Nedbalost šéfů dětských sborů

FiftyFifty, společenský magazín.
Nedbalost šéfů dětských sborů na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nedbalost šéfů dětských sborů

FiftyFifty
Share

Nedbalost šéfů dětských sborů

Mistr sportu Arnošt Boehm při školení trenérům začínajících zápasníků zdůrazňoval, že po rodičích bývají další novou autoritou – vzorem - a podle toho by měli vystupovat.

Měl na mysli autoritu výchovnou, která vzniká ve vztahu rodiče – dítě a  doplňuje teprve rozvíjející se rozum příkladem. V životě dospívajícího od  nových přicházejících sympatických autorit zůstává možnost nerozlišujícího přebírání vzorců chování a jednání, někdy i takových, které příliš svěřence nekrášlí…


V září se vrátil na stránky novin případ sbormistra Bambini di Praga (zneužívání sboristek). Bohumil Kulínský, od 25. listopadu 2004 ve vazbě, od července 2005 mimo věznici, očekával soudní výrok kolem sedmi let plus zákaz činnosti až do nedávného zproštění ve dvou případech, dalších údajných 47 není ještě dořešeno. K vývoji případu je dost potištěného papíru s pohledy do soukromí mnoha osob blízkých Kulínskému, včetně srovnání, jak se žalobce a obhájce zajímavě liší v právním i morálním hodnocení pobytu Kulínského na pokojích sboristek, v sauně, ve vířivce.
Chybí hlubší třetí rozměr – hodnocení nebo předběžný odhad - do jaké míry tento případ jisté ztráty autority sbormistra přispěl k osamocení sboru a  v jiném čase pak k vykrystalizování, zpětnému rozmachu, také díky lidem, kteří Kulínského nahradili.

Odpovídá to  zákonům kulturního vývoje vůbec, popsaných u nás Chalupným už v roce 1948, že určité jevy a události se  pravidelně opakují, s  obdobnými následky a dalšími pravdami, významnými i prakticky! "Obvinění čelního představitele jisté skupiny, podložené či nepodložené, rozkolísá názory na jeho autoritu odbornou a vede k dalším až řetězovým reakcím Tato sociologická stránka případu, (schematicky srovnávána s pohybem kyvadla nebo jako akce – reakce), má svou obdobu v Polsku – tam již s pozitivy a negativy známými; a ztrátami - součástmi dalšího vývoje...


Dozpívají navždy Polští slavíci

Až k takovým úvahám došlo, když byl dirigent dětského sboru odhalen, souzen a potrestán za pedofilii. V polské Poznani se zvolna uzavírá aféra, spojená s provinilým dirigentem Wojciechem K. Rozsudkem 8 let vězení za sexuální zneužívání svěřenců s nabytím právní moci se aféra neuzavřela! Ani náhradou v čele sboru!

Dirigent Jacek Sykulski s asistentkou Steczkowskou se snažili vybudovat novou pozici choru včetně vztahů s Poznaňskou chórovou školou, ze které se většina zpěváků rekrutuje. Šéfům choru vyhovovali...
Hned od počátku se jim ale nedařila spolupráce s učiteli, také mezi chóristy a asistentkou narostlo napětí. Konflikt vybuchl, když nedávno 30 učitelů z 39 požádalo o odvolání Sykulského i jeho asistentky. Po pedofilní aféře působí v chlapecké chórové škole, úzce spojené s kostelním chorem, již nový ředitel a ten se postavil za odborné pozice pěvecké, tedy za Steczkowskou i  Sykulského. Svým zaměstnancům - nespokojencům dal výpověď.
Následná protestní okupační shromáždění učitelů ve sborovně, podporovaná některými rodiči a absolventy školy, včetně někdejšího sesazeného ředitele, se snažil současný ředitel rozpustit a přizval i policii.
Komentátoři události jeho radikální počínání chápou z hlediska toho, že se velmi málo dá udělat, když většina učitelů spolupráci odmítá. Vedení města z pocitu zodpovědnosti za osvětu zatím pouze uvažuje, že pokud mezi ředitelem a učiteli nedojde k dohodě, může být škola zrušena! Zvláště při tomto zdánlivě jednoduchém řešení se případně ukáže, jak byla ošetřena odborná stránka muzikologická a tradice Slavíků i to, do jaké míry ingerence nadřízeného úřadu byla citlivá a správná. Události na základě jednotlivcovy počáteční nedbalosti o  autoritu osobní i odbornou jsou přinejmenším poučné.

Poněkud ve stínu této události proběhl další soud s dirigentem Wojciechem K, který se přiznal, že jako šéf Polských slavíků poznaňskému choru způsobil ztrátu kolem 204 tisíc zlotých. Sám si také navrhl trest, dva roky podmínečně a 2 tisíce zlotých pokutu. Prokurátor i soud se na tom shodli, protože dirigent nebyl dosud trestán. V tomto dopadl celkem dobře Zapůsobil zde zřejmě vliv trestu dalšího, totiž ono osmileté vězení, které ho čeká.

Polská varianta, českému případu Kulínského podobná, dává nahlédnout do jisté nečekané řetězové reakce, jejíž nastartování při svých choutkách neudržitelní hlavní aktéři si dopředu nedokázali představit. Ti, kteří se kolem sboru snaží odstranit jisté stíny svých předchůdců, určitě nemají dobrou pozici a mělo by být snahou všech jim pomáhat.© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz