Nehodová vs. asistenční služba

FiftyFifty, společenský magazín.
Nehodová vs. asistenční služba na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nehodová vs. asistenční služba

FiftyFifty
Share

Nehodová vs. asistenční služba

Nehodová služba nabízí účastníkům dopravní nehody zcela jinou pomoc než asistenční služba. Klient může ušetřit i několik tisíc korun.

Pokud se řidič stane účastníkem dopravní nehody, při které výše škody na jednom vozidle nepřesáhla 100 tisíc korun nebo nedošlo-li například k omezení plynulosti provozu či zranění účastníků anebo škodě na majetku třetích osob vyjma majetku účastníků dopravní nehody, má od 1. 1. 2009 ze zákona možnost vyřešit dopravní nehodu sám bez přivolání policie. Poměrně velké procento řidičů ale neví, na koho se v této situaci přesně obrátit a jak správně postupovat při řešení a dokumentaci havárie na místě. Z laického přístupu vzniká řada chyb a řidič tak z pouhé neznalosti může přijít až o desítky tisíc korun.

Pokud už k nehodě dojde, může její účastník požádat o pomoc buď některou z asistenčních služeb, nebo využít pomoci, kterou nabízí Nehodová služba. Rozdíl mezi oběma službami je ale poměrně velký a dobrá znalost toho, co přesně konkrétní firma nabízí, ušetří nejen značné finanční prostředky, ale také čas při vyřizování pojistné události.

Asistenční služba je převážně nabízena v rámci havarijního pojištěni nebo povinného ručení. Její kvalita servisu je tedy ovlivněna nasmlouvanými vztahy mezi ní a pojišťovnou. Je důležité vědět, že asistenční služba poskytuje pomoc až po vyřešení dopravní nehody. To znamená, že neřeší nehodu jako komplexní případ. Nabízí například pomoc v případě poruchy vozidla, odtah vozidla, výměnu kola apod. To znamená, že asistenční služba sice zajistí odtah pro nepojízdné vozidlo, ale všechnu administrativu s pojišťovnou si řidič musí zajistit sám.

Nesporným problémem jsou rovněž platební podmínky při odtahu. I v případě, že řidič má nárok na odtah zdarma, se často stává, že na místě je požadováno zaplacení předem a konkrétní částka je pak vymáhána na pojišťovně zpětně. Pokud se tedy klient obrátí na kteroukoli asistenční službu, je velmi důležité zjistit, na co má v rámci poskytovaných služeb nárok, pro koho je služba určena, jak velká část je hrazena z pojištění a kolik bude pomoc asistenční služby stát klienta přímo na místě.

„Asistenční služby poskytují jen zlomek služeb, na které má účastník nehody nárok, na co naše klienty upozorňujeme. Rovněž se snažíme pomoci všem příjmovým skupinám. Účastníkem nehod jsou i řidiči, jejichž finanční situace nedovoluje zaplatit opravu vozidla předem a čekat na proplacení od pojišťovny několik týdnů. Totéž platí i v případě půjčení náhradního vozidla. Pokud má účastník nárok na opravu vozidla ze svého pojištění, uhradíme opravu vozidla sami. Po něm samotném nepožadujeme žádné peníze předem. Vše řešíme přímo s pojišťovnou,“
vysvětluje Karol Novák, obchodní ředitel společnosti Nehodová služba s.r.o.

Pokud účastník dopravní nehody zavolá k jejímu řešení Nehodovou službu, spočívá její hlavní výhoda v tom, že do procesu řešení vstupuje přímo na místě a havárii řeší komplexně. Její profesionální technici osobně nehodu zdokumentují, vytvoří zápis a zajistí odtah. Nehodová služba následně přebere veškeré jednání a administrativu s pojišťovnou namísto klienta. Nabízená pomoc je navíc pro řidiče zcela zdarma a k jejímu využití není potřeba předchozí registrace.

V praxi to tedy znamená, že při účasti na dopravní nehodě stačí pouze vytočit telefonní číslo 725 725 725 a řídit se pokyny operátora na lince. Díky široké síti poboček je Nehodová služba schopna pomoci téměř okamžitě a na celém území ČR. Podle statistiky společnosti zasahuje denně v průměru u 200 nehod.

„Velmi úzké vztahy máme také s mnoha firmami, které již pochopily, jak výrazně jim můžeme ulehčit řešení dopravní nehody nejen přímo na místě, ale hlavně při administrativě a komunikaci s pojišťovnou,“
dodává Karol Novák.

Díky přímé účasti Nehodové služby se daří eliminovat i časté pojistné podvody, které vznikají v nepřítomnosti policie. Protože se mobilní technici řídí jasnými pravidly řešení dopravní nehody, neexistuje možnost využití pirátských asistenčních firem. O úzké spolupráci s pojišťovnami svědčí i využívaní zelených linek pro nahlášení škod a organizaci odtahu. V případě opravy poškozeného vozidla využívá Nehodová služba pouze své autorizované servisy.


Popis zdroje:

Společnost Nehodová služba s.r.o. byla založena v roce 2008 a poskytuje bezplatnou a komplexní pomoc při řešení dopravní nehody. V současné době má pokrytu celou Českou republiku pobočkami v Praze, Brně, Jihlavě, Olomouci, Ostravě, Opavě, Karviné, Hradci Králové, Teplicích, Zlíně, Hodoníně a mobilními pobočkami ve Znojmě, Českých Budějovicích, Plzni a Liberci.Zdroj: tz NS


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz