Na snížení počtu kuřáků by stát příliš neprodělal

FiftyFifty, společenský magazín.
Na snížení počtu kuřáků by stát příliš neprodělal na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Na snížení počtu kuřáků by stát příliš neprodělal

FiftyFifty
Share

Na snížení počtu kuřáků by stát příliš neprodělal

Od té doby, co tváří v tvář statistice a jasným vědeckým důkazům musel celý svět uznat, že kouření škodí zdraví, zuří mezi kuřáky a nekuřáky lítý intelektuální boj. Obhájci kouření tvrdí, že daně z cigaret a včasná úmrtí důchod si nárokujících kuřáků zachraňují státní rozpočet, zatímco odpůrci nikotinové závislosti argumentují výdaji na zdravotní péči o churavějící kuřáky.

Vyšší zdanění cigaret omezuje jejich spotřebu

O tom, zda a o kolik se má zvyšovat spotřební daň z cigaret, se také vedou vášnivé spory. Přestože ani všichni ekonomové nejsou zajedno, pravděpodobně rozumné a předvídatelné zvyšování spotřební daně státnímu rozpočtu prospívá. Zřejmě prospívá i zdravotnímu stavu obyvatel, protože podle údajů Světové banky je pravidelné zvyšování spotřební daně na cigarety nejúčinnějším opatřením, kterým může stát snížit spotřebu cigaret – především mezi mladými lidmi a nízkopříjmovými skupinami obyvatel.

Kouření škodí zdraví i státnímu rozpočtu

Přestože předčasně zemřelí kuřáci nepobírající státní důchod mohou erární kasu potěšit, celkový dopad kouření na veřejné finance je pravděpodobně negativní. Nemoci způsobené kouřením totiž zdaleka nepostihují jen důchodce a předčasná úmrtí na následky kouření se často týkají i lidí v produktivním věku. Podle údajů z Maďarska, na základě kterých byla před časem zpracována podrobná studie, v roce 2004 v této zemi předčasně zemřelo na následky kouření více než 22 tisíc lidí starších 35 let. Pasivní kouření pak předčasně připravilo o život další zhruba dva tisíce lidí. V uvedeném roce 2004 stálo kouření maďarskou státní pokladnu 1,6 miliardy eur, což představuje 1,7 % hrubého národního produktu.

Daně z cigaret netvoří velkou část rozpočtu

Přestože zdanění cigaret není malé, v celkových daňových příjmech většiny států netvoří podstatnou položku. Obecně jsou na příjmech ze zdanění cigaret více závislé méně rozvinuté evropské země. V roce 1999 tvořilo zdanění cigaret v Maďarsku 3 % všech daňových příjmů státu. V Polsku to bylo 7 %, v Turecku a na Ukrajině 11 %, v Rumunsku 12 %. Celkový dopad kouření na státní rozpočty bude tedy spíše negativní, i když se dosud nenašel ekonom, který by si dal tu práci a toto tvrzení v neprospěch kuřáků nezvratně dokázal.


Zdroj: Odvykání kouření.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz