Změnil vám operátor tarif? Braňte se!

FiftyFifty, společenský magazín.
Změnil vám operátor tarif? Braňte se! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Změnil vám operátor tarif? Braňte se!

FiftyFifty
Share

Změnil vám operátor tarif? Braňte se!

Změna tarifu je nedílnou a zcela přirozenou součástí existence každého uživatele mobilního telefonu. V jednom období totiž lidé kupříkladu preferují psaní SMS, v jiném naopak více volají. Pro každý způsob chování se pak logicky hodí účtování s jinými prioritami.

Ke změně tarifu však kromě samotných zákazníků přistupují i jejich operátoři, a to aniž by změnu s dostatečným předstihem oznámili či ji s uživatelem zkonzultovali. Učiněná změna je přitom často pro zákazníka nevyhovující..

Jak se tedy mohou lidé bránit v situaci, kdy se operátor rozhodne pro změnu nebo ukončení jejich tarifu? Má na něco podobného vůbec právo?
 

Upozornění 1: Tarif není věčný

Řada zákazníků má navolen optimální mobilní tarif, který jim vyhovuje cenou i nastavenými podmínkami, a logicky tím pádem neuvažuje o jeho změně. Pak je však například přes infolinku či SMS zprávou kontaktuje jejich operátor a oznámí konec jejich stávajícího tarifu a jeho změnu na jiný. Nová nabídka přitom může mít úplně jiné parametry a cenu, než jakou měl zákazník dosud. Často až teprve v této chvíli uživatel zjistí, že si operátor ve smlouvě ponechal zadní vrátka pro možnou změnu nebo ukončení své nabídky. „Snažit se v daný moment nutit operátora k zachování původní nabídky bohužel nemá smysl. Ze zákona totiž může tarif kdykoliv změnit a důvody navíc nemá povinnost vůbec uvádět. V případě poskytovatele postačí, že se zachová v souladu se svými podmínkami a neporuší znění původní smlouvy, kterou s uživatelem uzavřel,“ upozorňuje Pavel Černoch, jednatel nezávislé společnosti Tarifomat, která pomohla s nalezením vhodného tarifu už více než 100 000 Čechů.
 

Upozornění 2: Braňte se, ale včas!

Zákazníci tedy nemohou nutit operátora do zachování stávajícího tarifu, pokud se on rozhodne o jeho ukončení či změně. Pozitivní zprávou však je, že ani operátor nemůže žádným způsobem přinutit uživatele k tomu, aby na jeho novou nabídku kývli. V takovém případě se totiž jedná o jednostrannou změnu původní smlouvy. Druhá strana, tedy zákazník, má tím pádem v dané situaci právo zareagovat prostým odstoupením od smlouvy, a to bez jakýchkoli postihů či finančních sankcí. Podmínkou však je, že musí odchod stihnout ve stanovené lhůtě, která obvykle činí jeden měsíc od okamžiku obdržení informace o změně. V tomto období tedy musí zákazník svého operátora informovat o tom, že si přeje od smlouvy odstoupit. Učinit to může buď osobně na pobočce, či zavoláním na infolinku.  
 

Upozornění 3: Nespokojte se s oznámením přes infolinku

Častou komplikací je v případě podobných nevyžádaných změn komunikace mezi poskytovatelem a odběratelem telekomunikačních služeb. Zejména v minulosti tak často docházelo k případům, kdy operátor tvrdil, že zákazníka o změně či ukončení tarifu informoval, ten ale přesto nic netušil. Zákon však v tomto případě mluví velmi jasně. „Zákazník musí být o takto podstatné změně, jakou úprava smlouvy a změna účtování služeb rozhodně je, informován jasným a prokazatelným způsobem. Tedy stejnou formou, jakou se mu zasílá jeho měsíční vyúčtování,“ objasňuje Pavel Černoch.
 

Upozornění 4: Nevyžádaných změn však ubývá

Dobrou zprávou pro české zákazníky je však fakt, že náhlých změn u sjednaných tarifů postupně ubývá. Operátorům se totiž změnily podmínky sankcionování zákazníků při odstupu od uzavřených smluv. Zatímco před lety mohli požadovat v případě odstupu vysoké částky a doplatky, nyní dodržují výpovědní sankce za předčasné ukončení do výše 20 % z měsíčního plnění. „Pro operátora je změna či ukončení tarifu zákazníka obvykle hodně riskantním krokem. Nemůže již totiž po odcházejících zákaznících vymáhat žádné doplatky za předčasné ukončení smlouvy. Kromě finančních následků pak operátor přijde i o důvěru zákazníka, a to je pro něj v konečném důsledku mnohem větší problém,“ uzavírá Pavel Černoch.Zdroj: tz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz