roku 1875 v Lübecku. Po otcově smrti opustil severní Německo a přesídlil do Mnichova. Jeho bratrem nebyl nikdo jiný než slavný Heinrich Mann, který taktéž porušil rodinnou tradici, když se rozhodl pro uměleckou dráhu…

Mistr hrůzy, pro kterého byli herci dobytkem

seriál :: Kdo to vlastně byl

Zvláštní, že z jezuitských kolejí vyšli počátkem 20. století dva světově známí režiséři - Buňuel a Hitchcock. Toho druhého otec, obchodník s drůbeží, vychovával taktéž v přísně křesťanském duchu. Přísná výchova měla asi vliv na jeho tvorbu.

Otevřete oči - přichází Kristián…

seriál :: Kdo to vlastně byl

Okouzlující herec a charakterní člověk Oldřich Nový razil po celý život zdánlivě jednoduché heslo: "Smích je kořením života a dokud se člověk dovede smát, je živ. Až se začnou všichni lidé na sebe usmívat a přestanou si kopat jámy, pak bude na světě blaze."

Blondýna 90-60-90

seriál :: Kdo to vlastně byl

„To mi napište na náhrobek, až tu jednou nebudu. Tak si mne všichni pamatují.“ Tato slova sarkasticky vyřkla asi nejslavnější blondýna všech dob. A její míry se staly téměř povinnými pro svět modelek (i když, narozdíl od těch dnešních, měřila jen něco málo přes metr šedesát). Narodila se 1.6.1926 v Los Angeles a její matka Gladys ji nechala do matriky zapsat jako Normu-Jeane Bakerovou. Kdo byl otec?

Na počátku byli Přemek a Libuše

seriál :: Kdo to vlastně byl

Přemyslovci byli první z historicky prokázaných českých knížat. Podle pověstí z Kosmovy kroniky byl prvním členem této dynastie Přemysl Oráč. Na začátku byla kněžna Libuše, dcera soudce Kroka, která proslula krásou, moudrostí a věšteckými schopnostmi. Prý žila v 7. století a mj. založila Prahu.

Z Jezuitské koleje k nepoznané rozkoši

seriál :: Kdo to vlastně byl

Je mu 16, studuje na jezuitské koleji v Zaragoze, kde vládnou pravidla přísná jak ve středověku. Dospívající mladíci jsou neustále varováni před smyslnými představami, tělesná rozkoš je těžký hřích. Jemu se sexuální sny zdají, touží po svobodě. Ale katolická víra je součástí jeho života, takže ještě ve čtrnácti věří na zázraky.

Obyčejný moskevský kluk

seriál :: Kdo to vlastně byl

Chtěl se stát důstojníkem. Jeho nejoblíbenější hračkou byla pistole. Jeho dětství byla posádka „kdesi v Německu“. Nudu oživují pochodové písně jednotek vracejících se ze cvičení. V bytě rodičů se scházejí staří frontoví bojovníci. Vyprávějí. On bez dechu poslouchá.

Housle a malíř

seriál :: Kdo to vlastně byl

Marc Chagall (7.7.1887 - 28.3.1985) vyrostl v uzavřeném židovském ghettu v litevském Vitebsku. Synagogy, náboženské obřady a zákony, hrůza z pogromů, vlastní folklor. Toto prostředí jej ovlivnilo na celý život.

Absurdní svět Kafkových proměn

seriál :: Kdo to vlastně byl

Franz Kafka se vyznačoval zvláštní senzibilitou a plachostí, kterou v mládí výrazně podpořil vliv despotického otce. Na stránkách svých knih tematizoval odcizení a izolovanost, cíleně odsuzoval a trestal lhostejnost. Jeho život, komplikovaný nevyléčitelnou chorobou, byl nerozlučně svázán s Prahou. Dožil se pouhých čtyřiceti let, ale i tak krátká doba mu stačila, aby se zařadil k nejdiskutovanějším spisovatelům. Dosáhl toho snad právě proto, že psaní považoval za svoje jediné opravdové poslání…

Létal, padal, psal - o velikosti člověka

seriál :: Kdo to vlastně byl

Pršáček, jak mu říkali kamarádi, byl ze šlechtické rodiny. Měl by mít lehké živobytí, ale nedařilo se mu. Nestal se námořním důstojníkem ani architektem. Učení mu moc nešlo. Narukoval k leteckému pluku. Při prvním letu v kabině vypukl požár. Přežil. Stal se stíhačem.
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz