Nové evropské značení paliv. Vyznáte se v něm?

FiftyFifty, společenský magazín.
Nové evropské značení paliv. Vyznáte se v něm? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nové evropské značení paliv. Vyznáte se v něm?

FiftyFifty
Share

Nové evropské značení paliv. Vyznáte se v něm?

Evropská komise zavedla jednotné značení motorových paliv v celé EU. Za rok touto dobou musejí být novými symboly označeny stojany i tankovací pistole na všech čerpacích stanicích, ale již nyní se na mnohých českých pumpách setkáte například se značkami E5 v kruhu nebo B7 ve čtverci. Co to přesně znamená a pomohou nové symboly motoristům lépe se orientovat v nabídce pohonných hmot?

Novinka z dílny Evropské komise přináší nový systém značení motorových paliv v celé EU. Dle evropské normy vydané před rokem v říjnu musejí být všechny čerpací stanice opatřeny jednotným značením paliv do konce září 2018. Aktuálně se už rok před tímto termínem mohou řidiči na mnohých českých čerpacích stanicích s novým značením setkat. Nový systém značení může vypadat na první pohled složitě, ale je velmi jednoduchý. Paliva pro benzínové motory jsou značena kruhem s písmenem „E“, paliva pro dieselové motory čtvercem s písmenem „B“ a plynná paliva kosočtvercem s již známým označením plynu (například CNG nebo LPG). Uvnitř kolečka a čtverečku u kapalných paliv je kromě písmene i číslovka vyjadřující podíl biosložky.

Na stojanech čerpacích stanic se tak můžeme nejčastěji setkat s E5 u Naturalu 95 a B7 u nafty. „Pokud by byli někteří motoristé zmateni z toho, proč „B“ není u benzínu, ale u nafty, důvodem je, že se jedná o označení typu použité biosložky, tedy ethanolu u benzínu nebo biodieselu u nafty. Primární pro rozlišení nafty a benzínu je tedy použitý tvar, čtvereček u nafty a kolečko u benzínu,“ upozorňuje Damir Duraković (Axigon). V budoucnu se totiž mohou objevit paliva pro naftové motory, která budou obsahovat ethanol. Ve čtverečku, který značí palivo pro naftový motor se tak může objevit i písmeno „E“. Norma nicméně nevylučuje jakékoliv další označení. „Stávající názvy paliv samozřejmě nezmizí. Kromě závazného jednotného značení se budeme dále setkávat i s marketingovými názvy, jako jsou Shell FuelSave, Shell V-Power, Optimal Diesel a další,“ dodává Damir Duraković.

Změny ve značení probíhají postupně a u některých petrolejářských sítí je již požadavek evropské normy kompletně zpracován. „Aplikace symbolů nového značení paliv dle normy EN16942 v síti čerpacích stanic EuroOil v nedávné době proběhla a ke konci letošního září jsme normovaným značením vybavili celou naši síť,“ uvádí Lenka Svobodová (ČEPRO). Podle ní toto značení usnadní orientaci při tankování zákazníkům zejména z ostatních členských států EU. To potvrzuje i Petr Šindler (Shell Czech Republic). „Nové symboly pro jednotné označení kapalných a plynných paliv napříč Evropskou unií mají za cíl zjednodušit život řidičům v době, kdy se na trhu pohonných hmot objevují neustále nová paliva, a zejména při cestách do zahraničí nemusí být snadné se v jejich nabídce orientovat,“ uvedl Šindler.

Objevovat se totiž budou i další typy paliv s vyšším podílem biosložky, takže se časem setkáme například s označením E10, E85, B10, B30 i B100. Norma ovšem požaduje umístění označovacího symbolu i na hlavici tankovací pistole, a to zatím není vždy k vidění. „Je tomu tak proto, že u menších prodejců je obvykle použit typ pistole, který označení neumožňuje, a u velkých sítí je hlavice pistole mnohdy využita k reklamě a bude to tak zřejmě do posledního možného okamžiku,“ podotýká Ivan Ondráček (Unie nezávislých petrolejářů ČR).

Nejde přitom jen o snazší orientaci v rozšiřující se nabídce paliv. Normové označení motoristům pomůže určit správné palivo do jejich vozu v zahraničí, kde mohou být místní názvy mnohdy matoucí. „Jednotné celoevropské značení paliva uvidí řidič na stojanu čerpací stanice i pod víčkem nádrže u nově vyrobených automobilů. Dostává tak jasné vodítko, kterou tankovací pistoli zasunout do hrdla nádrže, aniž by riskoval poškození motoru nevhodným palivem,“ podotýká Damir Duraković. Označení paliva u nádrže automobilu bude současně označovat maximální množství biosložky, které může tankované palivo obsahovat. „Pokud tedy bude například na nádrži vozu samolepka E10, může zákazník v zemích Evropské unie tankovat palivo ze stojanů označených E10, případně E5,“ dodává Petr Šindler.


Zdroj: tz, redakčně upraveno
 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz