Svědectví Indiánů. Tajné!

FiftyFifty, společenský magazín.
Svědectví Indiánů. Tajné! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Svědectví Indiánů. Tajné!

FiftyFifty
Share

Svědectví Indiánů. Tajné!

Ač díky válkám s bílými lidmi dnes vymírají všechny indiánské kmeny a s nimi i jejich šamanské léčebné techniky a způsob žití, přesto se ještě najde tajné svědectví o kultuře Sioxů. Tajné a významné!

Jmenoval se Fools Crow. Chief Frank Fools Crow. Byl to domorodý americký svatý muž, Velký otec, jak se mu říkávalo. Během oněch 99 let svého života uzdravil statisíce lidí od různých chorob. Koho však již nestačil zachránit, toho uvedl na cestu k usmíření se se životem. Vzal vás na čtyřdenní pouť, po jejíž skončení se dotyčný dokázal smířit se svou blížící se smrtí, s celým životem i s uctívaným bohem Wakan-Tankou.

Fools Crow si byl dobře vědom vymírání svého lidu i jejich tradic. Aby se na to nezapomnělo a aby svět dostal poznání starých a moudrých indiánů, podělil se se svou filosofií s Thomasem E. Mailsem, jež směl tyto poznatky publikovat až po smrti F. Crowa.

Tak se tedy dozvídáme, pomocí čeho léčil, jak žil a v čem spočívala jeho jednota se vším tvorstvem. Možná někteří z vás najdou v jeho odkazu návod na dlouhověkost. A jen taková maličká ukázka cvičení, jež lidem doporučoval:

Vciťování se


Chce-li indián dosáhnout jednoty s celým světem, musí se naučit vciťovat se. F. Crow uvádí krátkou vsuvku do života - vemte si cokoliv, třeba malinký kamínek a přiložte si ho na hruď. K srdci. Vciťujte se do něj, věřte, že je to stejně živá osobnost jako vy a přemýšlejte o jeho vzniku, historii a účelu, za jakým byl stvořen. Neboť nic nebylo stvořeno bez důvodu. Vnímejte jeho energii a soucit, jež brzy zaplaví vaše srdce.

Právě usmíření a poznání, že všechno je JEDNO, považoval Fools Crow za nejdůležitější poznání světa. Umění vcítit se do kohokoliv a v jakékoliv situaci, považoval za obrovský dar a cestu ke štěstí.

Že byl Velký otec opravdu uznávaný svědčí i telegraf od prezidenta Bushe, a také fakt, že se jeho pohřbu roku 1989 zúčastnilo na 700 000 truchlících. Tím ovšem jeho život neskončil - po smrti o něm přece mohla být vydána kniha. A tak dnes oslovuje miliony dalších čtenářů, kteří se o něm dozvídají až nyní. Máte-li si ze života Fool Crowa něco vzít, stane se tak. Sžírá-li vás jen zvědavost, můžete si přečíst knihu, která je věnovaná všem malým dutým kostem minulým, přítomným i budoucím.

Thomas E. Mails - Fools Crow: Moudrost a síla, PRAGMA


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz