Déja vu..

FiftyFifty, společenský magazín.
Déja vu.. na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Déja vu..

FiftyFifty
Share

Déja vu..

Běžný život nám občas přináší zážitky, které nám dávají určitou představu, jaké to je být choromyslný nebo trpět mozkovou poruchou. Déja vu (doslova "už viděné") je běžně užívaný výraz pro velmi zvláštní pocit, že jsem to, co se právě teď děje, už někdy prožil..

Pocit, který bývá často spojený i s tím, že člověk předem ví, co se stane vzápětí..
Déja vu lze začlenit do skupiny různých paměťových zkreslení, nazývané paramnézie.

Přestože zážitek déja vu není většině lidí neznámý, jen málokdo má představu o tom, kde hledat původ a význam tohoto jevu. Což ovšem nebrání teoretikům různých oborů ve vymýšlení vynalézavých, někdy naprosto fantastických výkladů. Parapsychologové například míní, že déja vu je "nostalgie po předchozím bytí", vznikající v důsledku reinkarnace, nebo že bývá vyvoláváno telepatií, popřípadě astrální projekcí. Freud dokonce ve svém Výkladu snů míní, že zážitek déja vu ve snu symbolizuje "genitálie matky snícího jedince; není žádné jiné místo, o němž je možné se stejným přesvědčením tvrdit, že tam člověk už předtím byl".

Jedna z teorií, které lze brát trochu vážněji, se pokouší najít příčinu v potížích s časovým sladěním mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Každá hemisféra vnímá události a zaznamenává informace nezávisle na hemisféře sousední; přesto neustálá komunikace mezi oběma stranami mozku vyvolává iluzi jejich jednoty. Pokud však dojde ke krátkému zpoždění přenosu z "nedominantní" (obvykle pravé) do "dominantní" (obvykle levé) hemisféry, dostává dominantní strana mozku stejnou informaci dvakrát - jednou přímo a jednou s určitým zpožděním. Vinou tohoto jevu dochází k určitému druhu "dvojitého vidění" (odb. mentální diplopie). Jako byste najednou poslouchali dvě rozhlasové stanice vysílající stejnou politickou debatu; přitom jedna stanice by byla oproti druhé asi o půl vteřiny opožděna.

Někteří psychologové vidí původ déja vu ve vybavení si nějakého minulého snu. Podle této teorie se dosud nevybavený sen vybaví přesně v tom okamžiku, kdy děj prožívaný v bdělém stavu zapadá do situace prožité ve snu. Ovšem vzhledem k tomu, že si osoba právě prožívající déja vu není schopna uvědomit, že pocit důvěrné známosti pramení z nevědomého dřívějšího snu, připadá jí toto vybavení podivně opravdové.
Uvedená teorie je pouze spekulativní a neověřitelná. Nicméně určité překvapivé důkazy o spojení mezi sny a déja vu přece jen existují. Jeden psychoterapeut při zkoumání svých 58 pacientů zjistil, že deseti z nich se nikdy nezdají žádné sny a také nikdy nezažili déja vu.

Jamais vu (doslova "nikdy neviděné") - je ve své podstatě protipólem déja vu. Jedná se o mylný pocit, že se nějaká věc neudála, přestože lze snadno prokázat opak. Jamais vu se někdy projevuje u lidí trpících epilepsií a schizofrenií.

Déja vu spadá do kategorie prožitků, díky nimž si uvědomujeme, že náš mozek není tak bezproblémově funkční, jak bychom si představovali. Útěchou nám může být fakt, že déja vu velice často zažívají i lidé s normálně fungujícím mozkem. :-)


Zdroj: Když mozek pracuje jinak, nakladatelství Portál
psychologie.doktorka.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz