Předčasný důchod? Jen s vlastními prostředky

FiftyFifty, společenský magazín.
Předčasný důchod? Jen s vlastními prostředky na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Předčasný důchod? Jen s vlastními prostředky

FiftyFifty
Share

Předčasný důchod? Jen s vlastními prostředky

Každoročně stoupá počet občanů, kteří odchází do předčasného důchodu. Často i nedobrovolně, neboť nemohou v předdůchodovém věku najít práci. Bez vlastních úspor a investic je však život v penzi pouze s předčasným důchodem složitý.

Oproti řádnému starobnímu důchodu je předčasný důchod značně nižší z důvodu krácení za předčasnost a odpracování méně let oproti občanům, kteří pracují až do dosažení řádného důchodového věku. Předčasný důchod je přitom nižší pořád. Při dosažení řádného důchodového věku se nemění. Z finančního hlediska není předčasný důchod dobrou volbou.

Čísla hovoří jasně

V roce 2013 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 543 tisíc předčasných důchodů, v roce 2014 počet předčasných důchodů stoupl o dalších necelých 23 tisíc. V posledních dvou letech přibližně každý třetí občan odchází místo řádného důchodu do předčasného důchodu. V roce 2006 vyplácela ČSSZ jen 295 tisíc předčasných důchodů. Počet vyplácených předčasných důchodů se od roku 2006 do současnosti téměř zdvojnásobil.

Kdo si užije předčasný důchod?

V praxi jsou dvě skupiny předčasných důchodců. První skupina předčasných důchodců má vlastní finanční polštář a do předčasného důchodu odchází, aby měli konečně čas na své koníčky a rodinu a užili si penze. Druhou skupinu tvoří občané, kteří mají minimální nebo žádné vlastní úspory a předčasný důchod je nutností, neboť nemohou najít uplatnění na trhu práce „Při zodpovědném finančním chování během  produktivního věku a dostatečných vlastních investicích lze předčasný důchod chápat jako výhodu, jak dříve odejít do penze. Bez vlastních finančních prostředků je však předčasný důchod nevýhoda," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Kdy je možné odejít do předčasného důchodu?

Důchodový věk se liší dle ročníku narození. U žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí. Důchodový věk se přitom postupně prodlužuje. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Občané mající důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu v 60 letech. Nejdříve bude v budoucnu možné odejít do předčasného důchodu o 5 let dříve, tuto možnost budou mít lidé mající důchodový věk 65 let a více. Kdo však nemá dostatečné vlastní finanční prostředky, pro toho není vhodné do předčasného důchodu odcházet příliš brzy, životní úroveň by odchodem do předčasné penze citelně poklesla.

O kolik je předčasný důchod nižší?

Výpočet důchodu je individuální záležitostí a závisí na celém průběhu pojištění. Samotnou výši státního důchodu ovlivňuje celá řada faktorů. Při výpočtu předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost. Krácení se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Proto při výpočtu předčasného důchodu platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím nižší měsíční státní důchod. Občané odcházející do předčasného důchodu o 3 roky dříve, by však měli počítat s nižším státním důchodem přibližně o čtvrtinu, což už je velký rozdíl, který by měl být minimálně vyrovnán vlastními prostředky,“ upozorňuje Emil Brož.


Proč bude stoupat počet žádostí o předčasný důchod?

Z důvodu neustálého prodlužování důchodového věku by měli mladí lidé myslet na vlastní zabezpečení na penzi co nejdříve. V budoucnu bude moci pracovat do řádného důchodového věku ještě méně lidí než v současnosti. Kdo si bude chtít co nejvíce užít podzim života i s předčasným důchodem, ten bude muset mít dostatečné vlastní zajištění na důchod. Investice nebo spoření na penzi by mělo mít své významné místo v rodinném finančním  plánování již třicátníků. Dlouhodobé pravidelné investování je možností, jak dosáhnout zajímavého zhodnocení a i v předčasném důchodu mít dostatek finančních prostředků na cestování, kulturu a zábavu.


Zdroj: tz
 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz