Výstava věnovaná památce českého herce Borise Rösnera

FiftyFifty, společenský magazín.
Výstava věnovaná památce českého herce Borise Rösnera na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Výstava věnovaná památce českého herce Borise Rösnera

FiftyFifty
Share

Výstava věnovaná památce českého herce Borise Rösnera

Dne 10. října proběhne v prostorách kavárny Pasáže u divadla v Rytířské ulici od 18:00 hodin vernisáž výstavy, jejímž autorem je fotograf Martin Beck. Účast na vernisáži, kterou zahájí herečka Taťjana Medvecká, přislíbila řada významných osobností české kultury…


Martin Beck
se zabývá ve své umělecké tvorbě převážně aranžovanou portrétní fotografií. Hluboký zájem o hudbu ho přivedl na Státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval obor operní zpěv. Jako člen ansámblu Národního divadla důvěrně poznal prostředí divadelní scény. Touto výstavou se rozhodl vzdát hold herci Borisi Rösnerovi, kterého velmi obdivoval a systematicky portrétoval během posledních dvou let jeho divadelní kariéry.

Výstava „To nejlepší 96 – 2006“
mapuje a zároveň uzavírá deset let intenzivní fotografické činnosti Martina Becka, jenž svůj první snímek vytvořil před více než patnácti lety. Systematicky se začal zabývat fotografováním koncem roku 1995. Jeho práce odráží vliv Jana Saudka a Františka Drtikola. Věnuje se klasické černobílé fotografii, která je výjimečně doplněna tónováním, případně kolorováním. Zásadní důraz klade na hru světla a stínu. Nepoužívá žádné digitální technologie, přičemž je sám tvůrcem veškerého technického zpracování. Převážná část kolekce prezentuje portréty a aranžované fotografie scénického charakteru. Okrajový prostor je věnován krajině a aktu. Chronologické řazení dává expozici hodnotu dokumentu.

Cílem výstavy není jen nahlédnutí do minulosti, ale rovněž nastínění připravovaného projektu s názvem „Jak mám bavit svět…“, jehož zahájení spadá do počátku roku 2004. V té době vznikly první stylizované portréty z činoherních představení Jiráskovy „Lucerny“ a Molièrova „Lakomce“ uváděných na prknech pražského Národního divadla. Původní autorův záměr zdokumentovat tyto inscenace, se posléze změnil v ideu zaznamenat celou řadu známých osobností českého divadla.


Herec Radovan Lukavský: „Beckův záměr zachytit a zaznamenat tvář celé dnešní herecké generace nikoliv jen ve statických, konvenčních, líbivých podobenkách, ale v dramatickém tvůrčím stavu, zaznamenat – jak sám vyznává – jedněma očima nejrůznější účinky hlubokých prožitků a jedinečný stav té které mysli, je jistě zcela ojedinělý a pozoru hodný.
Ovšem ještě většího ocenění hodný je hned potom fakt, že nejde jen o pomyslnou vizi, ale že Beck svůj projekt skutečně realizuje, a to s plným, bytostným zapojením rozumu i citu, takže situaci herců spoluprožívá svou myslí i srdcem, což herce a jejich výkon jen posiluje…“


Martin Beck se narodil roku 1978 v Pardubicích. Od dětství se zajímal o hudbu a výtvarné umění. Po studiu na SPŠPT absolvoval obor operní zpěv u prof. Antonína Švorce na Státní konzervatoři v Praze. V roce 2003 se stal členem ansámblu pražského Národního divadla, kde vytvořil sólové role v Pucciniho „Bohémě“ a Verdiho „Traviatě“. Hluboké osobní poznání divadelního prostředí významně ovlivnilo jeho umělecké vyjádření. V současnosti spolupracuje například s Taťjanou Medveckou, Lindou Rybovou, Evou Urbanovou, Miroslavem Donutilem, Richardem Krajčem, Pavlem Liškou, Radovanem Lukavským, Bolkem Polívkou, Ivanem Trojanem, Josefem Vinklářem a řadou dalších. Uspořádal autorské výstavy v Pardubicích (r.2003) a Mariánských Lázních (r.2004). Svou první pražskou výstavu věnoval památce českého herce Borise Rösnera (r.2006). V průběhu roku 2009 uskuteční rozsáhlou výstavu s názvem „Jak mám bavit svět…“, která bude zaměřena výhradně na osobnosti českého divadla. Projekt má již dnes podporu prestižních kulturních institucí (Divadelní ústav) i samotných umělců.


Autor: Martin Beck, dipl.um.

Název výstavy: "To nejlepší 96 - 2006"

Datum a čas konání vernisáže: 10.10.2006 v 18:00 hodin

Místo konání: kavárna "Café Mondo", Pasáž u divadla - Rytířská 22, 110 00 Praha 1

Délka trvání: 11.10.2006 - 1.5.2007

Web: www.martinbeck.cz

E-mail: [email protected]


přečtěte si více o Borisi Rösnerovi


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz