Průměrná mzda – 21 462 Kč

FiftyFifty, společenský magazín.
Průměrná mzda – 21 462 Kč na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Průměrná mzda – 21 462 Kč

FiftyFifty
Share

Průměrná mzda – 21 462 Kč

Průměrná mzda za druhé čtvrtletí letošního roku činila 21 462 Kč měsíčně, což je o 7,4% více než loni ve stejnou dobu. Česko tak spolu s Pobaltskými zeměmi patří mezi absolutní špičku v růstu mezd. Důvodem je především výkonná domácí ekonomika.

Nejlépe jsou placená zaměstnání velice náročná po psychické stránce (piloti, lékaři či ředitelé), absolutně nejvyšší mzdy jsou v oblasti výpočetní techniky a finančním sektoru. Než je může člověk vykonávat, musí mnoho let studovat a mládí strávit nad knížkami, současně musí v práci trávit desítky přesčasových hodin a být schopen okamžitého rozhodování. Naproti tomu zaměstnání velmi náročná po fyzické stránce jsou placená již méně (dělníci, horníci, zemědělci).

Vyšší kvalifikace = vyšší mzda

V dnešním na výkon orientovaném světě zvyšuje šanci na dobré zaměstnání vysoká kvalifikace. Schopní mají šanci rychle reagovat na měnící se požadavky trhu práce. Nejvyšších příjmů dosahují ti, kteří do sebe investují jako do lidského kapitálu a neustále si rozšiřují a zvyšují své „know-how“. Celoživotní vzdělávání je dnes naprostou nutností.

Kolik Vám „zbude“ z průměrné mzdy?

21 462 Kč

* Hrubá mzda

1 717 Kč

* Sociální pojištění (8%)

966 Kč

* Zdravotní pojištění (4,5%)

2 301 Kč

* Daň z příjmu

16 478 Kč

* Čistá mzda


Navíc zaměstnavatel musí za svého zaměstnance odvést sociální pojištění ve výši 5 581 Kč a zdravotní pojištění ve výši 1 931 Kč. Aby si tedy zaměstnanec pobírající průměrnou mzdu „odnesl“ z práce domů 16 478 Kč, musí zaměstnavatel celkem zaplatit na nákladech práce částku ve výši 28 975 Kč. Celkové zdanění práce (včetně povinných odvodů na sociálním a zdravotním pojištění tedy v Česku činí 43,13%.

Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší v Karlovarském kraji

Nejvyšší průměrná mzda v Česku je samozřejmě v Praze (26 429 Kč), následuje Středočeský kraj (21 924 Kč) a Moravskoslezský (19 936 Kč) a naopak nejnižší průměrná mzda je v Karlovarském kraji (17 912 Kč), Pardubickém (18 329 Kč) a Olomouckém (18 338 Kč). Při zohlednění průměrné mzdy v jednotlivých městech jsou nejvyšší mzdy po Praze v Mladé Boleslavi, Plzni a Ostravě. Naopak nejnižší mzdy jsou v Jeseníku, Písku a Bruntále.

Zdroje nových pracovních míst

Mnoho potřeb občanů ještě na své plné uspokojení čeká. Souvisejí se změnami životního stylu, věkové skladby obyvatel, rodiny a s novými aspiracemi starých i starších lidí. Další pracovní místa budou vznikat z nezbytnosti napravit škody způsobené na životním prostředí či z potřeby obnovy městských oblastí. V budoucnosti budou žádaná např. zaměstnání zabezpečující: domácí práce pro staré lidi a pečovatelská služba, opatrování dětí v předškolním věku, pomoc mladým lidem, udržování přírodních oblastí a veřejných prostranství (odvoz odpadků, čištění ulic a chodníků…), rozvoj místní dopravy, která bude pohodlnější, přístupná pro staré a nemocné lidi… Do budoucna se očekává ještě častější změna zaměstnání. Zaměstnavatelé budou vyžadovat buď velice úzkou odbornou specializaci, nebo naopak velmi široký záběr.

 

 

Zdroj: Petr Gola, Primavikend.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz