Vlas způsobil smrt 50 milionů lidí

FiftyFifty, společenský magazín.
Vlas způsobil smrt 50 milionů lidí na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Vlas způsobil smrt 50 milionů lidí

FiftyFifty
Share

Vlas způsobil smrt 50 milionů lidí

Hitlera chránila Prozřetelnost, ano! Zachránil ho jediný lidský vlas. Vlas, jenž způsobil tu nejhorší válku v dějinách lidstva - II. světovou válku....

Hitler přišel na svět dne 20.dubna 1889 v městečku Braunau na Innu, tedy v Rakousku, avšak v místě nacházejícím se už velice blízko bavorských hranic. Adolf se cítil od dětství jako Němec a jeho srdce od mládí tlouklo pro německou říši. Jako mladík byl rovněž zastáncem teorie, že Rakousko a Německo by se měly spojit a kráčet dějinami spolu.
Tento svůj názor proměnil ve skutečnost, když se později stal vůdcem Němců. Ale nepředbíhejme...

Během první světové války se Hitler nechal narukovat jako dobrovolník do německé armády. Často se dostával do kulometné i dělostřelecké palby, ale vždy měl obdivuhodné štěstí, takže dlouho zůstával nezraněn. Nikdy se nekryl před deštěm kulek a šrapnelů. "Chrání mě Prozřetelnost," říkávál svým druhům. Svatá pravda...
V podvečer 3.srpna 1918, se dostal Hitlerův pluk pod přímou palbu šrapnelů. Granáty jim létaly nad hlavami a kulky z kulometů pleskaly do travnatého náspu. Zasvištěl šrapnel a dopadl přímo k Hitlerovým nohám.... nevybuchl.

Udál se tedy málem zázrak. Podle tehdejších výzkumů vybuchovalo 9 999 z deseti tisíc granátů. Hitler se však nebál, dokonce si granát schoval jako suvenýr.

Osudová příhoda se šrapnelem a vysoké vojenské vyznamenání za mimořádnou statečnost otevřely mnohem později Hitlerovi cestu do vysoké politiky, aby ...

Co se však stalo s oním záhadným šrapnelem?
Hitler jej měl ještě na konci války, později, když převzal absolutní moc, se granát stal dokladem o existenci Prozřetelnosti, jež si vyvolila Adolfa za vůdce německého národa.
Po válce se šrapnel dostal do rukou Američanů a  tým francouzského profesora Jean - Paula Hardouina dostal za úkol ho prozkoumat. Za nesmírně náročných bezpečnostních opatření byla výbušnina dne 9.9.1946 rozebrána a její jednotlivé části prozkoumány mikroskopem.
Profesor Hardouin došel k překvapivému závěru, jenž jemu i celému světu vyrazil dech: Příčinou selhání zápalky šrapnelu byl nepochybně jediný lidský vlas, který se dostal do detonačního zařízení! Vlas, pouhopouhý lidský vlas, který byl později označen za vlas třicetiletého muže, trpícího nadměrným vypadáváním vlasů.
Tento NÁHODNĚ vypadlý vlas způsobil, že Hitler nezemřel v zákopu první světové, ale dožil se ve zdraví jejího konce, aby pak po svém magickém vzestupu rozpoutal druhou světovou válku, při níž přišlo o život více než 50 milionů osob a třetina civilizovaného světa se navíc proměnila v trosky.
Pouhý jediný lidský vlas...

zdroj: Zázračné náhody - Frank P. Jones


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz