Ochrana osobních údajů. General Data Protection Regulation (GDPR)

FiftyFifty, společenský magazín.
Ochrana osobních údajů. General Data Protection Regulation (GDPR) na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Ochrana osobních údajů. General Data Protection Regulation (GDPR)

FiftyFifty
FiftyFifty.cz > GDPR

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů FiftyFifty.cz

Od 25.5.2018 se řídíme při zpracování Vašich osobních údajů Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů
Od 1.1.2022 se řídíme novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích pro používání cookies a dalších sledovacích technologií
Pro plné využití služeb FiftyFifty.cz má Uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet a ten využívat za stanovených podmínek. Uživatel má právo "být zapomenut" a vyžádat nenávratné odstranění veškerých osobních údajů z FiftyFifty.cz.
Používáme bezpečnou komunikaci s webovými servery pomocí HTTPS
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

Magazín FiftyFifty.cz provozuje CzechIndex s.r.o. IČO: 07086733. Věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zejména při registraci a do soutěží:

  • Email - k vaší identifikaci na FiftyFifty.cz v pseudonymizované podobě

  • Heslo - v zašifrované podobě

  • Jméno a příjmení, doručovací adresa - pouze pro doručování výher v soutěžích

  • Uživatelské fotografie - pokud je nahrajete ve svém uživatelském účtu

Údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše služby:

Hlavním důvodem zpracovávání Vašich osobních údaje je provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak je FiftyFifty.cz používána Jméno, příjmení a doručovací adresa nám slouží výhradně pro doručení výher ze soutěží.

Kdo všechno má k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje poskytujeme jen tehdy, pokud to je nezbytné pro doručení výhry. Jedná se o přepravní a doručovací firmy jako Česká pošta. Dále je předáváme klientům, kteří výhry zasílají vlastní cestou. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu existence FiftyFifty.cz nebo do té doby, dokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů neodvoláte. Pokud přestanete svůj účet na FiftyFifty.cz používat, můžeme Vaše osobní údaje smazat po 6 měsících od poslední návštěvy nebo z důvodu porušování pravidel užívání FiftyFifty.cz. Některé osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění našich povinností, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné s jistotou zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou často šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Uživatel má právo kdykoliv zažádat o zrušení (zapomenutí) svého uživatelského účtu bez udání důvodu a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu [email protected].


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz