Nadějné životy v troskách

FiftyFifty, společenský magazín.
Nadějné životy v troskách na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nadějné životy v troskách

FiftyFifty
Share

Nadějné životy v troskách

Slavný ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj tvrdil: "Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, dělat chyby, bít se, mýlit, začínat a přestávat, a opět začínat a opět přestávat, věčně zápasit a věčně prohrávat." V duchu této myšlenky se nese inscenace Anny Kareniny, která nyní ožívá na jevišti pražského Divadla ABC…

Když jsem se chystala na druhou premiéru Anny Kareniny dne 24. dubna 2007, doufala jsem, že uvidím skvostnou ruskou klasiku v podání zajímavých interpretů. S potěšením mohu konstatovat, že se moje očekávání naplnilo. Divadlo ABC připravilo nové nastudování v překladu Taťjany Haškové, pod režijním vedením Petera Gábora, na scéně Josefa Cillera, v kostýmech Zuzany Rusínové a s hudbou, jejímž autorem je Milan Nytra. Scénář i dramaturgii připravila Věra Mašková.

V centru tříhodinového představení stojí zcela logicky titulní hrdinka, avšak publikum má šanci konfrontovat její osud, jednání i rozhodování s dalšími postavami, které v této inscenaci nepostrádají klíčovou důležitost. Tolstoj si ve svém proslulém díle klade otázku, zda v neplatonické lásce spočívá skutečně nejvyšší štěstí a blaho člověka, i jaké jsou jeho závazky vůči sobě a druhým. Zajímá ho také, jak se dívá tehdejší společnost na různé formy lásky a vztahů.

Samotnou Annu Kareninu ztvárnila na druhé premiéře herečka slovenského původu - Michaela Badinková. Krásná blondýnka v půvabných černých šatech, s apartním čepečkem na hlavě, vstoupila na scénu s grácií, lehkostí a šarmem. O to více vynikla její postupná proměna z dobře situované ruské aristokratky a přijatelné manželky v ženu zcela nepřijatelnou, protože vášnivě milující, neodpustitelně hřešící, opouštějící vše dosavadní pro vidinu vlastního sobeckého štěstí, závislou na přitažlivém milenci a záhy i na morfiu. V závěru máme před sebou osobu bezmezně zoufalou, nesmyslně žárlivou, neovládající své myšlení ani chování - člověka zničeného, pro něhož je jediným východiskem smrt.

Příběh Anny začíná na nádraží. Tam na nás poprvé doléhá její tragika při letmé informaci, že jakýsi blíže nespecifikovaný člověk skočil pod vlak. Tento moment se ještě umocňuje, pokud víme, že rovněž život ubohé Kareniny se uzavře pod koly lokomotivy, která přinese vysvobození ze zpackaného života. Strašná smrt, ale přesto zcela dobrovolné rozhodnutí… Všemi klíčovými okamžiky prostupuje postava Tuláka (Zdeněk Tomeš), jež podtrhuje svou přítomností nejrůznější dramatické situace.

Začátek ani konec díla nepatří titulní hrdince. Román je orámován příběhem podivínského, filozofujícího, dobrotivého knížete Levina (Hynek Čermák). Ten má nejblíže k pocitům a obavám samotného autora. Také on prožívá milostný příběh, avšak zdaleka ne tak okázalý jako Anna se svým milencem Vronským (Martin Mňahončák).

Osud knížete nebudí žádné veřejné pozdvižení, je spíše vhledem do intimního života těžce vybojovaného manželství, které funguje v rámci společensky přijatelných konvencí. Levin po boku Kitty Ščerbacké (Hana Vagnerová) poznává jiný druh existence než je samota, na kterou byl zvyklý. Zoufalá snaha, aby jejich svazek nedopadl stejně jako u ostatních manželů, se povětšinou míjí účinkem. Hluboká, nezištná láska k ženě, dítěti, ostatním lidem, obdiv k přírodě a víra v Boha mu nakonec odhalují smysl lidského bytí.

Za svou lásku bojuje také Dolly Oblonská (Stanislava Jachnická), která však v letitém soužití se záletným Stivou (Lukáš Jurek) nedosáhne ničeho lepšího než prachobyčejného manželského stereotypu, který je založen na rození dětí, jejich výchově a starání se o blaho muže.

Hra neřeší pouze lásku partnerskou, ale rovněž rodičovskou. Scéna, ve které malý Serjoža (Adam Dotlačil) prosí maminku, aby ho už nikdy neopouštěla, je děsivá. Anna se přesto rozhodne definitivně vzdát vlastního syna a jít za hlasem svého láskou posedlého srdce, i když ji od počátku mimomanželského vztahu sužují zlé předtuchy. Přesto všechno dokáže chladnokrevně sdělit svému muži Kareninovi (Vladimír Čech), jak jej nenávidí a jak se jí hnusí život po jeho boku.

Zodpovědět otázky, které toto neustále aktuální dílo pokládá, není vůbec snadné. Autor neposkytuje žádné konkrétní odpovědi. Kolik lidí, tolik názorů. Někdo bezproblémově zapadá do dobových konvencí, jiný je z hloubi své bytosti hlava nehlava boří…

Čím uzavřít zamyšlení nad Annou Kareninou? Napadá mě citát hudebního skladatele Leoše Janáčka, který měl velmi vřelý vztah k ruské literatuře a jenž prohlásil: "Osud si děláme sami!" Anna Karenina měla možnost volby a na základě toho si dokázala zcela svobodně vybrat. Tragický je ovšem fakt, že její rozhodnutí zdaleka neovlivnilo pouze ji samotnou…


Osoby a obsazení:
Anna Karenina (alt.): Lenka Vlasáková / Michaela Badinková
Dolly Oblonská: Stanislava Jachnická
Stiva Oblonskij: Lukáš Jurek
Kitty Ščerbacká: Hana Vagnerová
Kníže Levin: Hynek Čermák
Kněžna Ščerbacká: Jitka Smutná
Kníže Ščerbackij: Jan Vlasák
Karenin: Vladimír Čech
Vronskij: Martin Mňahončák
Hraběnka Vronská: Radka Fidlerová
Končalovskij: Jiří Hána
Petrickij: Jaromír Nosek
Tuškevič: Ivan Koreček
Betsy Tverská: Dana Sedláková
Lydie Ivanovna: Hana Doulová
Líza Merkalovova: Lucie Pernetová
Tulačka / Tulák (alt.): Lilian Malkina / Zdeněk Tomeš
Anuška: Kateřina Veckerová
Semjon: Jaroslav Vlach
Vaska: Roman Štabrňák
Serjoža (alt.): Adam Mišík / Adam Dotlačil
Hlas Boha: Jiří Klem

Premiéry: 22. a 24. 4. 2007
Nejbližší reprízy: 14. a 31. 5. 2007, Divadlo ABC, od 19:00 do 22:00
Podrobné informace: www.mestskadivadlaprazska.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz