Mafie: rodina, respekt a řád

FiftyFifty, společenský magazín.
Mafie: rodina, respekt a řád na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Mafie: rodina, respekt a řád

FiftyFifty
Share

Mafie: rodina, respekt a řád

Mafie, tak jak ji známe dnes, vznikla na přelomu osmnáctého a devatenáctého století na Sicílii. Byla to skupina bývalých trestanců, která místním rolníkům za úplatu poskytovala ochranu v této drsné zemi. Na rozdíl od oficiální vlády, která na jih země nebrala zřetel, se na tyto chlapíky dalo spolehnout. Vytvořili svá vlastní pravidla a zákony a používali všechny prostředky, aby na Sicílii udrželi zákon a pořádek, který tam doposud chyběl.

Historie této organizace je úzce spjata s historií a dějinami ostrova Sicílie, na jihu Itálie. Jde o nejchudší část země, s vyprahlou a neúrodnou půdou. Navíc byla Sicílie téměř pořád okupovaná a pod cizí nadvládou. Vystřídali se tady Řekové, Římané, Arabi, později pak Francouzi, Habsburkové a Bourboni. Tento malý ostrov se vždy topil v nezájmu šlechty. Přimyslete si špatné životní podmínky a nehostinnou krajinu. Bezesporu se tyto aspekty musely podepsat na obyvatelích malých roztroušených městeček. Doslova se v nich zakořenila nedůvěra, odpor až nenávist k jakékoli oficiální moci. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se zformuje nová, neoficiální vláda. Tuto úlohu tak převzala mafie.

Původ slova „Mafia“ není přesně znám. Existuje několik různých variant. Jedna například říká, že slovo mafia vzniklo za francouzké okupace Sicílie v roce 1282. Tehdy prý francouzský voják znásilnil sicilskou dívku v den její svadby. Její zhrzená matka pak utíkala městem a volala: „Ma fia, ma fia!¨ /moje dcera, moje dcera/. Po této otřesné události vesničané povstali a doslova zmasakrovali francouzské okupanty.

Další hypotéza tvrdí, že slovo „Mafia“ se vyvinulo z arabského slova „Maehfil /útočiště pro uprchlíka/ nebo ze slova „Mahia“ /zpupnost, drzost/.

Někteří také říkají, že mafie má své označení podle stejnojmenných jeskyní u Trafani na Sicílii.

Mafie má také svá krycí jména. Například označení „amici nostri“ /naší přátelé/ nebo hlavně v USA oblíbené „cosa nostra“ /naše věc/.

Hlavním cílem této organizace bylo vždy získání peněz, ale důležitými aspekty byly také čest, úcta a pořádek. Urážku sebe, rodiny nebo přátel trestal mafián smrtí. Takovým mužům se říkalo „un uomo“ /muž cti/ nebo „un uomo di rispetto“ /ctihodný muž/. Součástí tradice cti, jsou dva termíny – „vendeta a omerta.“

U vendety se jedná o akt msty mezi dvěma znepřátelenými rodinami. Rodiny se vzájemně vyvražďují a zastavit toto běsnění je téměř nemožné. Konec přichází až potom, co je zabit i ten nejvzdálenější příbuzný jedné, či druhé rodiny. Vendeta byla také příčinou hromadné emigrace mezi léty 1959 až 1961. Téměř třetina obyvatel Sicílie odešla do exilu, některá města zůstala úplně prázdná.

Omerta, nebo taky svatá omerta, je nepsaný zákon mlčenlivosti. Díky omertě se policii tak málo daří získat jakékoli důkazy proti této organizaci. Ať se stane mezi znepřátelenými rodinami cokoli, každý ze členů musí mlčet. Může se pomstít, může zabíjet, ale musí za každou cenu mlčet. Kdokoli toto pravidlo poruší, je okamžitě zabit svou vlastní rodinou.

Vláda mafie na Sicílii byla teprve začátkem. Tím pravým rájem na zemi se až později stala Amerika a hlavně USA. Tady mafie zapustila kořeny tak hluboko, že se ji nepodařilo vymýtit ani do dnešních dnů. Sám mafián se ale za zločince nepovažuje. Za své peníze dostávají lidé ochranu a vraždy jsou jen nástroj, jak udržet pořádek a řád podle vlastních zákonů. Mafie tedy zůstává dál součástí podsvětí a to nejspíš až do doby, než se změní lidská společnost a její hodnoty, které této staré rodinné organizaci dávají pořád nadějné vyhlídky do budoucnosti.


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz