Wellness - pouhý trend, nebo životní nutnost?

FiftyFifty, společenský magazín.
Wellness - pouhý trend, nebo životní nutnost? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Wellness - pouhý trend, nebo životní nutnost?

FiftyFifty
Share

Wellness - pouhý trend, nebo životní nutnost?

seriál :: Wellness - prozíravá investice do zdraví

MOTTO: "Nejlepší investicí každého je investice do vlastního zdraví."

Jak navodit optimální stav našeho těla, mysli i duše.
Současná populace trpí naprostým nedostatkem pohybu. Většina z nás se dopravuje převážně auty, prosedí mnoho času u počítače, nevhodně se stravuje a nedodržuje základní zásady správného pitného režimu. Celodenní stres si kompenzujeme sledováním večerních televizních programů v nepříliš příznivé poloze, při němž navíc konzumujeme nezdravé kalorické pochutiny. Právě vinou tohoto nového a nepřirozeného životního stylu trpí více než polovina populace obezitou.
Dalším důsledkem jsou bolesti zad od páteře, které trápí většinu obyvatel západního světa a patří k nejběžnějším zdravotním potížím. Pro mnohé lidi jsou tyto bolesti normální součástí života. Jsou způsobeny především svalovou nerovnováhou (jde především o zkrácené svaly šíje, prsní svaly, vzpřimovače páteře a povolené podlopatkové a břišní svaly) a celkově špatným zacházením s naší páteří a celým pohybovým aparátem. Povolené břišní svalstvo je "spouštěcí zónou" všech našich budoucích problémů, které přinášejí mnohé patologické změny. A ty nám rozhodně život nevylepší.

V USA si tyto problémy začali uvědomovat již v šedesátých letech minulého století. Právě enormně narůstající náklady na zdravotní péči donutily experty přemýšlet o systému, jenž by je dokázal zastavit a postupně snižovat.
Experti v problematice zdravotnictví D. B. Ardell a J. Travis proto na žádost vlády USA předložili převratný model managementu zdraví, ve kterém je každý jedinec odpovědný za svou kondici. Tento model ze 70. let klade důraz na odpovědnost člověka v oblasti výživy, na zvyšování fyzické a psychické kondice, zvládání stresu a vnímavosti k životnímu prostředí.

Americký lékař H. L. Duun pro něj zavedl nový termín "wellness", skládající se ze slov well-being a fitness. Ono magické slůvko, jež má vyjadřovat nový životní styl zaměřený na dosažení dokonalé fyzické i psychické pohody, se stává postupně jedním z nejpoužívanějších slov v novém hnutí za zdraví. Z teorie Dr. Dunna vzešla myšlenka na založení National Wellness Institutu, který by zdravý způsob života a nový životní styl podporoval po celém světě.

Vznikl tak nový trend, nová móda. Nastal rozvoj kultu vedoucího k pozitivnímu vztahu ke zdraví. Veřejnost byla přesvědčována a nabádána ke zdravému způsobu života a k cílené a uvědomělé činnosti zaměřené na zkvalitňování vlastního bytí. Odborníci vytvářeli mnoho programů, metod a návodů, jak dosáhnout zlepšení fyzické a psychické odolnosti proti negativním vlivům. Kromě mnoha kampaní, na které byly vynaloženy vysoké finanční prostředky, byly dotovány i programy pravidelného pohybového režimu a zdravé výživy. V USA k tomu došlo před čtyřiceti lety, v Evropě před třiceti lety a před dvěma desetiletími i u nás.
Wellness - správný směr

V souvislosti se zdravým životním stylem se i u nás neustále setkáváme právě se zmíněným pojmem "wellness". Tento trend má za cíl vytvářet optimální fyzickou, psychickou, sociální, emociální a mentální pohodu a zvyšovat kondici u člověka. Nejde pouze o zdatnost, ale o celý životní styl, v němž fyzická výkonnost hraje sice podstatnou roli, ale jen jako základ zdravého způsobu života a z něho plynoucí celkové pohody. Velmi důležité je si hned na začátek připomenout, co pojem wellness zahrnuje.

Abychom se cítili opravdu dobře, měli bychom ve svém životě:
  * z 15 % obsáhnout pohybové činnosti,
  * z 10 % zdravou výživu,
  * z 15 % péči o tělo,
  * z 20 % mentální rozvoj,
  * z 20 % komunikaci, vztahy, emoce a city,
  * z 10 % duchovní rozvoj,
  * z 10 % kontakt s přírodou.

Vrátíme-li se k úvodnímu mottu celého článku hlásajícímu, že nejlepším kapitálem každého z nás je investice do našeho zdraví, pak nám zcela jednoznačně vyplyne, že jakékoliv vynaložené prostředky a osobní úsilí na zlepšení naší fyzické i psychické kondice je velmi dobrou a prozíravou investicí. Naše duševní i tělesná svěžest se nám odrazí nejenom v našich pracovních výkonech, ale i v celém životě.

Autor článku: Dr. Jan Hejma, prezident České Asociace Wellness a odborný konzultant pro Fitnessland.

Zdroj: fitnessland.cz další články seriálu Wellness - prozíravá investice do zdraví© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz