Horoskopy vědmy Emmy

FiftyFifty, společenský magazín.
Horoskopy vědmy Emmy na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Horoskopy vědmy Emmy

FiftyFifty
Share

Horoskopy vědmy Emmy

Drobnou lstí se vám může podařit neustoupit ze svých pozic a naopak získat na svoji stranu i druhé. Jde jen o to šikovně zjistit, co právě oni chtějí, a svoji „variantu“ na jejich touhy a potřeby chytře napasovat. A spokojenost bude na všech „frontách“. Jste první na tahu, je na vás, jak hru rozehrajete..

Týden: 13.4. – 19.4. 2009

Beran (21.3.-20.4.)   

Milí Beránci, možná budete mít tendence reagovat jinak, než je vaší zvyklostí. Pramenit by to mohlo z toho, že si náhle uvědomíte, že zdání klamalo a je třeba změnit taktiku, pokud chcete dosáhnout svého. Bude zapotřebí hodně odvahy.. V práci se mohou již delší dobu kupit potíže. Na to, že se to samo od sebe nějak urovná, zapomeňte. Nastává čas, kdy je třeba zvážit jinou cestu. Možná změnu zaměstnání nebo osamostatnění se.. Domácí situace je v současné době ve fázi, kdy se může dít takřka cokoli. Máte hned několik možností, kudy se dál ubírat. Směrodatná by pro vás měla být úvaha nad tím, co je nejlepší nejen pro vás, ale co prospívá i vašim blízkým..

Býk (21.4.-20.5.)

Drazí Býčci, události těchto dnů by mohly nabrat nečekaný vývoj. Může se před vámi objevit zcela nečekaná příležitost. Nejhorší přístup by byla pasivita. Chce to trochu odvahy, hodně nasazení; pak by se vám mohlo podařit zásadním způsobem změnit tu oblast vašeho žití, která si o to nevíc říká.. V pracovní oblasti se možná setkáte s neobvyklým úkolem; přijměte jej jako součást hry, s nadhledem – pak nebudete mít problém jej zvládnout. Zvládnout byste měli i případnou překážku v úředních záležitostech – tady se výsledek boje začíná klonit na vaši stranu.. Zdá se, že v soukromí byste se mohli setkat s osudovým člověkem. Dobrou náladu by vám nemělo zkazit nic, naopak, vy sami se ukazujete být jejím nositelem. Okolnosti přejí i setření starých problémů..

Blíženci (21.5.-21.6.)

Tam, kde jste o cosi už delší čas úporně usilovali, měli byste se dočkat konečně úspěchu, milí Blíženci, protože vaše snažení má korunovat úspěch. Zdá se, že ti trpělivější z vás si budou moci na vlastní kůži zažít pocit „růží“, které právě zmíněná trpělivost nese.. Pracovní situace pro vás nemusí být právě nejpříznivější, protože se tak trochu ocitáte na tenkém ledě. Sebemenší chyba by mohla mít pro vás fatální následky. Buďte precizní v plánování postupů a hlavně se nikde neunáhlete. Případným atakům zvenčí se braňte s chladnou hlavou a rozmyslem. Věci se zdají být zbytečně přehnané, což se zanedlouho samo ukáže.. Doma je situace pod vládou Šťastné Hvězdy, tady není třeba se obávat ničeho, co by se dělo ve váš neprospěch..

Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, určité záležitosti se náhle vyjasní, resp. ukáží v tom správném světle. Nedá se odhadnout, jak kdo z vás na novou situaci zareaguje, ale snad vám prospěje alespoň jedno upozornění – dnes ovlivňujete svůj život na dlouhou dobu dopředu, tak na to myslete.. V pracovní oblasti se toho děje docela hodně a není jakoby kam uhnout. Nejhorší by ale bylo právě v této situaci jakkoli uhýbat a zůstávat pasivní. Neobvyklé stavy žádají neobvyklé přístupy – ukažte, že i vy máte odvahu a hlavně vlastní názor!.. Zralá úvaha do hloubky soukromé situace vás dovede k vyjasnění jisté záležitosti a ta se nakonec může ukázat jako vynikající nový výchozí bod. Vše, co vám bylo dáno do vínku, přijměte více s pokorou – pak toho daleko lépe budete umět využít..

Lev (23.7-23.8.)

Vaše momentální plány a vize nejsou příliš v souladu s realitou, nemyslíte, milí Lvíčci? Chytračit se nevyplácí a nepříznivou situaci nezvládnete tím, že ji zlehčíte, nebo rovnou zametete pod koberec. Co je vám tak nepříjemné, že to nechcete vidět?.. Oblast profesní se ponese ve znamení drobných vítězství na cestě za konečným úspěchem. Jedna bitva válku nevyhrává, ale toto vítězství si nějakou drobnou oslavičku rozhodně zaslouží. I krátký oddech.. Denní konflikty a vaše věčná nespokojenost příliš dobrému domácímu klimatu neprospívá. Seznámit se můžete s nedobrým člověkem, což by mohlo být i jistým trestem „z Hůry“ za vaši liknavost ve snaze o zlepšení domácí komunikace. Co vám na druhých tolik vadí? Že nejsou podle vašich představ? A myslíte si, že vy podle jejich jste? Dům se dá obejít ze všech stran! Každý dům..
 
Panna (24.8.-23.9.)

Milé Panenky, přestaňte být posedlé tím, co jednoduše získat nelze. Jsou věci, které prostě nekoupíte, ať už se vám to líbí nebo ne. Pokud se trápíte, pak momentálně výhradně z vlastní viny – jen si to přiznat. Tento stres jde výhradně na váš vrub.. V oblasti práce se pokud možno vyvarujte jakýchkoli rozhodnutí. Byla by špatná, neboť dobrý úmysl v tomto případě neznamená dobrý nápad. Jakoukoli pracovní volbu ponechejte na pozdější dobu.. Domácí situace vyloženě úpí po nějaké změně. Tato potřeba jde přímo ruku v ruce s logikou. Co už pozbylo svoji funkčnost? Je třeba, aby staré a nefungující uvolnilo místo tomu, co fungovat bude. A je takříkajíc „šuma fuk“, jestli jde o vztah a nebo jen starý mixér..

Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, čím více nad situací přemýšlíte, tím hlubší začínají být vaše pochybnosti. Nechte starosti na jiných – vyšší síly by měly vše brzy upravit tak, jak to bude pro vás nejlepší. Samy ustupte do pozadí, užívejte jara a ponechejte vše v rukou Anděla Strážce, resp. času.. V práci se můžete setkat s mladší osobou, která /navzdory svému mládí/ vám přináší velmi dobrou a užitečnou radu. Možností je nyní mnoho a začít lze v podstatě s čímkoli, co se namane. Je rovněž příhodná doba pokračovat s tím, co jste dlouhou dobu odkládaly, nebo na co jste už takřka zapomněly.. Soukromá situace si žádá více odvahy. Konkrétněji řečeno – nejlepší obranou je útok. Pro vás situace trochu neobvyklá, ale pokud v sobě najdete zmíněnou odvahu, věci se vyvinou ve váš prospěch..

Štír (24.10.-22.11.)

Drazí Štíři, příliš se vám nechce přizpůsobit nastalé situaci a tak trochu jakoby strkáte hlavu do písku. Avšak tento stav věcí se bez vašeho přičinění vpřed nepohne, ba co víc, čím déle budete řešení odkládat, tím zhoubnější by celá věc pro vás mohla mít následky. Rozhodněte se.. Výše uvedené se velmi pravděpodobně dotýká pracovní oblasti – ta je svým způsobem paralyzovaná dík vaší nerozhodnosti. S tím souvisí i zhoršená nálada. Potěšující by mohlo být to, že je to stav přechodný. Čím dřív se rozhodnete pro jakékoli řešení, tím dřív skončí.. Doma pozor na „opičí lásku“. Chtělo by to více opravdového zájmu o druhé. Děti jsou na pseudozájem velice citlivé a nebudeme si nic nalhávat – váš protějšek také. Kdy naposledy jste se skutečně zajímali, co vaše blízké trápí?..

Střelec (23.11.-21.12.)

Moji milí, snažte se více kontrolovat. Mohli byste se dostat do potíží svými jedovatými šípy, které vypustíte unáhleně z úst. Pozdě byste zjišťovali starou pravdu, že vodopád slov nespraví to, co pár vět pokazí. Pozor na jazyk!.. Práce by vám měla přinášet radost. Lépe řečeno hojnost, s níž jdou radost a uspokojení ruku v ruce. Protože se vám bude dařit, budete mít do práce větší chuť a tím pádem se poperete hravě i s případnými drobnými překážkami. Jednoznačně je profesní oblast pro vás nyní slunečná.. Soukromá sféra bude vyžadovat, abyste jednali tak trochu jako „lišky podšívky“. Drobnou lstí se vám může podařit neustoupit ze svých pozic a naopak získat na svoji stranu i druhé. Jde jen o to šikovně zjistit, co právě oni chtějí, a svoji „variantu“ na jejich touhy a potřeby chytře napasovat. A spokojenost bude na všech „frontách“. Jste první na tahu, je na vás, jak hru rozehrajete..

Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorožci, pokuste se vzít život s mnohem větším nadhledem. Pohlédněte na chvíli na svět dětskýma očima a uvidíte, že nic není tak složité a nejpřímější cesta, i když vypadá bláznivě, je často ta nejlepší a nejméně komplikovaná.. V hmotných cílech si dejte pozor na chybnou investici, k níž vás mohou dovést „velké oči“ a vaše unáhlenost. Jinak si profesní situace žádá přeorganizovat současný stav. Začínáte se motat v chaosu a mohlo by se stát, že pro jedno zapomenete na druhé, neméně důležité, a průšvih by byl na světě.. Soukromá oblast má po čase zase nebe bez mráčku. Vztahy se zdají být urovnané a není zatím v dohlednu žádný mrak, který by současný stav měl nějakým zásadním způsobem zvrátit. Užijte si to a hlavně - nepokazte si to nějakým „zaručeně bombastickým“ nápadem na akci, který neprokonzultujete. Ne všichni by sdíleli váš názor..

Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, vydržíte-li být trpěliví, pak vaše současné aktivity budou postupně přinášet jeden úspěch za druhým. Ale trpělivost je podmínka! Je důležité nenechat se ukolébat k nečinnosti po první dosažené metě, ale dál v cestě pokračovat. Dosažení konečného cíle je ještě daleko, ale rozhodně je velice reálné.. Vyskytují-li se ve vaší práci potíže dlouhodobého charakteru, pak by bylo naivní domnívat se, že jednou zmizí. Nezmizí, a bylo by namístě zvážit zcela vážně změnu zaměstnavatele. Jestliže jste součástí krachující firmy, pak si buďte jisti, že pro vás to není tragický stav. Naopak. Může vám to paradoxně konečně pomoci k nalezení mnohem lepšího pracovního uplatnění.. Spory, které se mohou objevit v rodině, jsou tu na pomoc očištění vztahů. Buď si něco nalháváte vy, a nebo není někdo úplně upřímný k vám. Konflikt vše urovná a bude možné pokračovat dál s čistým stolem. A to není málo..

Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Rybičky, nechtějte být někým, kým nejste. Chcete-li se změnit, pak to nesmíte chtít kvůli někomu, ale kvůli sobě. Dokud si ale neuvědomíte, že změna přístupu k životu či změna myšlení je běh na velmi dlouhou trať, budete se dál jen potýkat s pocity beznaděje. Bohužel.. V práci byste potřebovaly, podobně jako Kozorožci, přeorganizovat současný systém. Přeceňujete svoje síly, a pokud si nevypracujete koncepci postupů, hrozí vám vysílení. A to platí i v případě, že hledáte novou práci. Jen tak namátkou „vystrčit tykadla“ opravdu nestačí. Tady se momentálně na šťastnou náhodu spoléhat nedá. Na systematický postup ano.. Shodně s Býky i vy se můžete v těchto dnech setkat s osudovou osůbkou. Karty nerozlišují, zda jde o člověka, jehož znáte, nebo někoho úplně nového. Pouze říkají, že díky této osobě budete mít a šířit dobrou náladu. Staré potíže by dík dobrým okolnostem měly zmizet..  


Slova slavných (k zamyšlení):

„Bez ohledu na to, jak dobře vykonáváte svou práci, nějaký váš nadřízený se už postará, aby vaše výsledky byly patřičně zmírněny..“ (z Murphyho zákonů)


© 2005 – 2020 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.