Horoskop přímo narozeninový...

FiftyFifty, společenský magazín.
Horoskop přímo narozeninový... na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Horoskop přímo narozeninový...

FiftyFifty
Share

Horoskop přímo narozeninový...

První narozeniny.. Jedna svíčka na dortu zpravidla u nás lidí znamená, že už tak trochu stojíme na vlastních nohách, ale tu a tam nám to ještě škobrtne, padneme na zadek, natlučeme si předek, ale nic z toho nám nebrání znovu se zvednout.. Nejen u lidí. Ono to tak trochu je s každým projektem, kterému člověk "vdechne život", FF nevyjímaje.

Již v parném létě mě požádala naše šéfredaktorka o horoskop pro magazín a já nebyla proti.
Pravdou je, že když jsem měla tu čest, byla přizvána ke spolupráci a mohla jsem být hned od počátku drobnou součástí nově vzniklého soukolí několika nadšenců pracujících na FF, do karet jsem nahlédla. Znáte to, jistota je jistota. Nepamatuji si přesně, co karty tehdy věštily, ale jistě nic špatného, protože bych tu teď nejspíš neseděla a nepsala.. Uklidněním pro mne osobně byl též fakt, že naše milá "vedoucí výpravy" je zrozenec Kozoroha. Ten, když si něco zamane, jiný, než úspěšný konec to mít nemůže. Když něco nezvládne Kozoroh, pak už nikdo.. (Vzkaz autorky pro všechny "rohatce" - pokud se právě teď dmete pýchou, pak podotýkám, že mluvím pouze o práci, přátelé drazí! Doma… nu, však vy víte, kde máte nemalé rezervičky..:-))
Zkrátka - s dobrým karetním výhledem a Kozorohem na špici do tohoto projektu nešlo nejít. A kdy jindy by se hodil výklad karet více, než na prahu nového fifťáckého roku?

Co tedy karty říkají v předpovědi na další rok?
Předně to, že se tu za rok zase sejdeme. Možná s nějakým tím drobným šrámem, když nedáme na rady karet, zato však zkušenější, moudřejší a rozhodně s větší stabilitou. Naše kroky budou už mnohem jistější.
FF čeká patrně brzy jakási nová fáze jeho vývoje. Má tu jisté pochopení potřebného směru (či směrů), kterým/i/ by se měl ubírat. Pozor, karty mi tu ukazují nějakého človíčka autoritativního chování, majícího nyní nebo v brzkém budoucnu vliv na chod FF. Ten člověk se pozná podle toho, že se bude chovat nepředvídatelně a plány měnit podle toho, jak se zrovna vyspí! Na FF se hodlá více méně přiživovat.. Víc o něm karty neříkají, pouze před ním "velitelský stan" varují..
Přelom roku ukazuje, že naše malé FF už by mělo zaujmout pevné postavení na místě, na kterém je. Toto období se ukazuje být přínosné i finančně. Z kraje roku příštího tu máme docela slibný další nový začátek (soutěž?, hry?, kolega?…), těžko říci konkrétně jaký, na každý pád s pozitivním tvořivým přínosem pro magazín. Tento začátek by měl být odrazovým můstkem k dalšímu úspěchu. No vida!
Kolem jara se zdají být v pořádku obchodní i finanční záležitosti, čili strašák v podobě daňového přiznání by neměl přinést žádné obtíže.. (prosím ekonoma redakce, aby ihned přestal s právě započatým stlaním na vavřínech - o tom nebyla řeč.. :-))
Ještě k jarním měsícům: mohlo by se stát, že obsah magazínu začne být až příliš jednostranný! To se tu ukazuje vcelku bez jakýchkoli pochyb. Tomu by bylo dobré předejít. Bude to chtít nové nápady. Což by neměl být problém, jaro je inspirací již samo o sobě.. (a mě se právě v hlavě cosi "nápadového" urodilo.. a to je teprve podzim!) I karty ukazují, že inspirace přijde a ne jedna! Avšak zbytečně by se mohlo otálet s volbou mezi jednotlivými nápady a to by náhrálo vzniku problému. Je třeba mít na paměti, že strach z možných ztrát nebo z nezdaru ještě nikomu štěstíčko nepřinesl.. Tu a tam je třeba něco risknout. Tou dobou se na scéně objevuje človíček, který FF věří a který jen dychtivě bude čekat na příležitost, jak pomoci. Možná právě s výběrem nějakého toho nápadu. Měl by mít zkušenosti a jeho radám lze věřit. Neobjeví-li se tento člověk, pak se vyskytnou okolnosti, které redakci k určité volbě tak jako tak dotlačí. Vzhledem k tomu, že tato část výkladu se točí kolem začátku léta, pak je zřejmé, že klasická "okurková sezona" by FF postihnout nemusela a nejspíše ani nepostihne.

Závěr karet hovoří jasně:
FF může dosáhnout čehokoli, co si jeho "rodinka" zamane. Jen je nutné klást mu nové a nové cíle, nenechat to svoje "dítko" usnout na vavřínech a zakrnět!! To by bylo velice krátkozraké. Jediné větší varování karet pro FF je v opatrnosti před nesprávnou motivací! S tou by mohl na FF přijít i smutek! Všichni, kdož se na jeho dalším úspěšném vývoji chtějí podílet, měli by sebemenší úspěch přijímat s vděkem a pokorou. Stejně důležité, ne-li důležitější, by mělo být dle karet vědomí, že ruku v ruce s úspěchem musí jít projev štědrosti a šlechetnosti..

Tolik karetní výhled pro FF na další rok. S Tarotem v ruce přeji našemu FF veselé narozeniny a za rok minimálně tak dobrý výklad, jako je ten letošní.

Dovětek:
Samo, jukla jsem i dál, protože (jak o sobě s oblibou říkám) jsem "bába zvědavá". Mohu všechny ujistit, že minimálně do třetích narozenin tu FF pro vás bude.. (a po nich také, akorát že asi ještě o něco lepší..).


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz