Nezaměstnanost stoupá. Hrozí i Vám?

FiftyFifty, společenský magazín.
Nezaměstnanost stoupá. Hrozí i Vám? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nezaměstnanost stoupá. Hrozí i Vám?

FiftyFifty
Share

Nezaměstnanost stoupá. Hrozí i Vám?

Média nás neustále varují, že míra nezaměstnanosti stále stoupá, a nebude tomu jinak ani v příštím roce. Zatímco v prosinci 2011 dosahovala nezaměstnanost 8,6 %, v prosinci minulého roku se tato hodnota vyšplhala již na 9,4 %. Je ale tato situace opravdu tak špatná? A lze se proti nezaměstnanosti ochránit?

Vývoj nezaměstnanosti v ČR

V první řadě je třeba si uvědomit, že i statistiky se musí brát s rezervou a je třeba o nich přemýšlet. Mnoho lidí si totiž neuvědomuje, že často udávaná míra nezaměstnanosti za poslední měsíc v roce, bývá zpravidla spolu s lednem nejvyšší. V ostatních, zejména letních měsících se totiž nezaměstnanost velmi snižuje vlivem sezónních prací. Na druhou stranu nejde situaci zlehčovat. To, že nezaměstnanost stoupá, je fakt, který nelze vyvrátit, ačkoliv vzestup není tak velký, jak často inzerují média.

Asi největší vliv na nezaměstnanost má lokalita. Zatímco práce v Praze je dostatek a nezaměstnanost se zde již tradičně pohybuje pod 5% hranicí, v kraji Ústeckém se tato hodnota vyšplhala až na 14 %, v Moravskoslezském kraji pak na 12,3 %. Ostatní kraje se pak podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky pohybují kolem 7-11 % přičemž Morava je na tom celkově hůře, než většina krajů v Čechách.

Jak se nezaměstnanosti bránit?

Většina lidí si neuvědomuje, že se stále skloňovanou „krizí“, která mnoha lidem bere práci, se dá často velmi účinně bojovat. Většina problémů totiž netkví v trhu práce jako takovém, ale v mentalitě českých občanů.

Hlavním problémem, který se dostává do povědomí teprve v posledních letech, je neochota lidí se za prací stěhovat. Na mnoha místech se práce pro nezaměstnané přímo nabízí, ti, ale zůstávají raději v městech a krajích, kde práci sehnat nemohou. Nechtějí opustit přátelé, dům, svůj stereotyp. Otázka, je, zdali touto zatvrzelostí nepřichází o daleko víc. Zvyk stěhovat se za prací přitom není nic zvláštního. V Anglii, USA i jiných západních zemích se lidé za prací stěhují v průměru 4x za život.

V rámci dalšího problému, je nutno zmínit tzv. problémově zaměstnatelné skupiny. Jedná se zejména o osoby s vyšším věkem nebo naopak čerstvé absolventy škol. Zatímco první jmenovaní mohou spíše doufat, že uplatní své dlouholeté zkušenosti a mohou si pomoci jen svou kuráží a aktivní snahou práci najít, absolventi jsou často na úřadech práce takříkajíc zbytečně. Příčinou je především v myslích stále ustálený názor, že když vystudují, svět na ně čeká s otevřenou náručí a již není třeba se nijak snažit. Dnešní doba si ale žádá nejen tituly, ale zejména zkušenosti, které při studiu mnoho absolventů opomíná. Při nástupu do práce pak tito mladí lidé mají plno požadavků a přehnaných představ přičemž odmítají pracovat „pod svou úroveň“. Často si však neuvědomují, že bez zkušeností sami nemají co zaměstnavateli nabídnout.

Samostatnou kapitolou je pak hledání práce. Při tom totiž mnoho lidí, kteří si dlouhodobě na nedostatek práce stěžují, není důkladných a podléhá mylnému dojmu „stačí, když budu dělat to, co ostatní“. Dobrým startovním můstkem pro hledání práce je například pracovní portál Flek.cz, kde lze nejen nabídky práce, ale i plno dalších užitečných informací. Není vhodné, ale zůstávat pouze u pracovního portálu. Stává se téměř nezbytností pokračovat i aktivním oslovováním potenciálních zaměstnavatelů. Velmi důležitým předpokladem je také správně sepsaný životopis, který i přes nekonečné množství rad a návodů, stále mnoho lidí zasílá do rukou personalistů v nepoužitelném stavu.

Obrana proti nezaměstnanosti je tak na jednu stranu snadná, stačí se trochu snažit, nemít přehnané nároky a nebát se za prací přestěhovat a něco jí obětovat. Na druhou stranu není radno brát tuto hrozbu na lehkou váhu. Je třeba zvyšovat svou cenu samostatným vzděláváním či dalším rozšiřováním kvalifikace, myslet na svou budoucnost a práce si vážit.


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz