Není mozek jako mozek..

FiftyFifty, společenský magazín.
Není mozek jako mozek.. na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Není mozek jako mozek..

FiftyFifty
Share

Není mozek jako mozek..

Rádoby zlomyslným průpovídkám typu "dlouhé vlasy, krátký rozum" patrně nadobro odzvání. Pomocí srovnání výsledků magnetické rezonance u mužů a žen vědci nezvratně prokázali, že mezi oběma pohlavími neexistují rozdíly ve stupních inteligence, ale liší se způsobem, jímž u nich probíhají myšlenkové pochody.

Za nedorozumění, ke kterým mezi muži a ženami dochází a jež často vedou k ostrým sporům mezi oběma pohlavími, vlastně nemůže žádné z nich. Veškerou odpovědnost lze, alespoň podle amerických a německých vědců, přičíst mozku. Přesněji řečeno jeho odlišnému fungování. Ženský mozek je sice asi o 100 gramů lehčí a o deset procent menší než mužský, ale zato disponuje větším počtem šedých buněk a dokáže lépe využívat obě polokoule.
Vědci z Pensylvánské univerzity zjistili, že příslušnice něžnější části lidstva umějí rychleji a přesněji počítat než jejich silnější protějšky. Jejich kolegové z německého Ulmu prokázali, že pán tvorstva vlastně žije ve zcela odlišném světě. Protože u něj narozdíl od ženy neexistuje přímě propojení mezi oběma hemisférami, má tu výhodu, že lépe snáší nepřízeň osudu, a tak snadno nepodléhá stresu, hněvu a dalším psychickým tlakům.

Jak jinak se tyto rozdíly projevují v reálném životě? Příslušnice ženského pokolení jsou třeba rozvážnějšími a ohleduplnějšími řidičkami, které se dopouštějí menšího počtu dopravních nehod. Umějí lépe hospodařit s penězi, protože si v nich dokáží udělat pořádek. Spoustu věcí, jako je například telefonování, vaření nebo čtení, neodkládají na neurčito, ale pouštějí se do nich bezprostředně poté, co se pro určitou činnost rozhodly. Snáze si vzpomenou, kam odložily předměty, mimo jiné brýle či klíče. Dokáží se lépe vcítit do duševního rozpoložení jiných osob. Jejich největší slabinou je, že rády, často a hodně mluví. V podstatě však za to nemohou, protože je příroda vybavila větším řečovým centrem, které jim dovoluje pronést denně až 23 000 slov. Muži se zmohou zhruba na polovinu.

Na druhé straně - potomek Adama umí bezchybně zaparkovat couvajícím vozidlem, dokáže přesněji odhadnout vzdálenost mezi jednotlivými auty a jejich rychlost, posoudit délku jednotlivých dopravních prostředků. Má daleko rozvinutější prostorovou představivost, kterou mu zprostředkovává větší počet zainteresovaných mozkových buněk. Muž nemá potíže s abstraktním myšlením díky výraznějšímu zapojení levé polokoule. Dosahuje také lepších výsledků např. v míčových hrách, protože snáze koordinuje činnost očí, rukou i nohou. Jeho něžná polovička mu může pouze tiše závidět jeho schopnost prosadit se, která se vyvíjela během celé lidské existence v boji s konkurenty na skutečném, ale i pomyslném kolbišti. Nemluvě o každodenní připravenosti hodit nabíhající problémy za hlavu a čekat, že se samy nějak vyřeší..

Rozdíly mezi oběma pohlavími vykazuje mozek i pokud jde např. o emocionální paměť.
Tým kalifornských odborníků, který prováděl psychologické testy emoční paměti, došel k závěru, že ženy jsou na tom v případě vzpomínek na silně emotivní životní situace mnohem lépe než muži. Jsou schopny zapamatovat si mnohem více emotivních prožitků, než jejich protějšky. Jinak řečeno, jsou daleko vnímavější a citlivější.
Jejich silnější citové prožitky způsobuje právě dokonalá paměť. Když například prožívají něco ne právě příjemného, vybaví si, co kdy horšího v životě zažily.
Studie prováděná vědci v Kalifornii má i praktický dopad. Měla by posloužit ke zlepšení prevence klinické deprese. Tou jsou častěji postihovány právě ženy. Je to jakási daň, kterou příslušnice něžného pohlaví za svoji lepší emocionální paměť platí.


Zdroj:
Plus
psychologie.doktorka.cz

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz