Zloději loupí nejčastěji ve čtvrtek

FiftyFifty, společenský magazín.
Zloději loupí nejčastěji ve čtvrtek na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Zloději loupí nejčastěji ve čtvrtek

FiftyFifty
Share

Zloději loupí nejčastěji ve čtvrtek

Počet krádeží v bytech a rodinných domech v posledních třech letech prudce vzrostl. Podle statistik ČSOB Pojišťovny se v roce 2010 zvýšil počet pojistných události souvisejících s krádežemi vybavení domácností či vandalismem o 16 procent oproti roku 2009 a v porovnání s rokem 2008 pak dokonce o více než polovinu.

Současně zřetelně narostla i průměrná hodnota způsobených škod: v roce 2010 vystoupala na 23 036 korun, zatímco v roce 2008 to bylo pouze 17 448 korun. Dalším zajímavým statistickým údajem je, že nejraději ze všech dnů v týdnu chodí zloději loupit ve čtvrtek. Z měsíců pak mají nejraději ty podzimní.

„Většina pojistných plnění, která vyplácíme poškozeným z pojištění domácností a nemovitostí ovšem tyto průměrné hodnoty vysoce překračuje. Někteří lidé totiž hlásí pojišťovně i drobné škody, jako například rozbité okenní sklo za několik stokorun, což průměr snižuje,“ říká Jaroslav Král, ředitel odboru řízení produktů neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny. „Na druhé straně se běžně setkáváme s odcizením majetku za mnoho set tisíc korun, přičemž podíl takovýchto škod rok od roku roste ruku v ruce s tím, jak se zvyšuje průměrná hodnota vybavení domácností i jak rostou ceny stavebních materiálů a prvků,“ dodává Jaroslav Král.

Ačkoli vzestup počtu pojistných událostí z pojištění domácností a rodinných domů souvisí i s celkovým nárůstem počtu nemovitostí, které jsou u ČSOB Pojišťovny pojištěné, příčinu je třeba hledat rovněž v nárůstu trestné činnosti, což potvrzují i statistiky Policie ČR. Podle nich se například počet krádeží vloupáním do rodinných domů zvýšil v České republice z 4634 v roce 2008 na 5374 loni, tedy o 16 procent, počet krádeží vloupáním do bytů ve stejně době stoupl z 4477 na 4717.

Někteří majitelé nemovitostí nahrávají zlodějům tím, že si svůj majetek nedostatečně chrání. Nově to platí například pro majitele rodinných domů v městských satelitech, které se nezřídka vyznačují širokými francouzskými okny v přízemí. Jak vyplývá z hlášení pojistných událostí, francouzská okna se v poslední době stávají čím dál častěji místem, kudy zloději do domu pronikají.

Lidé, kteří se bojí o svůj majetek, by měli věnovat pozornost i dalším statistikám ČSOB Pojišťovny, podle nichž největší riziko vloupání do bytu nebo rodinního domu hrozí ve čtvrtek. Naopak klidněji se mohou cítit o víkendech a v pondělí, kdy je toto riziko relativně nejnižší. Křivka rozdělení vloupání do domácností a krádeží podle dnů v týdnů je tak téměř shodná jako u krádeží aut. Velmi odlišné je však rozdělení podle jednotlivých měsíců roku. Nejčastěji k pojistným událostem v domácnostech a na nemovitostech, pokud jde o riziko odcizení či vandalismu, dochází v podzimních měsících – zejména v říjnu a zvláště v listopadu, naopak nejmenší riziko hrozí v dubnu. U pojištění aut je tomu přesně naopak: duben je měsícem, kdy se kradou auta nejčastěji.


Zdroj: tz ČSOB Pojišťovna


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz