Články FiftyFifty.cz, strana 4

FiftyFifty, společenský magazín.
Články FiftyFifty.cz, strana 4 na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Články FiftyFifty.cz, strana 4

FiftyFifty

Přirozeností člověka je hledání radosti…

seriál :: Kdo to vlastně byl

"Ono je to jako v tý starý cirkusácký anekdotě, jak říká ředitel klaunovi: "Klaune, proč ten kůň nezpívá?" A klaun odpoví: "Není mu dáno." A ředitel řekne: "Tak mu dejte!" A v tom je celej vtip umění: komu není dáno, tomu se dát nedá," takto trefně se vyjádřil Jan Werich…

Zodiac

seriál :: Language corner

The zodiac is an imaginary band around the celestial sphere, which is divided into twelve parts known as the constellations of the zodiac.

Osud v kontrastu dobrých a špatných karet

seriál :: Kdo to vlastně byl

"Šach je dobrý ve dne a dáma v noci." - "To je Burian Vlasta a basta!"…

Hlas nadpozemské krásy

seriál :: Kdo to vlastně byl

"Žijící, již smíte dusud všechny tyto krásy smavé zřít, vzpomeňte si při přeletu sněhobílých racků samot duše mé, jež dozajista vtělena do některého z nich, znovu vždy se vrací v místa štěstí svého zašlého! Ema Destinnová" - úryvek vlastního epitafu fenomenální pěvkyně z pomníčku leštínské hráze…

Edisonův elektrický svět

seriál :: Kdo to vlastně byl

Thomas A. Edison se narodil roku 1847 ve Městě Milán v Ohiu. Do školy chodil jen tři měsíce. Podle ředitele byl duševně zaostalý.

Nešťastný život šlechetné spisovatelky

seriál :: Kdo to vlastně byl

"Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem", říkala babička malé Barunce. Božena Němcová s touto starou pravdou mohla po svých vlastních životních zkušenostech jedině souhlasit.

Žena, která nejen objevila Ameriku

seriál :: Kdo to vlastně byl

Isabelu I. Kastilskou si dnes většina lidí pamatuje jenom jako královnu, která financovala plavbu Kryštofa Kolumba přes Atlantický oceán. Ve skutečnosti to byla jedna z nejdůležitějších žen v našich dějinách.

Coffee

seriál :: Language corner

„Black as the devil, hot as hell, pure as an angel, sweet as love.” That’s the recipe for coffee, according to the French statesman Talleyrand (1754-1838).

Human Rights

seriál :: Language corner

Virtually every United Nations body and specialized agency is involved to some degree in the protection of human rights.

Antonín J. Liehm - jeden muž napříč generacemi

seriál :: Kdo to vlastně byl

"Intelektuální levice u nás dnes neexistuje a česká kulturní inteligence zmizela. „Intelektuál“ je u nás skoro nadávka. Jako byla z úst komunistických pohlavárů a aparátníků." Říká v jednom z rozhovorů novinář, filmový kritik, publicista a překladatel A. J. Liehm.

Tradice tříkrálová..

Tři králové jsou patroni poutníků a hříšníků.. Podle Matoušova evangelia se u krále Heroda v Jeruzalémě objevili mudrcové z Východu, jež hvězda upozornila na příchod krále a přišli se mu tudíž poklonit.

A typical holiday

seriál :: Language corner

Christmas is the biggest festival of the year. Families usually come together to celebrate it. People put up decorations and decorate a Christmas tree by candles, chains, Christmas stars or comets, candies and glittering glass trinkets.

Nezapomenutelný vypravěč

seriál :: Kdo to vlastně byl

"Veselé příhody s Menšíkem jsou, domnívám se, všeobecně známé, málokdo ale už ví, jaký byl Menšík milující syn, skvělý táta, vřelý přítel a jak mimořádný rejstřík skrytých talentů v sobě měl." - pravila Stella Zázvorková o svém vzácném hereckém kolegovi…

Ryba patří k Vánocům

seriál :: Kdo to vlastně byl

"Hej mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost, krásu uhlídáš v tento noční čas…" Rybovka patří neodmyslitelně k tradici českých Vánoc. Historicky poprvé zazněla na Štedrý den roku 1796. Českou mši vánoční známe všichni, ale víme kdo byl jejím autorem?

Skladatel, který otvíral studánky

seriál :: Kdo to vlastně byl

"I studánky chtějí býti čisté, tak jako děti vy jste: i jim se stýskalo už po jaru. Nejedna studánka malá se o pramínek bála, aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení, tak jako člověk do soužení. Ani trochu vláhy by v ní nezbylo. Vždyť každá studánka v lese na hladině nebe nese…" - těmito slovy "otvíral své Studánky" skladatel Bohuslav Martinů…
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz