Obchodníci na Facebooku obchází zákon

FiftyFifty, společenský magazín.
Obchodníci na Facebooku obchází zákon na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Obchodníci na Facebooku obchází zákon

FiftyFifty
Share

Obchodníci na Facebooku obchází zákon

Nákup na sociálních sítích má probíhat podle stejných pravidel jako nákup v klasickém e-shopu. Obchodník musí zákazníka informovat o jeho právech a respektovat zákonná ustanovení, například možnost vrácení zboží bez udání důvodu. Praxe však často vypadá jinak a prodejci využívají neznalosti zákazníků k obcházení zákona.

„Na poradenské lince dTestu 299 149 009 se setkáváme s tím, že obchodníci odmítají uznat právo zákazníka na vrácení zboží bez udání důvodu v zákonné lhůtě 14 dnů od doručení, a to s odůvodněním, že nejsou e-shopem. Někdy dokonce neuvádí ani dostatek kontaktních údajů, a zákazníkovi tak omezují možnost komunikace či vrácení zboží,“ vysvětluje vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený a dodává: „Někteří z těchto „obchodníků“ ani nemají živnostenské oprávnění – jednoduše nakoupí zboží a pak je za úplatu pošlou zákazníkovi, čímž porušují navíc ještě živnostenský zákon.“

Ustanovení občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných na dálku platí pro každého podnikatele, který svými dostatečně konkrétními nabídkami oslovuje spotřebitele (potenciální kupující) za využití některého z prostředků komunikace na dálku. Internet tímto prostředkem v každém případě je a není rozhodné, zda má obchodník vlastní internetové stránky či využívá platformy sociální sítě (Facebook) nebo aukčního portálu (např. Aukro). Podstatné je, že podnikatel nabízí zboží určitých parametrů a na spotřebitelovu objednávku reaguje zasláním objednaného zboží. Není tedy sporu, že k uzavření kupní smlouvy došlo, jakmile prodejce spotřebitelovu objednávku obdržel. „Doporučujeme vyvarovat se nákupu u obchodníků, kteří o sobě na Facebooku výslovně tvrdí, že nejsou e-shopem, případně neuvádí informace dle zákona či jasné a ověřitelné kontaktní údaje,“ varuje Lukáš Zelený.

Pokud se spotřebiteli stane, že se při vrácení zboží setká s podobným postupem, má hned několik možností, jak se bránit. Nesplněná informační povinnost zakládá spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku dokonce do 3 měsíců od převzetí zboží a požadovat zpět peníze včetně poštovného. Pokud se přes veškerou snahu nepodaří s obchodníkem dohodnout a peníze získat zpět, doporučujeme zaslat mu předžalobní výzvu ke splnění jeho zákonné povinnosti pod hrozbou žaloby k soudu. V případě podezření, že obchodník nemá platné živnostenské oprávnění, lze podat podnět též živnostenskému úřadu.

Zdroj: tz dTest.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz