Rodinné finance - jak vyjít?

FiftyFifty, společenský magazín.
Rodinné finance - jak vyjít? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Rodinné finance - jak vyjít?

FiftyFifty
Share

Rodinné finance - jak vyjít?

Peníze, peníze, peníze - pořád dokola a všechno se točí kolem nich. A je jich čím dál míň. Jestli tohle znáte, přečtěte si tento text. Jak vyjít s penězi je vlastně úplně jednoduché.

Díky pravidelnému sestavování rodinného rozpočtu může každá rodina lépe spravovat své finance. Pro správné sestavení rodinného rozpočtu přitom není zapotřebí žádných složitých matematických výpočtů, úplně postačí sečíst si do jednoho sloupečku veškeré rodinné příjmy a do druhého sloupečku veškeré rodinné výdaje. Aby se následně rodina nedostala do finančních těžkostí, je již při tvorbě rozpočtu nutné počítat s nějakou rezervou na horší časy. Pro správné a fungující nastavení rozpočtu je důležité navržený rozpočet bezpodmínečně v daném měsíci dodržovat, tj. když na oblečení vyčleníme částku ve výši 2 500 Kč, tak se musí dodržet. Rozpočet by se však měl sestavovat, pokud možno, každý měsíc, protože v každém měsíci jsou jiné priority a v každém měsíci aktualizovat rodinné potřeby.

Součet veškerých příjmů
Stanovení veškerých rodinných příjmů je prvním krokem, neboť od výše příjmů se mohou následně odvíjet rodinné výdaje, které jsou závislé na příjmech (v opačném případě se rodina dostává do finančních problémů a v mnoha případech přichází na řadu exekuce…). Nejčastější příjmy jsou: výplata nebo mzda všech rodinných příslušníků, popř. státní dávky, nebo zisk z podnikání (tento zisk není v mnoha případech znám dopředu – odběratel nemusí zaplatit… , z tohoto důvodu je nejlepší počítat např. s příjmem ve výši průměrného příjmu za loňský rok).

Součet veškerých výdajů
Výdaje tvoří dvě položky: povinné a nepovinné. Do povinných výdajů musíme zahrnout splátky hypotéky, úvěru, nájmu, leasingu, výdaje na dopravu, školné, obědy, ale i např. rozhlas či televizi a základní potraviny. Mezi nepovinné výdaje patří všechny částky vynaložené za zábavu, rekreaci, ukládání peněžních prostředků do finančních produktů, či oblečení… Každá domácnost by měla rozpočet sestavovat vyrovnaný či přebytkový (tj. počítat se spořením alespoň 5% příjmů). V případě, že příjmy jsou nízké a nedají se momentálně zvýšit (např. manžel/ka je na mateřské a druhý z partnerů má podprůměrně placenou práci), je nutné omezit nepovinné výdaje na minimum. Tíživé situace se dají řešit i úvěrem, ale ten by měl přijít na řadu až jako poslední možnost, protože se stejně bude muset splácet a zaplacené úroky z úvěru nejsou nikterak nízké.

Zdroj: Petr Gola, Primavikend.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz