Mladí lidé nehledají práci, hledají výzvu

FiftyFifty, společenský magazín.
Mladí lidé nehledají práci, hledají výzvu na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Mladí lidé nehledají práci, hledají výzvu

FiftyFifty
Share

Mladí lidé nehledají práci, hledají výzvu

Zaměstnanci na prvním místě – tento model spolupráce firem a lidí se v roce 2017 začal projevovat ve větší míře i v České republice. Nezaměstnanost klesá, kandidátů je dostatek a společnosti začínají při výběru kandidátů ztrácet svoje dominantní postavení. Už si nemohou diktovat podmínky jako v době, kdy byla o nové zaměstnance nouze.

Největší komunita obchodníků v ČR BusinessAnimals.cz provedla v červnu na vzorku 200+ firem průzkum zaměřený na zjištění informací o tom, co zejména mladí lidé od svých zaměstnavatelů očekávají. Průzkum v největší sales komunitě u nás, ve které jsou korporace i malé firmy, upozornil na potřeby a očekávání tzv. millenials, se kterými si musí zaměstnavatelé poradit. Většina lidí této generace nehledá práci, tak jak ji znali naši rodiče, ale očekávají neustálé výzvy. Práci na zajímavých projektech požaduje 70 procent z nich. Pro 60 procent mladých je důležité sladění pracovního a volného času a možnost flexibilních úvazků. Rychlý kariérní postup očekává více než 50 procent z nich.

Generace Y, nebo také mileniáni, jsou lidé narození mezi roky 1980 a 2000. Právě ti patří mezi mladé dravce, z nichž většina si chce vybudovat kariéru, vědí přesně, co chtějí a co nabízejí, a očekávají relevantní odměnu. Chtějí být součástí firem, ne pro ně jen pracovat. Platí to jak pro studenty, kteří zrovna dokončili školu a hledají zaměstnání, tak pro lidi generace Y, kteří práci mění. Zároveň si potenciálního zaměstnavatele vybírají stejně pečlivě, jako zaměstnavatelé je.

 „Tento trend bude v příštích letech ještě posilovat. Proto se musí společnosti více zaměřovat na lidi a práci s nimi. K motivaci už nebudou stačit klasické benefity nebo práce s vyspělými technologiemi. Lidé, kteří pracují v určitém oboru nebo mladí lidé typu millenials už nehledají pouze jistou práci s pevnou pracovní dobou. Tito lidé chtějí výzvu. Chtějí se podílet na zajímavých projektech, rychleji postupovat v kariéře a mít možnost sladit pracovní a osobní život,“ říká Jitka Zoderová (BusinessAnimals.cz).

Přestože se řada firem pouští do budování své značky, řeší firemní kulturu a chtějí podchytit konkurenční výhodu, aby zaujaly nejen mladé, českým manažerům nastupující generace stále přidělává vrásky. Ze zjištění mezi majiteli a personalisty firem vyplývá, že si stále 15 procent manažerů myslí, že mladí rozbíjí ve firmách zaběhlé postupy a nechce se jim pracovat.

„Vystoupit z komfortní zóny a začít rozumět jiným požadavkům, je pro některé firmy náročné. Pokud firma funguje podle striktních pravidel a nezná jazyk a motivy mladé generace, naráží na problém. Přitom generace Y chce mít jen pocit, že jim jejich zaměstnavatel rozumí. Časy se ale mění a zaměstnavatelé si více uvědomují, že tuto generaci musí zaujmout. A projevuje se to už při náboru. U 50 procent firem se ukázalo, že pokud uchazečům o práci nabídnou produktivní pracovní prostředí, které je bude bavit, mají vyhráno a zájemci se k nim pohrnou. Je to jen o změně myšlení ve firmě. Pokud stále existuje 15 procent zaměstnavatelů, kteří ještě ke změně nedošli, je to pro ně škoda. Mladá generace umí nabídnout nejen orientaci na výsledek, kreativní přístup, ale i loajalitu,“ uvádí Jitka Zoderová. Překvapením průzkumu podle ní není ani to, že v rámci start-upů se procento nedůvěry vůči mladým blíží nule. Start-up projekty, které jsou založeny na inovaci, a zakládá je obvykle mladší generace, se zaměřují právě na nábor mladých lidí z generace Y nebo Z.

Podle průzkumu lákají mladou generaci rychle rostoucí společnosti s globálními ambicemi, kde se mohou pohybovat ne na základě odsloužených let, ale díky výsledkům. Orientace na výsledek je důležitá pro 70 procent z nich. „Právě díky možnosti podílet se na výsledcích zaměstnavatele je čím dál větší zájem o obchodní pozice. Sales jako řemeslo totiž odpovídá požadavkům generace Y i další generace Z. Navíc výše výdělku není ve většině případů omezená a lze si vydělat úměrně tomu, kolik firmě přinesou. Také ze strany firem se změnila strategie, a než by přijímaly ostřílené obchodníky, které je někdy těžké přeučit, vítají absolventy,“ dodává Jitka Zoderová.

To, že se firmy musí snažit pochopit mladé talenty, potvrzuje také Tomáš Adam z iMotivation, která pomáhá firmám vzdělávat zaměstnance digitální generace. „Starší generace náboruje mladé a musí se o ně zajímat, to je a vždycky byla logika pracovního trhu. Je to jenom o přijetí toho, jak oni uvažují. Potřebují mít pocit, že jim rozumíte, že mluvíte řečí jejich kmene. Pak uvidíte, kolik šikovných mileniálů na trhu je,“ uzavírá.


Zdroj: tz, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz