MEDEVAC pomáhá hlavně dětem

FiftyFifty, společenský magazín.
MEDEVAC pomáhá hlavně dětem na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > MEDEVAC pomáhá hlavně dětem

FiftyFifty
Share

MEDEVAC pomáhá hlavně dětem

Humanitární program MEDEVAC se zaměřuje převážně na dětské pacienty z válkou postižených, či jinak potřebných zemí. Od roku 1993 již bylo v České republice v rámci tohoto projektu léčeno přes sto lidí z Bosny a Hercegoviny, Kosova, Iráku, Čečenska i Pákistánu...

Základní informace o programu MEDEVAC

Humanitární program MEDEVAC (Medical Evacuation) Ministerstva vnitra, který je implementován ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví, se zaměřuje převážně na dětské pacienty z válkou postižených, či jinak potřebných zemí, kterým není možné zajistit léčbu v místních podmínkách a jejichž stav je natolik vážný, že jsou ohroženi na životě.

Hlavní podmínkou vyhovění žádosti o zařazení pacienta do programu je posouzení diagnózy a možnosti léčby pacienta v České republice. Ministerstvo vnitra nabízí technické možnosti i prostředky k zajištění léčby vážně nemocných a zraněných pacientů v České republice a zároveň garantuje zajištění legálního pobytu osob na našem území, umožňuje transport zpět do země původu i uhrazení nákladů vzniklých s léčbou.

Pro operaci dětského pacienta je nezbytný písemný souhlas zákonného zástupce dítěte s nutnými lékařskými zákroky, jejichž přesný rozsah je zřejmý až po specializovaném vyšetření provedeném odborným lékařským pracovištěm v naší zemi. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby s dětskými pacienty přijel v rámci programu i jejich zákonný zástupce.

Spolupráce s Olivovou dětskou léčebnou, o.p.s.

Olivova dětská léčebna již několik let spolupracuje s humanitárním programem MEDEVAC. Po vyřešení akutního zdravotního problému malého pacienta na příslušných klinikách FN Motol, FN Bulovka či FN Královské Vinohrady, jsou děti umístěny v léčebně k dlouhodobému rehabilitačnímu a léčebnému pobytu.

Dětští pacienti nejrůznějšího věku z Iráku, Pákistánu a Kosova zde pobývají spolu se svými rodinnými příslušníky často i několik měsíců. Olivova dětské léčebna jim po celou dobu pobytu poskytuje odbornou lékařskou, ošetřovatelskou a intenzivní rehabilitační péči. Komplexní léčba přispívá v řadě případů k úplnému uzdravení dítěte nebo vede k výraznému zlepšení jeho zdravotního stavu.

V současné době je u nás na pobytu měsíční miminko Edonis z Kosova, které mělo vrozenou srdeční vadu neslučitelnou se životem. V nejbližších dnech očekáváme příjezd dalšího kosovského kojence Albiona, který rovněž podstoupil operaci srdce v motolském Kardiocentru. V průběhu podzimu přivítáme prvního pacienta z Afghánistánu, jenž se chystá na složitou operaci na vinohradské klinice plastické chirurgie.

Historie humanitárního programu MEDEVAC

Vůbec první realizace programu MEDEVAC reagovala na válečný konflikt v Bosně a Hercegovině, následovaný válečným konfliktem v Kosovu. Po vypuknutí irácké války se začal samotný program více orientovat především na léčbu srdečních onemocnění dětských pacientů, kteří se dostali do péče lékařů 7. polní nemocnice AČR v Basře. Diagnostika těchto onemocnění je dodnes v Iráku na velmi nízké úrovni a takto nemocné děti nemají prakticky žádnou šanci na přežití, většina z nich umírá v dětském věku.

Od roku 2003 bylo v České republice léčeno již celkem 42 vážně nemocných iráckých dětí vybraných přímo na místě vojenskými lékaři. Velmi důležitý krok učinila vláda poté, co rozhodla o rozšíření programu MEDAVAC i do dalších zemí mimo Irák.

V listopadu 2005 odletěl do zemětřesením postižené oblasti, Pákistánem spravované části Kašmíru, zdravotnický kontingent AČR, který tam působil v operaci NATO „Winterrace“ jako součást mnohonárodnostní nizozemské polní nemocnice. Právě čeští vojenští lékaři byli pověřeni výběrem vhodných pacientů pro léčbu v naší zemi.

V druhé polovině roku 2006 proběhla v České republice léčba skupinky čtyř iráckých dětí. Koncem října téhož roku přiletěla vojenským leteckým speciálem na letiště Praha–Kbely skupina tří kosovských dětí a jednoho dospělého muže s postižením ledvin. Uvedení pacienti prodělali sérii komplexních vyšetření a nezbytné operační zákroky na specializovaných pracovištích ve Fakultní nemocnici v Motole a Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze–Krči.

Také letos pokračuje realizace programu MEDEVAC v Kosovu. Koncem července 2007 byl na vojenskou základnu Šajkovac vyslán expertní tým českých lékařů z Fakultní nemocnice v Motole a Ústřední vojenské nemocnice v Praze, aby se podílel na výběru vhodných dětských pacientů se srdečními vadami, zařaditelných do programu MEDEVAC. Z vybraných dětí pak byly do ČR přepraveny první dva nejakutnější případy chlapců v kojeneckém věku, kteří se podrobili náročným operačním zákrokům ve Fakultní nemocnici v Motole.

Vláda České republiky schválila svým usnesením dne 11. července 2007 další pokračování programu, které umožní navázat na plánované aktivity v Kosovu a zahájí implementaci pilotního programu v Afghánistánu.

V letech 1993–2007 bylo transportováno a v České republice léčeno v rámci programu MEDEVAC již celkem 103 pacientů z Bosny a Hercegoviny, Kosova, Iráku, Čečenska a Pákistánu.

Zdroj: OAMP MV ČR a ODL (www.olivovna.cz)


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz