Pravidla

FiftyFifty, společenský magazín.
Pravidla na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Pravidla

FiftyFifty

Naše zásady nakládání s osobními údaji uživatelů zohledňují změny právních předpisů Evropské unie na ochranu osobních údajů a objasňují způsob, jakým shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme Vaše údaje.

Tato pravidla upravují vztah mezi čtenáři magazínu Fiftyfifty.cz, tedy mezi uživatelem a provozovatelem.

 • Návštěva stránek www.fiftyfifty.cz je zdarma.
 • Pro plné využití služeb FiftyFifty.cz má Uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet a ten využívat za těchto stanovených podmínek. Účet je vytvářen po zadání emailu. Provozovatel email použije výhradně pro vytvoření uživatelského účtu a zaslání přístupových údajů a poté je email okamžitě pseudonymizován.
 • Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. Uživatelské jméno je libovolné, na magazínu FiftyFifty.cz v době registrace neexistující. Heslo je zasláno na email uvedený při vytvoření uživatelského účtu.
 • Pokud se uživatel stane výhercem v soutěži a má zájem o zaslání výhry, sdělí redakci adresu pro zaslání výhry
 • Provozovatel může pro případ zaslání výhry v soutěži předat adresu uživatele třetí straně a to výhradně za účelem zaslání výhry v soutěži.
 • Pokud si uživatel výhru vyzvedává osobně, je pro ověření nutné poskytnout "ověřovací kód uživatele" uvedený v nastavení uživatelského účtu.
 • Uživatel je povinen řídit se dále uvedenými body, ale také pravidly, která jsou zveřejněna kdekoliv na webu.
  • služba nebude uživatelem využívána ke komerčním a k jakýmkoliv dalším účelům, které by mohly jakkoliv poškodit provozovatele.
  • uživatel nebude tuto službu používat k aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České Republiky.
  • při využívání služby je uživatel povinen se chovat v normách morálních zásad, tím pádem nebude vědomě poškozovat provozovatele, ani ostatní uživatele.
 • Výhry ze soutěží jsou zasílány uživateli (výherci) zpravidla poštou. Pokud se poštou vrátí zpět provozovateli, nebude opětovně zaslána, ale bude uložena v redakci FiftyFifty.cz k osobnímu vyzvednutí. Pokud nedojde k vyzvednutí uložené výhry do 30ti dnů v redakci, je výhra považována za odmítnutou a bude použita provozovatelem k libovolným účelům.
 • Uživatel má právo kdykoliv zažádat o zrušení (zapomenutí) svého uživatelského účtu bez udání důvodu. Zrušení účtu zahrnuje i zrušení všech souvisejících dat s uživatelským účtem. Pro identifikaci uživatele je požadováno ověření uživatelského účtu sdělením kódu ("ověřovací kód uživatele") uvedeného v nastavení uživatelského účtu. Zaslání žádosti je možné také z emailu uvedeného při registraci.
 • Provozovatel má právo zrušit účet uživatele, pokud poruší zde uvedené podmínky, nebo jiná pravidla kdekoliv na webu zveřejněná. Zároveň je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele, pokud nebude využíván déle než šest měsíců. Zrušení úživatelského účtu může provést i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího oznámení. Změny jsou platné dnem jejich zveřejnění.

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz