SOS vítá nový zákon o spotřebitelském úvěru, ale varuje!

FiftyFifty, společenský magazín.
SOS vítá nový zákon o spotřebitelském úvěru, ale varuje! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > SOS vítá nový zákon o spotřebitelském úvěru, ale varuje!

FiftyFifty
Share

SOS vítá nový zákon o spotřebitelském úvěru, ale varuje!

Sdružení obrany spotřebitelů, o.s., vítá přijetí nového zákona o spotřebitelském úvěru, neboť výrazně zlepšuje postavení spotřebitele. Zároveň však varuje před několika zásadními nedostatky, které způsobují, že spotřebitel nebude i nadále dostatečně chráněn a může se dostat do značných obtíží.

SOS předně v novém zákoně chybí změna v úpravě rozhodčích doložek, které jsou právě v oblasti spotřebitelského úvěru vůči spotřebiteli úvěrovými společnostmi ve vysoké míře zneužívány. „Rozhodčí doložky se bohužel budou moci, i přes veškerou snahu SOS, ve smlouvách nadále objevovat, a to zcela bez omezení,“ říká Mgr. Tomáš Palla, právník SOS. Zákon tak nezabrání situacím a sporům, ve kterých je rozhodce napojen na společnost a rozhoduje neobjektivně a zaujatě v neprospěch spotřebitele.

Druhou věcí, kterou měl zákon přinést, je ochrana klienta před nadměrným zadlužováním a to tím, že úvěrující společnost bude povinna odborně posoudit schopnost žadatele úvěr splatit. Pokud tak společnost neučiní, hrozí ji sice sankce, ale jen za správní delikt. „Z hlediska spotřebitele je takové ustanovení málo účinné a problém řeší nedostatečně,“ říká Palla a dodává: „Z tohoto důvodu SOS dlouhodobě prosazuje možnost zavedení jisté formy stropů nákladů na úvěr, která se však v zákoně opět neobjevila.“

SOS i přesto zákon vítá, neboť zavede mnoho užitečných institutů, jako je možnost odstoupit od úvěrové smlouvy do 14-ti dnů od jejího uzavření, předčasně splatit dluh s minimálními sankcemi a dále zpřísňuje podnikání nebankovních poskytovatelů úvěrů, se kterými mají klienti nejčastěji potíže. „Je sice poněkud smutné, že tento zákon nebyl vyvolán neutěšenou praxí, ale musel být ČR naordinován až Evropskou unií. Hlavní však je, že byl tento zákon vůbec přijat.“ hodnotí závěrem Palla.


Zdroj: tz SOS


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz