Věřit, či nevěřit?

FiftyFifty, společenský magazín.
Věřit, či nevěřit? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Věřit, či nevěřit?

FiftyFifty
Share

Věřit, či nevěřit?

Astrologie je fenoménem současnosti. Podle průzkumu zhruba polovina obyvatel naší planety připouští, že na té astrologii něco je. Jak ale může postavení hvězd a planet v okamžiku zrození člověka ovlivnit celý jeho osud a především jeho osobnost?

Nejznámějším vládcem, který spoléhal na astrologii, byl v poslední době patrně francouzský prezident François Mitterrand. Měl svou astroložku Elizabeth Teissierovou, bez níž neuskutečnil žádné důležité rozhodnutí. S astrology se radil i francouzský státník a předseda vlády Georges Benjamin Clemenceau, který po první světové válce zastupoval Francii na mírové konferenci ve Versailles, a stejně tomu bylo i s francouzským prezidentem generálem de Gaullem. Ten s astrologem konzultoval všechna vojenská rozhodnutí ve druhé světové válce a poté i politická rozhodnutí ve funkci prezidenta. Po válce měl dokonce dvorní astrology dva, přesněji astroložku a astrologa. Barbaru Harrisovou z Londýna a Maurice Vasseta, který si říkal Regulus, z Paříže.

Dva astrology měl i ruský diktátor Stalin. Jeden byl Gruzínec jako Stalin, druhý Polák. Hned s několika astrology se radil Hitler. Tři byli stálí - H. S. Chamberlain, Brandler-Pracht a Eric Hanussen a k tomu měl celý tým vedlejších.

Americký prezident Roosevelt měl astroložku Jane Dixonovou, která z hvězd prý vyčetla už v roce 1952 zvolení Kennedyho prezidentem USA i atentát, při němž byl zavražděn. Předpověděla i rok zavraždění Martina Luthera Kinga.

Své astrology měl i 40. americký prezident Ronald Reagan. Do Bílého domu je přivedla jeho manželka Nancy poté, co byl v roce 1981 na Reagana spáchán pokus o atentát. Od té chvíle se žádné Reaganovo rozhodnutí bez astrologů neobešlo. S astrology se radil i americký prezident Richard Nixon.

Astrologie údajně rozhodovala o francouzské účasti ve válce v Perském zálivu nebo o referendu k dohodě z Maastrichtu. Radám astrologa naslouchají i světové herecké celebrity a zpěváci.

K nejhorlivějším vyznavačům astrologie v Evropě patří Francouzi. Ve Francii je dnes registrováno na třicet tisíc profesionálních astrologů. Každý desátý Francouz se někdy v životě s astrologem radil, 63 procent Francouzek věří víc předpovědím horoskopu než svému partnerovi a zhruba polovina Francouzů, mužů i žen, věří na základní charakteristiku osobnosti podle znamení, ve kterém se narodili.

Pohled zpět

Kořeny astrologie sahají do starověké Indie zhruba 6500 let př. n. l., písemné záznamy jsou ze čtvrtého tisíciletí př. n. l. Astrologie se rozvinula ve všech starověkých civilizacích. Znali ji staří Sumerové, u nichž nebyla považována za vědu, ale byla na úrovni náboženství. Astrolog, který se zabýval hvězdami, plnil i úlohu kněze, pokoušel se rozluštit poselství bohů a předat je lidem.

Astrologie kvetla i ve staré Číně a zejména ve starověkém Egyptě. Egypťané byli znalostí hvězd a nebeské oblohy proslavení a všichni faraonové řeč hvězd uznávali. Persii proslavil její první astrolog Al Hakim, ve velké úctě byla astrologie ve všech arabských zemích.

V antice a to jak v antickém Řecku, tak v Římě astrologové přestali být zároveň kněžími a začali se rekrutovat z řad vědců, lékařů a filozofů. Astrologie je v té době úzce spojena s matematikou. Pohyb hvězd se začal vypočítávat, což umožnilo sestavovat první horoskopy. Také většina římských císařů se radila s astrology, například první římský císař Augustus (vládl 27 př. n. l. - 14 n. l.), své astrology měl i jeho následník císař Tiberius, který vládl v letech 14 až 37 n. l.

Křesťanská církev měla k astrologii vždy výrazně negativní vztah a považovala ji za pohanskou praktiku. Podle ní astrology inspiroval a ovládal sám ďábel. Mnoho z nich církev exkomunikovala, některé dokonce upálila.

V renezanci to bylo jiné. Osobního astrologa v té době měl i sám papež, i když se to zdá bezbožné. Lev X. (1513 – 1521), Ital z rodu Medicejských, se stal papežem v sedmatřiceti letech. Na papežském stolci seděl necelých devět let, zemřel v šestačtyřiceti. Byl velmi vzdělaný, ale přesto svá rozhodnutí ponechával hvězdám. Podle rad astrologů například pokračoval ve velkorysé přestavbě baziliky svatého Petra a pustil se i do nové křížové výpravy.

Císař Rudolf II. (vládl 1576 až 1612) svou náklonností k alchymii a k astrologii proslul dokonce víc než politickými činy. Také Kateřina Medicejská, manželka francouzského krále Jindřicha II., po jehož smrti vládla Francii jako regentka za syna Karla IX. (16. století), se obklopila celým týmem astrologů a radila se s nimi o všech důležitých záležitostech rodiny i státu. Také francouzský revolucionář Robespierre se přesně řídil radami astrologů a dovedl s nimi jakobínskou hrůzovládu k vrcholu. Nakonec v roce 1794 sám skončil pod gilotinou. Neví se, zda mu to astrologové z hvězd vyčetli.

Skutečnou ránu astrologii uštědřil francouzský osvícenec Descartes, který formuloval základy moderní vědy, podle nichž má věda vycházet z principů příčin a následků. Jak ale měli astrologové dokazovat, že třeba Venuše ovlivnila lásku člověka ve znamení Ryb? Problém byl neřešitelný. V roce 1666 byli astrologové z Francouzské akademie vyloučeni. Astrologii přestali považovat za vědu a označili ji za šarlatánství.

Politika a astrologie

Proč i moderní politikové na astrology spoléhají? Astrolog budoucnost hádá, politik ji předvídá. Výsledek je v podstatě stejný. Oba odhadují, co se stane v budoucnu. Jestliže se politik radí s oblíbeným astrologem pravidelně, ten pronikne do tajů politiky, sleduje situaci, zná svého klienta a umí číst jeho nálady, rozpozná váhání, pochopí, když se nějaké řešení jeho klientovi nezamlouvá, a pozná, co by si naopak přál. Zkrátka chová se jako dobrý psycholog nebo jako dobrý tajemník či poradce.

Stejný důvod patrně přivádí dnes k astrologům i šéfy velkých podniků. Princip zůstává stejný. Je třeba odhadnout budoucí vývoj, najít nejvhodnější investici. Jedna z nejslavnějších francouzských astroložek Mariella Madonna dokonce zhotovuje pro ředitelství řady velkých podniků charakterové horoskopy zájemců, kteří se v těchto podnicích ucházejí o práci. Její doporučení se berou velmi vážně. Astrologové vytvářejí i horoskopy celých podniků. Postupují podobně jako u lidí. Stačí jim znát datum a hodinu zápisu do obchodního rejstříku a hvězdy pak určují, kdy je čas podnik rozšířit, kdy je vhodná doba investovat a jaký osud čeká podnik v budoucnu.

Horoskopy

Obliba astrologie mezi lidmi prudce vzrostla především v minulém století. Dnes se horoskopy objevují prakticky všude od časopisů pro zahrádkáře přes ženské magazíny až ke sportovním titulům. Všechny horoskopy dodržují základní model: čtenáře vždy nejvíc zajímá, jak se jim bude dařit v práci a následně jak budou vydělávat, jak úspěšný bude jejich milostný a partnerský život a jaký bude jejich zdravotní stav. Pouze u specializovaných titulů se přidává předpověď ještě v dané oblasti. Například v zahrádkářském časopise astrolog může navrhnout, co bude nejvhodnější v příštím týdnu či měsíci ošetřovat, co zasadit a kam a na jaké škůdce si dát pozor.

Velmi žádané jsou nyní individuální horoskopy šité na míru. Mají něco do sebe. Takový horoskop vypadá důvěryhodně, vytipuje i choroby, ke kterým je člověk náchylný, partnera, který se k němu hodí.

Dalo by se předpokládat, že se vzrůstající vzdělaností bude obliba astrologie a horoskopů klesat. Opak je pravdou. Spousta lidí sice prohlašuje, že horoskopům nevěří, ale čtou je a pro jistotu nedělají to, před čím je horoskop varuje. Předpovědi bývají natolik vágní, že jistou část pravdy v nich nalezne téměř každý. Podle průzkumů věří horoskopům nejvíce lidé se středním a vyšším vzděláním.

Nespolehlivost

Slovo astrologie má svůj původ v řečtině. Astér znamená hvězda, logos slovo. Astrologie neboli hvězdopravectví se pokouší hledat souvislosti mezi osudy lidí a polohami nebeských těles. Astrolog sestavuje podle data a hodiny narození horoskop, kterému se kdysi říkalo astrogram nebo kosmogram. Jsou v něm zaneseny vzájemné polohy Slunce, Měsíce a planet, postavení těchto těles v určitých úsecích ekliptiky a v určitých úsecích nebeské sféry (domech). Podle názoru astrologie je horoskop klíčem k charakteru a životnímu osudu svého nositele.

Malý háček tu přece jen je. Objekty na nebesích se posunuly. Vlivem přitažlivosti Slunce a Měsíce mění zemská osa, kolem níž naše planeta rotuje, svou pozici. Polohu mění vždy za 25 600 let, což ovlivňuje postavení okolních planet a hvězd vzhledem k Zemi. Za dvanáct tisíc let už nebude Polárka označovat sever a změní se i postavení ostatních nebeských těles. Tyto změny působí už dnes. Lidé, kteří se před čtyřmi tisíci lety, kdy astrologie vznikala, narodili ve znamení Berana, se dnes rodí ve znamení Ryb, ale podle horoskopů jsou stále ve znamení Berana. Ve skutečnosti jsme se všichni narodili o znamení dříve, než o kterém věříme, že nám patří. Beran je vlastně Ryba, Blíženec je Býk, Štír jsou Váhy atd. Slunce totiž každým rokem vstupuje do určitého znamení o něco později. A tak časem vše vychází jinak než v době, když byla znamení rozdělena.

Pro astrology prý ale není důležitá podoba znamení zvěrokruhu jako spíš roční doba. Začíná se odpočítávat vždy od 21. března, tedy ode dne, kdy den i noc trvají stejně dlouho. Na obloze proto nemusí být takové seskupení, jaké pozorovali v tu dobu staří Sumerové, ale charakteristika pro určité období prý platí nadále. Navíc skutečných znamení, kterými prochází ekliptika, není dvanáct, ale třináct, i když v souvislosti s horoskopy se hovoří jen o dvanácti. Počínaje 21. březnem jsou to: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby. Mezi Štírem a Střelcem však ekliptika prochází ještě dalším znamením - Hadonošem.


Opomíjené souhvězdí Hadonoš (Ophiuchus)

Rozsáhlé souhvězdí mezi Herkulem a Štírem, které rozděluje souhvězdí Hada na dvě části – hlavu a ocas. Souhvězdím prochází ekliptika, proto bývá někdy označováno jako třinácté souhvězdí zvěrokruhu. Podle mytologie jde o Apollonova syna Aeskulapa, kterému had pomáhal hledat léčivé byliny.
 
Do Hadonoše zasahuje okrajová část Mléčné dráhy, je tam řada hvězdokup, mlhovin a dvojhvězdy, z nichž jedna sestává ze žlutého a oranžového trpaslíka a druhá ze dvou oranžových trpaslíků.
(viz. fotogalerie)


Zdroj: 100+1 


:: Fotogalerie ::
foto: a03 foto: a02 foto: a01
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz