Muž versus žena na pracovišti

FiftyFifty, společenský magazín.
Muž versus žena na pracovišti na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Muž versus žena na pracovišti

FiftyFifty
Share

Muž versus žena na pracovišti

Odlišností v chování mužů a žen je skutečně mnoho. Odlišný postoj máme k situacím v běžném žití, a stejně tak rozdílně řešíme i naše pracovní úlohy.

Tento fakt je stěžejní pro názor psychologů, kteří tvrdí, že nejideálnější je smíšený pracovní kolektiv. Která pracovní zadání lépe zvládají ženy a v čem naopak vynikají muži? Rozdíly, jimiž se obě pohlaví vyznačují, jim v konkrétním zaměstnání mohou přinést výhody i nevýhody.
Muži se lépe uplatňují v povoláních technického zaměření, ve výrobní sféře, například ve strojírenském průmyslu, a rozhodně všude tam, kde řádné plnění pracovních úkolů vyžaduje vyšší fyzickou zdatnost. Na druhé straně ženy vyniknou v povoláních, kde je zapotřebí důslednost a trpělivost, například v roli účetní.

Muži
- dokáží přemýšlet v souvislostech a extrémně se zkoncentrovat na dosažení výsledku
- více umí riskovat a s vervou bojují o dobrý výsledek
- lépe se orientují v terénu a jsou technicky zdatnější
- nový pracovní úkol začínají řešit okamžitě, přičemž dokončení toho předcházejícího tak trošku nedbale odsunou do pozadí
- jsou solidárnější, více spolu drží
- nebojí se otevřeného střetu, jdou do něj často bez ohledu na následky
- neradi si připouštějí selhání, a proto se nejprve pokoušejí problém rozlousknout sami

Ženy
- reagují intuitivně a při rozhodování se často řídí svými pocity
- jejich reakce jsou emotivnější, neúspěch či kritika je dojmou rychleji
- jsou trpělivější a k práci přistupují zodpovědněji
- myslí více na detaily, zaměřují svoji pozornost na podrobnosti a dokáží se věnovat i pouhé části úkolu
- dokáží dělat najednou několik činností
- otevřené konfrontaci se vyhýbají, umí řešit konflikty
- při rozhovoru udržují oční kontakt a opravdu aktivně naslouchají protistraně
- jejich velkou předností je mistrné umění komunikace

Přesto..
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. (krom mnoha jiných milníků v životě založila katedru sociální práce na FF UK, kam se znovu vrátila přednášet) říká: "Jestli jsme si zvykli, že určité povolání je vhodné pro muže nebo ženy, tak to má vliv nejen na výkon povolání, ale člověk si už a priori řekne: 'Vždyť to přeci není pro mě. Já se tam nehodím.' Odborně se tomu říká 'skleněný strop'. To není skutečný strop, ale pocit, že na to člověk nedosáhne. Je vytvořený z našich předsudků a stereotypů.. ..Myslím, že nejdůležitější je dostatek reflexe vlastních schopností. Říci si, na co stačím a co mě bude bavit. Kdybychom se alespoň trochu tuto sebereflexi naučili ve škole, tak by naše úspěšnost a spokojenost byla daleko větší.." (citace z rozhovoru pro web noviny-mpsv.cz)

Ač jsou muži a ženy bezesporu rozdílní, nezbývá než souhlasit s tím, že zdaleka není důležité, zda se to či ono povolání hodí více pro ženu nebo pro muže. Tím nejdůležitějším je osobní pocit každého z nás, že dělá to, co umí, na co stačí, a v ideálním stavu že má práci, kterou má rád.


Zdroj:
noviny-mpsv.cz
Spirit

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz