Vynálezy z kosmu

FiftyFifty, společenský magazín.
Vynálezy z kosmu na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Vynálezy z kosmu

FiftyFifty
Share

Vynálezy z kosmu

Kosmický výzkum nepřinesl do všedního života jen suché zipy, teflonové pánve a rozpustné nápoje v prášku. Všechny tyto vynálezy existovaly již dříve, proslavilo je teprve dobývání vesmíru. Mnohé další objevy by však bez výzkumu kosmu asi nikdy nevznikly.

Společnost Hyperschall Technologie Göttingen v Německu provádí testy aerodynamických vlastností kosmických lodí. Jednoho dne se na ni obrátili lidé z ESA s neobvyklým požadavkem. Chtěli vědět, zda je možné využít proudění vzduchu ke zrychlení procesu balení bramborových lupínků. Tým vědců se dal do práce, na jejímž konci stálo zrychlení pohybu balíčků chipsů na lince o padesát procent za pomoci vzduchových pulzů.  

Podobně vznikají další patenty a také nové obchodní společnosti při agentuře ESA a úřadu NASA, které je uvádějí do praxe. Například nastavení solárních panelů satelitů mají na starosti malé nosníky z dvou vrstev plastu, který se při zahřátí pomocí elektrického proudu podle potřeby ohne. Při experimentech vědci zjistili, že ponoří-li tyto plastové nosníky do kapaliny, jejich ohýbání bude ovlivněno viskozitou kapaliny, tj. jejím vnitřním třením.

Pak už jen zbývá zjistit, kde a jak by bylo možné takovýto objev využít. V daném případě to budou malé lékařské přístroje pro měření hustoty krve, například u pacientů po mozkové mrtvici. Díky přístroji bude okamžitě možné zjistit, zda podávat léky proti srážení krve, aby nehrozilo nebezpečí nekontrolovatelného krvácení.
 
Skutečná hra

Kosmická technologie satelitní navigace GPS pomáhá kromě běžného využití v autech i při předpovídání povodní nebo při sledování zacházení s nebezpečným odpadem. Objevují se i nové aplikace. Příkladem může být nápad, který vznikl v Německu mezi fanoušky závodů formule 1 v čele s technikem Andym Lürlingem. Při sledování závodu je napadlo, že by bylo možné spojit jízdu vozů v reálném čase s počítačovou závodní hrou. Údaje o závodu by se přenášely internetem a hráči by mohli doma u obrazovek vyzkoušet, zda dokážou virtuální závodní automobil ovládat stejně hbitě jako jezdci formule 1 své skutečné vozy.

K realizaci této myšlenky je nutné vybavit skutečné závodní automobily přesnou jednotkou GPS. Ta současně používaná má příliš velkou odchylku pohybující se okolo patnácti metrů. Byla tu však Evropská vesmírná agentura (ESA) a její chystaný navigační systém Galileo. Autoři projektu se zúčastnili soutěže, v níž se hodnotily možné budoucí aplikace, a získali peníze na rozjezd svého podnikání. Do doby, než bude projekt Galileo spuštěn, může být hra provozována v systému GPS za přispění placené služby OmniSTAR, která odchylky v poloze redukuje až na deset centimetrů.

Jak na srdce

Čerpání paliva v raketoplánech inspirovalo chirurgy, aby ve spolupráci s odborníkem NASA vyvinuli nový typ čerpadla, které podporuje činnost srdce tak, že se pacient obejde bez transplantace. Vývoj čerpadla nebyl bez problémů, bylo nutné vyrobit asi padesát prototypů, než se podařilo vytvořit funkční přístroj neničící červené krvinky. Od roku 2003 byl implantován více než čtyřem stovkám pacientů se slabým srdcem. Výhodou čerpadla je jednoduchost a spolehlivost, obsahuje jedinou pohyblivou šroubovitou část a žádné ventily. Je také velmi tiché a díky malým rozměrům je možné jej implantovat i dětem.

Zlepšení zraku a prevence rakoviny

Lékařská věda dokázala využít i zkušeností z navádění a spojování kosmických lodí ve vesmíru. Jak? Klíčem k pochopení je technologie zvaná LADAR. Jde o obdobu radaru, jen místo rádiového signálu se tu používají laserové paprsky. Ty jsou stejně jako u radaru vysílány k nějakému předmětu, odráží se od něj a podle času, za který se vrátí ke zdroji, je možné určit vzdálenost a tvar předmětu. LADAR se uplatnil v očním lékařství při provádění korekcí očních vad laserem. Aby mohla být oprava dokonalá a pacient se napříště obešel bez brýlí, nesmí se oko během operace pohybovat a laser musí mířit přímo na správné místo rohovky. V případě pohybů oka nebylo možné operaci provést. Díky technologii LADAR lze pohyby oka sledovat a zákrok provést, jako by žádné pohyby nebyly.

Lidskému zdraví prospěla i chyba zrcadla Hubblova teleskopu, která způsobila, že získané fotografie byly rozmazané. Než se podařilo vadu odstranit, odborníci z NASA nechali vytvořit několik programů pro zostřování snímků. Na stejném principu funguje software používaný pro vytváření snímků z mamografu. Miliony žen tak dostaly šanci se zcela vyléčit, nebo alespoň nemusely podstupovat větší lékařské zákroky.

Na každém kroku

Výčet úspěchů kosmického výzkumu v pozemském životě tím zdaleka nekončí. Přístroje pro sledování dechu kosmonautů se staly základem pro systém monitorování zástavy dechu u dětí. Tkaniny odolné proti ohni vyvinuté pro kosmonauty našly uplatnění ve výstroji hasičů. Akumulátorové bezdrátové vrtačky a vysavače se používají nejen na oběžné dráze, ale také téměř v každé domácnosti.

Sluneční brýle odolné proti poškrábání vznikly na základě výzkumu hmoty pro přilby skafandru. Syntetická půda, z níž se živiny uvolňují postupně, je používána na golfových hřištích tak, aby trávník zůstával stále zelený. Nejlepší solární panely pro pozemské podmínky byly nejprve úspěšně testovány na vesmírných družicích a bezdrátové senzory sledující namáhání konstrukce mostů jsou přímo převzaty ze senzorů v kosmických lodích. Vesmírné technologie jsou dnes všude.

Zdroj: 100+1 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz