Vyšší než udávaná spotřeba vozu je skrytou vadou vozidla

FiftyFifty, společenský magazín.
Vyšší než udávaná spotřeba vozu je skrytou vadou vozidla na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Vyšší než udávaná spotřeba vozu je skrytou vadou vozidla

FiftyFifty
Share

Vyšší než udávaná spotřeba vozu je skrytou vadou vozidla

Při výběru nového vozu je jedním z důležitých kritérií i spotřeba pohonných hmot. Výrobcem udávané hodnoty spotřeby se ale od skutečné provozní často výrazně liší. Podle názoru soudů je technický průkaz veřejnou listinou a zákazník má právo očekávat správné údaje.

Spotřebitelé si v poradně dTestu často stěžují na skutečnost, že jimi pořízený vůz má vyšší spotřebu pohonných hmot, než je uvedeno v technickém průkazu k vozidlu. „Pro zákazníky je podstatná informace, kterou obdrželi v technickém průkazu, tedy že jimi kupované vozidlo má spotřebu paliva tam vyčíslenou,“ zdůrazňuje vedoucí poradenské linky dTestu Lukáš Zelený a dodává: „České soudy vyslovily, že hodnoty zapsané v technickém průkaze nemohou být zcela orientační, neboť se jedná o veřejnou listinu. Vyšší než udávaná spotřeba paliva je projevem skryté vady vozidla.“

Zákazníci se mohou bránit uplatněním reklamace u prodávajícího a požadováním slevy z kupní ceny. K posouzení toho, o kolik reálná spotřeba převyšuje spotřebu uváděnou v technickém průkazu, nejlépe poslouží znalecký posudek specializované znalecké instituce. Náklady na vypracování znaleckého posudku je pak prodávající kupujícímu povinen též uhradit jako náklady nezbytné k uplatnění oprávněné reklamace.

„V reakci na žalobu zákazníka, který nesouhlasil s rozporem mezi reálnou a zapsanou spotřebou vozu, vyměřil Krajský soud v Praze slevu z kupní ceny ve výši 50 tisíc korun u vozidla, jehož hodnota činila bezmála 700 tisíc korun,“ uvádí Lukáš Zelený. Rozdíl mezi skutečnou a uváděnou hodnotou spotřeby paliva v uvedeném případě činil téměř 30 %.

„S jistou odchylkou od předpokládané spotřeby vozu lze počítat. Spotřeba vozu totiž závisí i na dalších faktorech jako jsou povětrnostní podmínky, stav vozovky, hustota silničního provozu či styl jízdy řidiče,“
vysvětluje Lukáš Zelený a dodává: „Odchylka ale musí být přiměřená.“ Pokud by se prodejci pokoušeli do kupních smluv vkládat formulace typu „za určitých podmínek se může spotřeba lišit“, jednalo by se o ustanovení nepřiměřené, nezákonné a zbavující kupující příslušné zákonné ochrany.


Zdroj: tz dTest.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz